GDPR (AVG) Bescherming van persoonlijke gegevens.

GDPR (AVG) : beheer en beveiliging van de persoonlijke gegevens van elk lid van onze "wandelclub De Bokkenrijders Overpelt vzw." Hieronder de brief die elk lid i.v.m. de nieuwe GDPR-wetgeving heeft ontvangen.

Verklaart hierbij dat hij / zij er geen bezwaar tegen heeft dat zijn / haar naam, adres en geboortedatum voor verenigingsdoeleinden van wandelclub De Bokkenrijders Overpelt vzw worden gebruikt. Dit houdt tevens in dat wordt ingestemd met doorzending van de noodzakelijke gegevens aan Wandelsport Vlaanderen vzw, ten behoeve van de toezending van de Walking Magazine, de elektronische nieuwsbrief, de verwerking van de jaarlijkse lidkaarten en de verzekering bij wandelactiviteiten

Evenmin heeft hij / zij bezwaar als zijn / haar e-mailadres door de genoemde vereniging voor verenigingsdoeleinden wordt gebruikt.

Hetzelfde geldt voor het publiceren van eventueel bij clubactiviteiten getrokken foto’s waarop hij / zij herkenbaar is afgebeeld, mits die beeltenissen dan worden gepubliceerd in de gebruikelijke communicatiemiddelen van de vereniging, te weten “Op Stap” en / of de website van de vereniging "debokkenrijders.be"

Tevens wordt verklaard dat hij / zij op de hoogte is dat de persoonsgegevens op eigen verzoek kunnen worden gewijzigd, aangepast of verwijderd uit het betreffende verenigingsbestand. Bij opzegging van het lidmaatschap worden de persoonlijke gegevens bewaard tot het einde van het betreffende kalenderjaar.

Opgemaakt te Pelt op 17/08/2019.