Ware Kennis

Deze website geeft antwoord op de vragen:

"Wie ben ik" 

"Waar kom ik vandaan"

(English version)

Wie ben ik?

--> Jij bent onderdeel van het Bewustzijn van "God" (Allah, Bron, enzovoort). Dus je bent niet jouw "Lichaam".

Waar kom ik vandaan?

--> Jij komt nergens vandaan. Jij bent.


Toelichting

Jij ervaart dat je een "Mens" bent en op de planeet "Aarde" woont en daar geboren wordt en daar op enig moment dood gaat.

Zo ervaar je dat, maar in werkelijkheid ben je het "Goddelijk Bewustzijn". Er is helemaal geen materie en het Universum is ook slechts een bedenksel (maya) in onze ervaring als mens. Precies als in een droom. Er is geen verleden, er is geen toekomst, er is alleen NU.

Met het "Goddelijk Bewustzijn" wordt  hier wel iets benoemd dat in feite onbenoembaar is. De echte werkelijkheid is onbenoembaar en dus niet te beschrijven. Het "Goddelijk Bewustzijn" was en is altijd aanwezig (permanent). Alles dat we denken te zien en weten is tijdelijk en daarom ook niet werkelijk.

Een uitstekende bron van kennis over dit weten, wordt gevormd door de Vahinis van Sri Sathya Sai Baba (in het Engels) (uit Zijn mond opgetekend door de International Sai Organization). Zie bijvoorbeeld de Gita Vahini


Ik vond het belangrijk dat de woorden (Vahinis = Stroom van Kennis) van Sri Sathya Sai Baba zo snel mogelijk in het Nederlands ter beschikking komen van de mensen die de Engelse taal niet- of onvoldoende machtig zijn om deze woorden te begrijpen. Ik heb de vrijheid genomen om de Vahinis te vertalen.

 Ik gebruikte daarom ChatGpt en Google translate als vertaalhulp. Vanwege de snelheid heb ik daarom de vertaling vaak niet echt verfraaid, zolang de bedoeling in het Nederlands duidelijk is. Indien van een bepaalde Vahini een Nederlands boek te verkrijgen is heb ik dat aangegeven en het (voorlopig) niet vertaald.

Een en ander is op de Hindoeïstische zienswijze gebaseerd. Vandaar ook dat de terminologie ook vele Sanskriet woorden bevat. Het is echter alleen maar een kwestie van terminologie en zeker niet om de Hindoeïstische religie te promoten. In feite is een en ander geheel onafhankelijk van welke religie dan ook.

Ton Modderman

Mijn Nederlandse vertaling van de Vahinis

Email: dnaweq@gmail.com

Onderwerpen die in de Vahinis (Stroom van Kennis) aan de orde komen zijn onder andere:

Creatie van de elementen, Dharma, Devotie, De Bhagavad Gita (De diepere betekenis), Wijsheid, Maya (De begoocheling), De Allerhoogste Vrede, Liefde, Man-vrouw principe, bevrijding. Het epos van Rama, Oplossen van twijfels, Meditatie, Verlichting van de Mensheid.

Bestuderen

Een zeer belangrijk boek is de Bhagavad Gita (in vele talen en varianten). De 16 Vahinis sluiten hier naadloos op aan. Hier worden aanwijzingen gegeven omtrent afkomst van de Mens en over het gedrag van de Mens. 

Door een en ander goed te bestuderen kan je loskomen van de gedachte dat je een lichaam hebt met de daarbij behorende zorgen over het bestaan (bevrijding). Men noemt dat ook wel "Zelfrealisatie".

Belangrijke bronnen zijn ook:

Overige leraren en meesters en goeroes

Overal zijn spirituele leraren, meesters en goeroes te vinden. Ze spelen elk hun specifieke belangrijke rol in de Bewustwording van de Mensheid. Vaak hebben ze ook een indrukwekkend uiterlijk en/of woordenschat. Voor een ieder die zoekende is, is er wel wat te vinden. Volg jouw gevoel in deze. Dat zet je op het voor jou juiste pad.

Ze hebben als verklaring vaak "Het kwantumveld" of alles is "Energie".

Jezus Christus was een brenger van de echte "Ware Kennis". Helaas zijn Zijn woorden in de handen gevallen van personen die deze "Ware Kennis" als een bedreiging zien voor hun persoonlijke doeleinden, waardoor de essentie van de Bijbelse teksten verloren is gegaan. Dezelfde krachten proberen je vanwege hun eigen angst voor de waarheid ook via religies ver te houden van wie je werkelijk bent.

Als je eenmaal aanvaard hebt dat je alleen "Bewustzijn" bent. Kan je heel goed tussen de regels door de "Ware Kennis" lezen en begrijpen.

Toelichting op het onstaan van de Vahinis

Om te leven als een tijdgenoot van Bhagawan Sri Sathya Sai Baba is op zichzelf al een unieke kans, want Hij heeft de authentieke stem van de Heer Zelf; en Hij is gemakkelijk toegankelijk en wil graag vrome zielen en personen ontvangen die lijden aan fysieke handicaps of geestelijke verwarring. 

Zijn komst zelf is bedoeld om de dharma in menselijke relaties te herstellen en moed in de harten van spirituele aspiranten en zuiverheid in de gelederen van vrome mensen (sadhu's) te brengen. Hij begon deze missie op veertienjarige leeftijd, toen Hij zichzelf aankondigde als de Heilige van Shirdi. 

Sri Sathya Sai Baba kwam terug, volgens de belofte die de heilige had gedaan dat Hij acht jaar nadat Hij Zijn lichaam had verlaten, opnieuw zou verschijnen om Zijn werk te voltooien. (naar Zijn Mahasamadhi). Bhagawan Sri Sathya Sai Baba verkondigt onopvallend Zijn goddelijkheid door een voortdurende manifestatie van wonderen die buiten het bereik van de wetten van de wetenschap liggen. 

Hij geeft raad, troost, verleent gunsten en moedigt bovenal de aarzelende aspiranten aan om naar Hem toe te marcheren; want Hij is het Absolute, het Doel. Elk woord van Hem, gesproken of geschreven, is een groot aforisme (een mahavakya); want Hij heeft de autoriteit om het zo te maken. 

Deze boeken vormen de vertaling in het Nederlands van Zijn onschatbare advies aan alle spirituele aspiranten, dat voor het eerst door Hem werd gepubliceerd in de “Sanathana Sarathi” als een serie artikelen in het Telugu. 

Baba’s Telugu is lief en eenvoudig en gaat recht naar het hart. Als je het in het Engels of Nederlands vertaalt, pers je inderdaad veel van de inheemse nectarachtige smaak eruit. 

Maar voor degenen die niet bekend zijn met Telugu: dit is de beste manier om naar Zijn aanwijzingen te luisteren en daarom wordt dit boek aan alle aspiranten gepresenteerd. 

Moge iedereen succes hebben die de leringen van Baba leest en volgt, en mogen zij door Zijn genade naar Zijn Heilige Tegenwoordigheid worden geleid.


N. Kasturi (International Sai Organization)