CZWARTEK, 27 września 2018 r.:

14.00-16.30 - rejestracja

16.30-18.00 - kolacja

18.00-20.00 - powitanie, uwielbienie, sesja wykładowa – gość specjalny

PIĄTEK, 28 września 2018 r.:

07.30-08.45 - śniadanie

08.45-09.00 - uwielbienie

09.00-10.30 – sesja Synodu

10.30-11.00 - przerwa kawowa

11.00-12.30 – sesja Synodu

13.00-15.00 – obiad

15.30-18.00 – debata nt. służby kobiet

18.00-19.30 - kolacja

19.30-21.00 – uwielbienie, gość specjalny

SOBOTA, 29 września 2018 r.

07.30-08.45 – śniadanie

08.45-09.30 – rozmowa o kościele

09.30-10.00 - przerwa kawowa

10.00-11.30 – przedstawienie wyników kwerendy dotyczącej lustracji (dr Leszek Jańczuk)

11.45-13.15 – uwielbienie, nabożeństwo końcowe

13.15 - obiad