Studia 

Gelensia

Wie wordt de “Geelkenner 2023”?

Ken jij alle Geelse burgemeesters van het interbellum? Heeft geen enkele parochie van Geel geheimen voor jou? Kent u het rijke Geelse verenigingsleven als uw broekzak? Dan wordt u misschien de eerste Geelkenner! Vind het antwoord op 56 vragen over Geel en quiz jezelf in de geschiedenisboeken.

De eerste Geelkennersquiz wordt georganiseerd door Karel Swolfs in samenwerking met Studia Gelensia VZW. Initiatiefnemer Swolfs verwijst hierbij uitdrukkelijk naar een Geelse traditie: ‘Toen ik een tijdje geleden op zoek was naar een artikel dat ooit verscheen in het Nieuwsblad van Geel, kwam ik per toeval uit bij een Zomerkwis. Dat was destijds iets waar de lezers naar uitkeken in de zomermaanden. En zo ontstond het idee om dit nog eens opnieuw te organiseren. Ik sprak verschillende Geelkenners aan en kwam zo tot een totaal van 56 uitdagende en interessante vragen.’

‘Het is de bedoeling om zowel de doorgewinterde Geelkenners, alsook nieuwkomers de stad op een ludieke en ontspannende manier te laten leren kennen. Er zitten vragen bij over de geschiedenis van Geel, het culturele leven, bekende Gelenaars, bekende Geelse plekjes, noem maar op. De quiz loopt van nu tot en met 31 december, dus men heeft ruim voldoende tijd om op onderzoek te gaan. Natuurlijk valt er, naast de titel “Geelkenner 2023”, ook een leuk en mooi verrassingspakket te winnen. Bovendien steunt men met deelname aan de quiz komende cultuurprojecten in Geel.’

Deelname aan de quiz kan via het stadsarchief (Werft 28) of bij de Dienst Toerisme (Markt 1) – een echte Geelkenner kent natuurlijk ook de openingsuren! Ter plaatse betaalt u dan 5€. Men kan zich daarnaast ook inschrijven door een e-mail te sturen naar karel.swolfs@telenet.be en 5€ te storten op rekeningnummer BE19 9734 3467 4212 van VZW Studia Gelensia. Na betaling ontvang je de quizformulieren. Elk formulier is voorzien van een unieke code en kan maar 1 maal gebruikt worden. 

De inhoud

Voor het eerst in drie eeuwen biedt dit werk een panoramische blik op het geestelijke leven in de landdekenij Geel in de achttiende eeuw. Deze bestuurlijke regio behoorde tot het bisdom ’s-Hertogenbosch en omvatte zeventien parochies: Arendonk, Balen, Bel, Dessel, Geel, Lommel, Millegem, Mol, Oevel, Poppel, Postel, Ramsel, Retie, Tongerlo, Westerlo, Zammel en Zoerle.

Op basis van dekenale visitatieverslagen en talrijke andere documenten reconstrueerden de auteurs het rijke geestelijke leven in deze regio. In deze religieus-sociale geschiedenis wordt achtereenvolgens ingezoomd op de religieuze overheid, de rol van de landdeken, de leden van de lagere clerus en het gelovige volk. Telkens wordt het algemene kader geschetst, dat nadien ingekleurd wordt met talrijke, heemkundig interessante casussen.

Deze geschiedenis is meer nog dan een religieuze geschiedenis, een mentaliteitsgeschiedenis. Met het christendom als meest normatieve factor in de maatschappij in de achttiende-eeuwse Kempen, bieden de goed bewaarde en omvangrijke dekenale- en bisschoppelijke archieven een unieke inkijk in de maatschappij van die tijd, met een bijzondere aandacht voor afwijkend gedrag.

Het gebied van de landdekenij in de achttiende eeuw

KAART definitief.pdf