27ste VLAAMS JEUGDSCHAAK CRITERIUM – Reglement 2020

Definitie

Het Vlaams Jeugdschaak Criterium (hierna “criterium” genoemd) is een samenwerkingsverband van Vlaamse schaakclubs die een jeugdschaaktoernooi organiseren volgens een gezamenlijk vastgesteld systeem. Dit als onderdeel van een jaarlijkse jeugdcompetitie.

Doelstellingen

Het criterium wilt het schaakspel bij de jeugd in Vlaanderen op een hoger niveau brengen. Hiertoe wil het:

 • De jeugd een competitie circuit aanbieden in heel Vlaanderen.
 • Een norm vestigen voor de kwaliteit van jeugdtoernooien.
 • Stimulansen en kennis bieden aan de deelnemende clubs ter optimalisatie van hun jeugdwerking.

Om dit te realiseren bewaakt het criterium jaarlijks de geografische spreiding, de gelijkvormigheid en de kwaliteitsparameters van de deelnemende toernooien.

Het criterium is geen belangenorganisatie van de deelnemende clubs, het streeft geen financiële winst na. Het zal de concurrentie tussen deelnemende toernooien (en ook niet-deelnemende initiatieven) vermijden.

Toernooiwerking 2020

Organisatoren

De volgende clubs nemen deel, in volgorde van de kalender:

Geel, Liga-Limburg, Aalter, Landegem, Oostende, Leuven, Turnhout, Zottegem, Gent en Brugge.

De organiserende clubs zorgen voor een “goede” zaal, ideaal met voldoende/goede veiligheid binnen en buiten, licht, verluchting, tafelschikking, afscheiding tussen speel- en praat gedeelte, kantine, makkelijke bereikbaarheid, parkeergelegenheid. De clubs streven naar het op peil houden van hun jeugdwerking en trachten zelf aan 5 andere criterium toernooien deel te nemen. (Zie Aansluiting, evaluatie en uitsluiting).

Inschrijvingen

Voor Inschrijvingen gebeuren via de website tot 18u de dag voor het toernooi, het inschrijvingsgeld is max. 9 € (Brugge: max. 15 €). Een verhoogd inschrijvingsgeld tot 15 € (Brugge 20€) wordt toegelaten voor inschrijvingen ter plaatse. Spelers die in het criterium jaar al aan 8 criteriumtoernooien deelnamen, zijn in Brugge vrijgesteld van inschrijvingsgeld.

Aanmelden op de toernooidag kan tot 10u, de start is steeds voorzien om 10u30.

De organisatoren mogen spelers weigeren met een geldige reden.

Toernooisysteem

Het criterium jaar volgt het kalenderjaar, de einduitslag is gekend na het laatste toernooi (Brugge). Er wordt gespeeld in 6 reeksen: -8 jaar (F), -10 jaar (E), -12 jaar (D), -14 jaar (C), -16 jaar (B) + volwassenen onder de 1500 elo (Geen jeugd A-spelers) en een Open reeks, waarbij de leeftijdsgrens bereikt mag worden in het kalenderjaar (bv -8: geboren in 2012 of later). De open reeks is voor jeugdspelers en volwassenen; enkel de spelers tot -20 (geboren in 2000 of later) worden in de criterium rangschikking opgenomen. Een speler mag steeds kiezen om in een hogere leeftijdscategorie deel te nemen.

In de reeksen -8 jaar (F) en -10 jaar (E) worden 9 ronden gespeeld aan een bedenktijd van 15’ per speler. In de overige worden 7 ronden gespeeld met een bedenktijd van 20’ + 5” per zet (increment). In het 2-daags toernooi van Brugge gelden andere bedenktijden: 30’ bij de -8 en -10 jaar en 35’ + 5” per zet bij de overige reeksen. Indien door omstandigheden er onvoldoende geschikte klokken (increment, invoeren tijdstraf) beschikbaar zijn, worden de laagste reeksen voorzien van de beschikbare klokken en wordt er met de coördinatoren een geschikte oplossing uitgewerkt. Indien enkel aan het increment niet kan voldaan worden zal er gespeeld worden op 25’.

Indien door omstandigheden de vermelde voorwaarden de schaakbeleving dreigen te verminderen (bv. te kleine groepen, …), dan mag de organisatie van dit systeem afwijken na overleg en akkoord met de aanwezige coördinator(en).

