Podcast

In de aanloop naar de publicatie van het boek De landdekenij Geel in de achttiende eeuw (1701-1798) zullen op deze pagina een aantal podcast-afleveringen verschijnen over de verhalen die in ons boek zullen verschijnen.

Aflevering 1: Een dekenij in de Kempen met een overvloed aan priesters

In deze aflevering volgen we het merkwaardige wedervaren van priester Dominicus De Haen, een eenvoudige man uit Bel. Hij twijfelt of hij wel een 'echte' priester is, wat hem tot wanhoop drijft. Deze casus komt zelfs in Rome bij de paus terecht, die de brave Bellenaar gunstig gezind is. We grijpen deze casus aan om dieper in te gaan op het sacrament van de wijding en de taken van de priesters.


Aflevering 2: De gesel van het alcoholisme

We komen terecht in herberg Het Verken in Mol en volgen op de voorste rij een geanimeerde discussie tussen de waard Jan-Baptist en deken Cornelius Van Dongen, die schuilt voor het noodweer. We bespreken verder nog hoe jongens en meisjes zich in de achttiende eeuw konden ontspannen en volgen het dossier van priester Petrus Wuyts, een notoire drinkebroer en liefhebber van vrouwelijk schoon...


Aflevering 3: Problemen in het Geelse gasthuis

In de jaren 1730-1740 komen er heel wat problemen naar boven in het Geelse gasthuis. Koude, ziekte, hongersnood teisteren het gasthuis en haar inwoners. Daarnaast wordt er door de zusters gezondigd tegen alle drie de geloften: die van armoede, gehoorzaamheid én kuisheid. Vooral één non, zuster Theresia Vervloet, maakt het wel erg bont...


Aflevering 4: Enkele markante figuren

In dit interview vertellen auteurs Marc Verwerft en Sander Verwerft over enkele markante figuren die zij in hun boek 'De landdekenij Geel in de achttiende eeuw' bespreken.