Jim Cymbala jest pastorem Zboru Brooklyn Tabernacle . Służbę tę rozpoczął na początku lat 70. Zbór był mały, zmagał się również z wewnętrznymi trudnościami, znajdował się w bardzo biednej i pełnej problemów społecznych dzielnicy. Liczba wiernych wynosiła wtedy mniej niż 20 osób. Nie było wówczas innej możliwości rozwoju - musieli nauczyć się mocy modlitwy i polegania na łasce Jezusa. Dzisiaj ten zbór jest wielotysięczną, bardzo wpływową społecznością. Służba Pastora Cymbali jest znana i doceniana globalnie. Jest autorem książek, niektóre z nich zostały przetłumaczone na język polski. Jego zborowy chór pięciokrotnie otrzymał nagrodę muzyczną Grammy Award. W przeszłości już odwiedzał nasz kraj, a kolejna wizyta z pewnością będzie dla nas i zaszczytem, i błogosławieństwem. Jego małżonką jest Carol Cymbala. Mają 3 dzieci, 8 wnucząt i 2 prawnucząt.