Er wordt gespeeld volgens de op dat moment gangbare FIDE-regels voor rapid (1 januari 2018) behalve voor de hieronder vermelde punten.

 • Artikel A.4 is van toepassing. Hiermee zijn de regels voor onvoldoende supervisie van kracht.
 • De verzuimtijd (de tijd dat een speler te laat aan het bord mag komen) is de volledige bedenktijd.
 • Een arbiter zal niet ingrijpen als hij een onreglementaire zet ziet, behalve als beide koningen in schaak staan of als een promotie onvoltooid is of als één van beide spelers hem hiertoe verzoekt. In die gevallen zal hij de onreglementaire zet laten terugnemen, twee minuten bij geven aan de tegenstander van de overtreder en de partij verder laten spelen.
 • Een arbiter zal niet ingrijpen als een vlag van één speler gevallen is, behalve als zijn tegenstander dit terecht claimt.
 • Een arbiter mag ingrijpen (dus remise uitspreken) als beide vlaggen gevallen zijn en verder spelen het speelschema in de war zou brengen.
 • Bij een KO (geen increment) tempo geldt : een speler die minder dan twee minuten op de klok heeft en die vindt dat zijn tegenstander op zijn tijd speelt of niet op normale wijze kan winnen, kan remise claimen bij de arbiter volgens Guideline III artikel 5 (Guideline III artikel 4 is niet van toepassing). De arbiter waarschuwt de tegenstander van de claimer dat deze een winst poging moet maken en het spel wordt voortgezet in het bijzijn van de arbiter nadat de tegenstander eerst twee minuten heeft gekregen. Als de arbiter vervolgens tijdens de partij of als een vlag gevallen is van oordeel is dat er door de tegenstander niet op winst gespeeld wordt/is, dan verklaart hij de partij remise.
 • Een speler kan voor de eerste twee uitgevoerde onreglementaire zetten van zijn tegenstander de winst niet claimen. In geval van het claimen van een onreglementaire zet bij de arbiter dient, deze zet te worden teruggezet en indien mogelijk met het aangeraakte stuk gespeeld te worden (of het aangeraakte stuk van de tegenstander geslagen te worden) nadat de tegenstander eerst twee minuten heeft bijgekregen. Vanaf een derde keer kan de winst wel geclaimd worden.
 • Elke speler mag een GSM of een andere elektronisch communicatiemiddel bij zich hebben voor zover deze uitgeschakeld staat tijdens de partijen. In geval dat communicatiemiddel een geluid produceert of het duidelijk is dat deze niet uitstaat, wordt vijf minuten in mindering genomen van de bedenktijd van de eigenaar, tenzij de arbiter anders beslist. Is hiermee de bedenktijd op, dan verliest deze de partij.

Een speler die het niet eens is met de beslissing van de arbiter van zijn reeks, kan in geval van een scheidsrechterlijk probleem onmiddellijk (uiterlijk voor het einde van die ronde) een beroep indienen bij de hoofdarbiter of indien deze de arbiter van zijn reeks is, bij de organisator. Deze neemt een beslissing en deze beslissing is bindend. M.a.w. hiertegen kan niet tegen in beroep gegaan worden. In geval van een organisatorisch probleem kan de speler een beroep indienen bij de organisator. Deze neemt een beslissing. Ook deze beslissing is bindend. In beide gevallen dienen na het toernooi de coördinatoren op de hoogte gebracht te worden van alle genomen beslissingen inzake de beroepen.

geschikte klokken zijn oa: DGT3000, DGT2010, DGT XL, DGT960

DGT1002 increment van 5” en invoeren van tijdstraf is niet mogelijk

Paringssysteem

De paringen gebeuren volgens het Zwitsers systeem op Rating. De ranglijst van de spelers voor de paringen wordt bepaald volgens hun nationale ELO (enkel in geval een speler geen nationale, maar wel FIDE-ELO zou hebben, is het de FIDE-ELO).

De eerste 10 spelers in de tussenstand van het criterium (behalve in het eerste toernooi) krijgen een fictieve elo voor zover ze geen hogere elo hebben. De eerste speler in de tussenstand krijgt 700, de volgende 690 en zo verder tot de tiende 610. Het doel is dat deze spelers een soort beschermde status krijgen en door het Zwitsers systeem op rating pas in latere rondes tegen elkaar kunnen uitkomen.

