Jaarverslagen

JAARVERSLAG ‘’ DORPSRAAD WEDDE’’ APRIL 2021 T/M APRIL 2022.


De bestuursleden zijn in deze nog steeds heersende corona periode 7 keer bijeen geweest voor de maandelijkse vergadering, waarvan 1 keer via teams (internet). Er is wederom geen dorpenronde geweest met het college B&W van Westerwolde. Onze correspondentie naar de gemeente toe verliep via onze gebiedsregisseur Nina Heeres per mail of telefoon.

Het bestuur bestaat uit: Voorzitter: Piet van Geffen.

Secretaris: Trijnie Spa.

Penningmeester: Dick Heesterbeek.

Bestuurslid vice voorzitter: Geert Dekker.

Bestuurslid: Anniek Klein.

Bestuurslid: Hans Berg.

Mei 2021.

Zaterdag 2 mei brachten Gea van Hemmen en Willemijn Ahlers een fakkel met het bevrijdingsvuur al lopend van Groningen naar Wedde, waar ze op het dorpsplein een vuurkorf met hun fakkel aanstaken. Ze werden voor hun prestatie door het dorpsraad bestuur verwelkomt en verrast met een boeket bloemen.

12 mei. Enkele bestuursleden hebben een vergadering via internet gedaan. Ze hebben de volgende punten besproken.

Project herbestemming gemeentehuis.

Communicatie met de gemeente, daarvan kunnen wij wel stellen dat we ons daar zorgen over maken.

Presentatie energie transitie gemeente Westerwolde. Piet en Hans hebben op 10 mei een door de gemeente georganiseerde presentatie bijgewoond.

Op 10 mei heeft Anniek een door Qbuzz het OV bureau en gemeente georganiseerde presentatie bij gewoond waarin de plannen wat betreft lijn 14 Stadskanaal-Winschoten zijn toegelicht. Deze buslijn gaat ook door ons dorp.

Juni 2021.

Donderdag 17 juni eindelijk weer een vergadering in het dorpshuis.

De dorpsraad ondersteund projecten door en voor dorpsgenoten georganiseerd in Wedde en Wedderveer wat voor ieder toegankelijk is met een geld bedrag tot een max van € 150,-

Er zijn verzoeken binnen gekomen van het Lichtweekbestuur en een groepje burcht vrijwilligers die een toneelstuk willen opvoeren in augustus bij de burcht. Beide activiteiten voldeden aan de regels en hebben een bedrag gehad.

De beuken vooraan aan de Lageweg zijn voor de zoveelste keer besproken door Piet en Geert met gebiedsregisseur Nina Heeres en hebben ter plekke allerlei opties besproken.

Juli 2021.

Donderdag 22 juli hebben wij dorpsraad Vriescheloo en belangen vereniging Veelerveen uitgenodigd voor een gezamenlijke vergadering. Wij zijn een driehoek die met elkaar verbonden zijn in gemeente Westerwolde. Om met hun in gesprek te gaan over bepaalde zaken die bij ons binnen komen van diverse organisaties. O.a wordt besproken lijn 14 van Qbuzz, ‘’Blijven wonen in Westerwolde’’, het project ‘’Stek en Streek’’ en hun bevindingen samenwerken met de gemeente. We spreken af om gezamenlijk 1 keer per jaar bij elkaar te komen.

September 2021.

Dinsdag 21 september vergadering. Er zijn 3 bestuursleden afwezig, we besluiten om toch maar i.v.m. onze gasten door te gaan.

Deze vergadering hebben we 2 gasten, Jeroen van der Ziel en dhr Bos ze vertellen ons over hun project invulling van de oude RABO bank. Ze laten op de beamer zien wat hun plannen zijn met het gebouw. De bedoeling is dat er koop appartementen in komen. Ze zijn nog in gesprek met de gemeente en schoonheidscommissie. Hoe het verder afloopt is bij ons niet bekend, maar het ziet er goed uit.

Oktober 2021.

Dinsdag 19 oktober we kunnen/mogen nog steeds vergaderen.

Een steeds terugkerende agenda punt is stand van zaken contributie. Sommige leden hebben niet betaald omdat ze denken dat het bedrag van € 5,- al is overgemaakt. Bij nader inzien blijkt dat niet de dorpsraad is betaald maar het dorpskrantje (die is inmiddels €6,-).

Ook wordt vaak vergeten de lidnummer te vermelden dat is voor de penningmeester uitzoeken of er al dan niet betaald is. Hoe je ook je contributie betaald, geef altijd je lidnummer door.

De beuken en verkeersituatie Lageweg. Op maandag 18 oktober hebben Piet en Geert weer overleg gehad met de gemeente. De mogelijkhedenzijn besproken, alle ingebrachte ideeën van de dorpsraad waren volgens de gemeente niet haalbaar of te duur.

Onze dorpsklok is een poosje van slag geweest, aan één kant stond de tijd in Wedde stil en aan de andere kant ging de tijd gewoon door. Wel mooi dat je zelf kon kiezen wat voor jou het beste was, maar nu is Wedde weer helemaal bij de tijd. Ook de gemeente weet inmiddels dat zij de eigenaar van de klok zijn.

