Program konferencji:

ŚRODA, 9 maja 2018 r.:

11.00 – 13.00 sesja 1 – krótkie uwielbienie, nauczanie

13.00 – 15.00 Przerwa obiadowa

15.00 – 16.00 – sesja 2

16.00 – 16.30 – Przerwa na kawę

16.30 – 17.30 – sesja 3

17.30 – 19.00 - Kolacja

19.00 – 21.00 – Wieczorne spotkanie

CZWARTEK, 10 maja 2018 r.:

8.00 – 9.00 – śniadanie

9.00 – 10.30 – sesja 4

10.30 – 11.00 – Przerwa na kawę

11.00 – 13.00 – Końcowa sesja