Frihedskampens Mindefond

”Frihedskampens Mindefond”.

Fondens formål er:

At værne om frihedskampens bedste traditioner og bevare mindet om de faldne under Danmarks frihedskamp 1940-45, herunder orientere om Danmarks frihedskamp og besættelsen 1940-45 gennem informations virksomhed samt ved udgivelse og distribution af bøger, blade, artikler mv. og ved støtte til forskningsarbejde om frihedskampen.


At bibringe de kommende generationer viljen til forsvar for Danmarks frihed.


At medvirke til at bevare frihedskampens grave og mindesmærker i ind- og udland for eftertiden.


At lægge kranse og blomster på mærkedage, samt deltage i mindearrangementer eventuelt som arrangør.


At samarbejde med andre lande, der arbejder med samme formål


At repræsentere den danske modstandsbevægelse i ind- og udland efter Foreningen Frihedskampens Veteraners ophør.


Fonden ledes af en bestyrelse, som består af repræsentanter fra de forskellige organisationer, der deltog i Frihedskampen under 2. verdenskrig.


Fondens hjemsted er Gentofte kommune, og dens fulde navn er: Frihedskampens Frednings- og Mindefond og på engelsk blot: "Danish Veterans WW2"

opdateret: 25-02-2020 /mf

Aflysning af højtideligholdelsen af 80 års dagen for Danmarks besættelse den 8. april på Københavns Rådhus og den 9. april i Mindelunden


Under henvisning til de af Statsministeriets fremsatte retningslinier vedrørende covid19 angående forsamling af mennesker og under hensyntagen til, at vores målgruppe består af ældre medborgere, har Frihedskampens Mindefond aflyst højtideligholdelsen af 80 års dagen for Danmarks besættelse den 8. april på Københavns Rådhus og den 9. april i Mindelunden.

Aflysningen sker naturligvis fordi, vi ikke særligt vil udsætte vore ældre modstandsfolk, krigssejlere og soldater i Allieret tjeneste for smittefare under den nuværende Corona-situation.

Vi håber, at der sker en positiv afklaring i den kommende tid således, at vi i samarbejde med Kammeraternes Hjælpefond den 4.maj kan fejre 75-årsdagen for Danmarks befrielse om aftenen i Mindelunden sammen med vore veteraner.Det fortjener disse brave mænd og kvinder.Følg med i medierne og på www.mindelunden-4maj.dk omkring 4. maj højtideligheden i Mindelunden i Ryvangen."Christian Eugen-Olsen

Formand for Frihedskampens Mindefond

Torsdag den 9. april i Mindelunden i Ryvangen: 80 året for Danmarks besættelse (aflyst)

Mandag den 4. maj kl. 19.30: 75 året for befrielsen markeres i Mindelunden i Ryvangen (flyttet til 29. august)