Op de bijeenkomst van ‘’Stek en Streek’’ waren 50 personen aanwezig. De heer Wezenberg gaat beginnen met subsidie aanvragen.

November 2021.

Maandag 22 november vergadering.

Nu we een gemeente zijn heeft Westerwolde Noord ( oud gemeente Bellingwedde) zelf een 4 mei comité opgericht. Op verzoek van Astrid Lüürsen die voor Bellingwedde samen met de gemeente de herdenking coördineerde is er nu uit de dorpsraden Wedde ,Blijham en Vriescheloo, belangenvereniging Veelerveen, st. Vesting Oudeschans, st. 5 mei Bellingwolde en nieuwe comité opgericht. Van alle bovengenoemden neemt één persoon zitting in de 4 mei comité. De thema voor 2022 was VRIJHEID EN VERBONDENHEID!

Project wonen in Westerwolde. Anniek en Piet nemen dit namens’’ Dorpsraad Wedde’’ op zich, samen met ‘’Dorpsraad Vriescheloo’’ en Belangen vereniging Veelerveen’’ zetten zij zich in voor dit project. Er wordt gekeken wat de wensen zijn om zolang mogelijk in je eigen omgeving te blijven wonen. Dit wordt gedaan middels een huis aan huis enquête.

December 2021.

21 december vergadering met jaarlijkse kerstborrel. Eerst zoals gewoonlijk ’s avonds, dan door de aangescherpte corona maatregels van 15.00 tot 17.00 uur om vervolgens door een nieuwe lockdown in december alles te cancelen. Gelukkig kon de jaarlijkse traditie met de vaste groep vrijwilligers ‘’Kerstboom op het dorpsplein’’ wel door gaan. Nadat de boom 25 jaar in de tuin had gestaan aan de Lageweg 63 werd deze vakkundig ( nou ja het liep een beetje anders )geveld door onze vaste boomdeskundige Rinck. Vervolgens werd Denny door de gemeente naar het dorpsplein gebracht, met zijn grote voet eerst nog op maat gemaakt door Rinck, werd Denny in zijn schoen gezet.

Speelman was weer aanwezig met zijn hoogwerker om de vele lange armen van Denny van verlichting te voorzien. Na gedane arbeid was zoals jaarlijks warme clühwein met kerstkrans van de secretaris. Denny stond van 6 december tot 30 december weer te stralen, de peuters en groep 1 t/m 4 zorgden zoals altijd voor de versieringen en kregen op school hun welverdiende presentje. Hopelijk kunnen de kinderen komend december zelf weer op het dorpsplein hun versierselen in de boom hangen.

Januari 2022.

Nog steeds in lockdown.

Februari 2022.

17 februari vergadering.

We mogen weer vergaderen wel met de nog opgelegde corona regels, dat maakt ons niet uit na 25 maand zijn we daar wel aan gewend.

Groene dorpen project, ‘’Stek en Streek’’ er is in het dorp een werkgroep gevormd door Dick Heesterbeek, Rinck Zevenberg, Hendrik Luth, Erik Koeweiden, Marja Bos en Jasper Kooiij beleidsmedewerker groen, gemeente Westerwolde. Er zijn inmiddels al enkele subsidies toegekend. Gerard Wezenberg gaat alle aanvragers voor het project groene dorpen persoonlijk bezoeken. Er zijn ±50 aanvragen binnen gekomen. De verwachting is dat de erfbeplanting in het najaar 2022 kan beginnen.

Maart 2022.

Op 12 maart in de kader van NL.Doet heeft de dorpsraad voor de 10de keer een zwerfvuilactie georganiseerd in het dorp en buitengebied. 25 vrijwilligers hebben zich van half 10 tot half 1 ingezet om alles zwerfvuil vrij te maken. Daarna was er weer de traditionele snert maaltijd met brood in ‘’De Voortgang’’. Voor hun inzet kregen de dames een sfeerlichtje vol paaseitjes en de mannen een fles wijn mee naar huis. Ieder was het er over eens het was een gezellige productieve ochtend. Resultaat was 49 vuilnis zakken vol zwerfvuil. Dat is best veel, maar we hebben ook in 2020 en 2021 geen zwerfvuil kunnen ruimen door beperkingen van Covid 19.

April 2022.

5 april vergadering.

We bespreken de voorbereidingen voor de A.L.V. Op de 4 mei herdenking worden er door de dorpsraad bloemen gelegd bij het monument in Wedderveer. Dit wordt gedaan door twee bestuursleden. Anniek en Geert zijn naar een bijeenkomst geweest voor Karakteristieke panden/ kwaliteiten van Westerwolde. Een paar panden in Wedde zijn aangemerkt als karakteristieke panden. Anniek heeft 24 februari voor de dorpsraad een zoom vergadering bijgewoond van D66 over leefbaarheid.

De secretaris ‘’ Dorpsraad Wedde’’

Trijnie Spa.