Wandelen in het Arboretum OosterengInformatie voor een wandeling

De Stichting Arboretum Oostereng helpt graag om u meer te laten genieten van uw wandeling door het aanbieden van de onderstaande informatie.

De hierna besproken 'beschrijving met plattegrond', de 'audiotoer' en de 'GPX-track' kunt u als drie losse bestanden downloaden op deze site.

In het arboretum is de kwaliteit van de mobiele data verbindingen niet goed. Daarom wordt aangeraden om thuis de uitgekozen bestanden al te downloaden.

De audiotoer en de GPX-track zijn beide optioneel te gebruiken en vormen een extra begeleiding voor bezoekers, die hiermee vertrouwd zijn.

Beschrijving van het arboretum met plattegrond (onmisbaar)

Het bestand 'Beschrijving Arboretum Oostereng' is in PDF-formaat te downloaden en te openen op uw PC en/of mobiele apparaat. Op de laatste pagina van de beschrijving staat een actuele plattegrond van het arboretum met de wandelpaden, de audiopunten en een wandelvoorstel. Naast deze beschrijving kunt u een meer uitgebreid achtergrond verhaal lezen in de Veluwenaar van 7 augustus 2013.

Voor de eventueel benodigde hulp bij lezen en afdrukken van PDF-bestanden op de PC en mobiel, lees deze pagina.

De tekst van het geopende bestand kan op papier worden afgedrukt. Zowel vanaf papier als vanaf het scherm is de tekst tijdens de wandeling zonder een (haperende) mobiele data verbinding te lezen.

Naambordjes en online zoeken

Hier en daar staan bij sommige planten losse naambordjes, soms met een extra toelichting. Als u, om een naambordje te lezen, even van het wandelpad af wilt wijken, probeer dan de omringende plantengroei te ontzien en keer via dezelfde weg terug naar het wandelpad.

U kunt zelf ter plekke via het internet aanvullende informatie opzoeken. Voorbeelden:

De grote palen met een groene kop, met zwart geschilderde letter of cijfers, markeren de plantvakken en hebben verder geen betekenis.

Audiotoer, optioneel

De gesproken tekst in de muzieknummers is hetzelfde zoals die in de beschrijving staat. Maar omgekeerd staat in de muziekbestanden geen essentiële algemene praktische informatie e.d.. Raadpleeg daarom naast de muzieknummers altijd de meer uitgebreide beschrijving.

De map ‘gecomprimeerde CD audiotoer Arboretum Oostereng' wordt gedownload als zip-bestand en daarna uitgepakt. De uitgepakte map 'CD audiotoer Arboretum Oostereng' behandelt u als een muziek CD met daarin losse muzieknummers in MP3-formaat. Deze map verplaatst/importeert u als geheel in de muziekbibliotheek van de muziekspeler op uw apparaat.

In de muziekspeler wordt daarna de muziekmap 'CD audiotoer Arboretum Oostereng' weergegeven, met daarin de stukjes gesproken tekst uit de beschrijving, die ieder herkenbaar zijn aan nummer en naam. Tijdens het wandelen kunt u ter plekke met de muziekspeler elk betreffend muzieknummer aankiezen en bijv. met een hoofdtelefoontje afluisteren. De afspeelduur is in totaal 15 minuten.

GPX-track, optioneel

De track is als 'GPX audiotoer Arboretum Oostereng' is gelijk aan de route op de plattegrond. De track is in GPX-formaat te downloaden en met geschikte hard- en software te gebruiken met kennisneming van volgende drie punten.

 • Het GPS-signaal in het arboretum wordt op veel plekken ernstig verstoord door de natuurlijke begroeiing, waardoor uw werkelijke lokatie en de op het GPS-apparaat aangegeven lokatie vele meters uiteen kunnen liggen.
 • Op uw standaard basis-/achtergrondkaart van de gebruikte navigatie app / routeplanner kan de ligging van de wandelpaden niet actueel zijn.
 • Of waypoints wel of niet zichtbaar zijn, is het afhankelijk van de door u gebruikte hard- en software.

Kortom de in het veld gemarkeerde wandelpaden zijn eigenlijk de meest betrouwbare leidraad.

Graag even uw aandacht

Houdt u in het arboretum aan de toegangsregels van Staatsbosbeheer zoals:

  • uitsluitend toegankelijk voor wandelaars
  • blijf op de gemarkeerde wandelpaden, vermijd smalle zijpadjes
  • toegang tussen zonsopkomst en zonsondergang
  • ook ùw hond fysiek aan de lijn houden (rustgebied)
  • er geldt een opruimplicht voor afval van mens èn van dier

Het arboretum wordt beheerd en onderhouden door vrijwilligers van de stichting met de onmisbare financiële steun van donateurs. Als u meer wilt weten over de als ANBI erkende ‘Stichting Arboretum Oostereng’, kijk dan op onze website www.arboretum-oostereng.nl.

Bereikbaarheid

Raadpleeg de onderstaande kaart en tevens de beschrijving van het arboretum. Parkeer uw auto langs de tegenovergelegen Regentesselaan.

Tenslotte

De beschrijving op papier is het beste leesbaar en het meest betrouwbaar, zonder mogelijke digitale ongemakken zoals in lay-out, compatibiliteit en tracking.

We houden het digitale beheer eenvoudig, waarvoor graag begrip. Er is geen ondersteuning en er wordt op hard- en software gebied geen digitaal maatwerk geleverd.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw apparaten, zoals over het gebruik van de muziekspeler. Mogelijk vindt u ondersteuning in uw omgeving en/of op internet.

Er zijn continu veranderingen te zien in het arboretum, check telkens vooraf aan uw wandeling of u de meest actuele informatie gebruikt.

In 2020 worden bij de audiolokaties genummerde paaltjes geplaatst en wordt de wandeling met routepaaltjes aangegeven.

Deze webpagina is tijdelijk en zal uiteindelijk in onze originele site www.arboretum-oostereng.nl opgenomen worden.

U bent altijd welkom om uw ideeën en opmerkingen te sturen naar arboretum.oostereng+ato@gmail.com.