Frihedskampens Veteraners

Mindefond

Hendes Majestæt Dronningen ved kranselægning i Mindelunden 4. maj 2020 i anledning af 75 året for befrielsen (foto: Keld Navntoft / Kongehuset)

”Frihedskampens Veteraners Mindefond”.

 Fondens formål er:

At værne om frihedskampens bedste traditioner og bevare mindet om de faldne under Danmarks frihedskamp 1940-45, herunder orientere om  Danmarks frihedskamp og besættelsen 1940-45 gennem informations virksomhed samt ved udgivelse og distribution af bøger, blade, artikler mv. og ved støtte til forskningsarbejde om frihedskampen.


At bibringe de kommende generationer viljen til forsvar for Danmarks frihed.


At medvirke til at bevare frihedskampens grave og mindesmærker i ind- og udland for eftertiden.


At lægge kranse og blomster på mærkedage, samt deltage i mindearrangementer eventuelt som arrangør.


 At samarbejde med andre lande, der arbejder med samme formål 


At repræsentere den danske modstandsbevægelse i ind- og udland efter Foreningen Frihedskampens Veteraners ophør.


Fonden ledes af en bestyrelse, som består af repræsentanter fra de forskellige organisationer, der deltog i Frihedskampen under 2. verdenskrig.


Fondens hjemsted er Gentofte kommune, og dens  fulde navn er: Frihedskampens Frednings- og Mindefond og på engelsk blot: "Danish Veterans WW2".  I daglig tale blot "Frihedskampens Mindefond" - eller  "Frihedskampens Veteraners Mindefond" som vi ønsker at kalde fonden.

24-AUG-2022.