David Wells – Prezbiter Naczelny Zborów Bożych w Kanadzie od roku 2008. Przed podjęciem tej służby usługiwał jako pastor oraz prezbiter okręgowy prowincji British Columbia. Na arenie międzynarodowej jest członkiem Światowego Zarządu Assemblies of God oraz wiceprzewodniczącym Pentecostal World Fellowship. Aktywnie zaangażowany w służbę podczas olimpiad sportowych jako kapelan (od roku 2004). Jego małżonka ma na imię Susan, mają troje dzieci.