Startpagina

Laatste update 17 maart 2023

De Dorpsraad van Wedde bevordert en bewaakt de leefbaarheid in Wedde en Wedderveer in de ruimste zin. Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Wedde hoopt met deze website u van alle belangrijke, interessante en verrassende zaken op de hoogte te brengen.NIEUWS VAN DE DORPSRAAD

Uitnodiging zwerfvuilactie

 

 

Op 11 maart a.s. organiseert de dorpsraad Wedde opnieuw de zwerfvuilactie in het kader van NLdoet. Wij nodigen u van harte uit om hier aan mee te doen, immers vele handen maken licht werk!

 

De dag begint om 9.00 uur bij café de Leeuw met een kopje koffie of thee en iets lekkers erbij. Daarna gaan we in groepjes aan de gang om, zowel in het dorp als in het buitengebied, het zwerfvuil op te ruimen. Om 12.30 uurverzamelen we weer bij café de Leeuw en staat er een lekkere snertmaaltijd klaar.

U kunt zich opgeven door een email te sturen naar dorpsraadwedde@gmail.com. Wilt u in de email ook aangeven of u gebruik wilt maken van de snertmaaltijd.  En of u wel/geen vlees eet.

Graag uw fiets meenemen als u mee doet. 

We hopen op goed weer en maken er, net als voorgaande jaren, een gezellige ochtend van. 

 

Een vriendelijke groet,

Het bestuur van de dorpsraad Wedde

07-2022

Nieuwe pagina's

Er zijn nieuwe pagina's aangemaakt voor Notulen van Vergaderingen en Jaarverslagen