UTLEIGE


Ta kontakt med Johan K Vassbø tlf. 51 45 22 37 el mob. 951 40 659 dersom du er interessert i å leiga MisjonshusetLEIGESATSAR PRIVAT LEIGE:

Bryllup (Kjøkken Peisestove og hovedsal) kr 3000,-

Hovedsal og kjøkken .............................. kr 1400,-

Peisestova og kjøkken ............................ kr 1100,-

Foajeen og kjøkken ................................... kr 600,-

Bare kjøkken .............................................. kr 400,-

Kvite dukar pr stk ...………………....….....….. kr 30,-

Stolar pr stk for lån ut av huset.........……. kr 10,-

Bord pr stk for lån ut av huset….......…….. kr 35,-


Dersom leigar ynskjer hjelp til å setja opp bord og stolar og rydde opp etterpå vert det tillegg på kr 600.- .


KONFIRMASJON:

Frist for tinging av Misjonshuset til konfirmasjon er 1. juni året før.

Ved fleire tingingar vert det loddtrekking.


DET ER IKKJE TILLETE Å NYTA ALKOHOL ELLER RØYKJA INNE PÅ MISJONSHUSET !