Als een speler met een fictieve elo zich inschrijft voor een hogere reeks, kan hij deze fictieve elo opgebouwd in een lagere reeks niet meenemen naar de hogere reeks.

Elke organisatie is verplicht SWAR te gebruiken.

Scheidingssysteem

1. Punten

2. Sonneborn-Berger

3. Bucholtz

4. Voortschrijding (niet bij Round Robin)

5. Aantal gewonnen wedstrijden

Speelschema

Elke organisatie is vrij in het bepalen van het speelschema. Echter indien op de uitnodiging van een criteriumtoernooi geen speelschema vermeld staat, dan is onderhavig speelschema van kracht:

Prijzen

Hiervoor gelden de volgende minimale richtlijnen:

 • alle deelnemers een mooie prijs of aandenken in elk toernooi.
 • de eerste 5 van iedere reeks ontvangen een speciale prijs.
 • het procentueel best scorende meisje ontvangt ook een extra (cumuleerbare) prijs. Bij gelijkheid wordt deze extra prijs gedeeld.

De totale waarde van de prijzen benadert of overtreft de waarde van het inschrijvingsgeld.

De invulling van deze prijzen is te interpreteren per organisator, die ook autonoom beslist over de prijzenverdeling in de reeksen waar volwassenen mogen deelnemen (Open- en B-reeks)

Eindrangschikking

Na elk toernooi worden de resultaten verzameld, verwerkt en op de criterium-website gepubliceerd. Hierbij wordt per speler de puntentelling opgemaakt: De behaalde toernooipunten, vermeerderd met rangschikkingspunten : 20, 16, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, en 5 voor alle volgende deelnemers. Voor Brugge worden deze punten dubbel geteld.

Voor de eindrangschikking van het criterium tellen de 7 beste resultaten per deelnemer. Bij gelijkheid van punten wordt ook het 8ste of 9de … beste resultaat mee in rekening gebracht.

Aan de eindstand zijn per reeks de volgende prijzen verbonden:

1ste: 50 € 2de: 37,50 € 3de: 27,50 € 4de: 20 € 5de: 12,50 €

Contacten

Voor vragen en klachten kan men terecht bij de coördinatoren (coord@jeugdschaakcriterium.be). Voor 2020 zijn dit:

Luc Oosterlinck - luc.oosterlinck1957@gmail.com - 0499 764 536

Martin Deschepper - mj.deschepper@gmail.com - 0476 860 136

Glenn Dayer - glenn.dayer@skynet.be - 0496 025 501

Werking van de criterium organisatie

Coördinatoren

Drie afgevaardigden, verkozen uit de deelnemende clubs coördineren het criterium, ze zijn belast met de communicatie rond de toernooien en hun resultaten, de website, het organiseren van de criteriumvergadering, kennisvergaring en -deling over jeugdwerking en toernooiorganisatie.

Algemene criteriumvergadering

Jaarlijks komt minstens een vergadering van deelnemende clubs samen, voorgezeten door een coördinator Ze is bevoegd over alle kwesties van aan- en uitsluiting, kwaliteit en uniformiteit; beoordeelt en verleent haar goedkeuring aan de praktische behandeling van geschillen en klachten door de coördinatoren.

Eén club heeft één stem, eventueel per volmacht, en bijzondere uitnodigingen (zonder stemrecht) zijn mogelijk. Na bespreking van het toernooi-jaar, kwijting en verkiezing van de coördinatoren, stemt de vergadering over andere agendapunten. Dit gebeurt per consensus, per handopsteking of per geheime stemming. Bij gelijkheid van stemmen hebben de nieuw verkozen coördinatoren een beslissende stem.

Aansluiting, evaluatie en uitsluiting

De aangesloten clubs betalen een vastgestelde bijdrage aan het coördinatieteam, vooral ter bekostiging van de prijzen voor de eindrangschikking. Op de criteriumvergadering worden clubs herbevestigd, uitgesloten of nieuw aangesloten als mede-organisator voor het volgende kalenderjaar. Criteria hiervoor zijn:

1. Een thuisbasis of toernooizaal in Vlaanderen of Brussel hebben

2. Een goede eigen jeugdwerking hebben

3. Het aantal deelnemers in voorbije organisaties van jeugdschaakevenementen.

4. De mate van deelname van de eigen jeugd aan andere criteriumtoernooien.

https://handbook.fide.com/chapter/E012018