นับผู้เข้าชมเว็บไซต์

ตั้งแต่ 17 มี.ค.2563

ยินดีต้อนรับสู่บ้านเกิดนครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม

ขอความร่วมมือ อย่าประมาท

ช่วยกันตรวจสอบ นครเมืองพระ