Andre kontaktpersonar

Misjonssambandet:

Bjørg Helland

Misjonsselskapet:

Marit Kyllingstad Bråten

Normisjon:

Sylvi Slettebø

Kristen Muslimmisjon:

Tom Fjermedal