CZWARTEK, 26 września 2019 r.:

14.00-18.00 - rejestracja

Nabożeństwo inauguracyjne, kazanie: Marek Kamiński


PIĄTEK, 27 września 2019 r.:

07.30-08.45 - śniadanie

08.45-09.00 - uwielbienie i modlitwa

09.00-11.00 - sesja Synodu

11.30-13.00 - warsztaty

13.30-16.00 - przerwa obiadowa

16:00-18.00 - warsztaty

18.00-19.30 - kolacja

19.30-21.30 - nabożeństwo, kazanie: Leszek Mocha

SOBOTA, 28 września 2019 r.:

07.30-08.30 - śniadanie

08.30-10.00 - rozmowa o Kościele

10.00-10.30 - przerwa na kawę

10.30-12.00 - nabożeństwo końcowe, kazanie: Marek Kamińśki


Ścieżka 1 - Rewitalizacja Kościoła: Osoba Pastora jako katalizator zmian ku rozwojowi - Prowadzący Marek Kamiński, Arek Krzywodajć.

Ścieżka 2 - Rewitalizacja Kościoła: Wyzwania kościoła w małym mieście - Prowadzący Sławomir Jagieła.

Ścieżka 3 - Rewitalizacja Kościoła: Starzejący się Zbór - przyczyny i prognozy na przyszłość - Prowadzący Zbyszek Zarożny, Piotr Karaś.

Podczas warsztatów zostanie także zorganizowane spotkanie dla Kierowników Agend Kościoła, którzy nie uczestniczyli na Zgromadzeniach Okręgowych w sprawie instrukcji finansowej, oraz zasad Ochrony Danych Osobowych.

Każda osoba może wybrać 2 ścieżki.