Wet Normering Topinkomens

WNTadvies.nl is een onafhankelijk adviseur voor vraagstukken rond de WNT.

Onze opdrachtgevers zijn

 • raden van toezicht / commissarissen
 • bestuurders
 • staffunctionarissen van instellingen
 • koepelorganisaties in de diverse WNT-sectoren.
 • accountants en juridisch adviseurs.

Vanaf 1 januari 2020 heeft WNTadvies.nl de WNT-activiteiten van Axyos voortgezet.

Onze aanpak

Wij werken met heldere afspraken vooraf over de aanpak, timing en kosten. Waar nodig werken wij samen met andere specialisten.

Lees verder......

Waarmee kunnen wij u helpen?

Wij zijn thuis op de vele terreinen van de WNT. Wij adviseren over (WNT-)beloningsbeleid en ondersteunen ook instellingen bij uitvoeringsvragen.

De opdrachten die wij uitvoeren zijn heel divers.

 • Opzet WNT-beloningsbeleid
 • WNT in de arbeidsovereenkomst
 • WNT-verslaglegging
 • Second opinion WNT-issues
 • Support staffunctionarissen
 • WNT Overgangsrecht
 • Ontslag en pensionering
 • Communicatie

Lees verder........

Veel voorkomende vragen?

Wij hebben een eigen kennisbank ontwikkeld, die vooral is gericht op instellingen die incidenteel met de WNT te maken hebben.

Voor veel voorkomende vragen kunt u vaak al een eerste antwoord in de kennisbank WNTgids.nl vinden.

Relaties van WNTadvies.nl ontvangen bovendien jaarlijks ( in januari) een nieuwsbrief met de veranderingen in wet- en WNT- regelgeving.

Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen?

Zie de contactpagina ...

Henk Jan van den Bosch

tel. 06 247 47 600

is registeraccountant, bestuursadviseur, toezichthouder en sinds de invoering van de WNT in 2013 adviseur gespecialiseerd in WNT-vraagstukken.

Lees verder...