Stichting BroodNodig Tilburg

geeft de minstbedeelden hun

dagelijks brood en biedt een

luisterend oor voor diegenen

die daar behoefte aan hebben.

We volgen in ons werk het

gedachtegoed van Broodpater

(Gerrit) Poels en zetten zijn

mooie levenswerk voort.

Daarbij worden we bijgestaan

door onze vele vrijwilligers, die

zorg dragen voor de dagelijkse

voedseluitgifte.

HISTORIE

Na het moment dat Gerrit Poels (ook wel bekend als “De Broodpater” of “Pater Poels”) in 1968 uittrad uit het klooster trouwde hij met Angelique en samen brachten zij 6 pleegkinderen groot. Hij werd “missionaris van de straat” en uit zijn gedachtegoed en levenswerk ontstonden baanbrekende initiatieven.

Hij initieerde “Huize Poels” (een crisisopvanghuis voor dak- en thuislozen, inmiddels SMO Traverse), “La Poubelle” (sociale kringloop), “De Pollepel” (sociaal eethuis), “Stichting BLUT” (het bieden van toekomstperspectief voor mensen in financiële problemen), “Ut Rooie Bietje” (dagbesteding in een biologische tuinderij) en “Begeleid Wonen”.

Het laatste initiatief dat uit de “beweging” van Broodpater Gerrit Poels ontstond, was de Stichting BroodNodig.

Uit nazorg voor de mensen (die hij ooit had opgevangen of “opgeraapt”) in Huize Poels ontstonden vanaf 1990 de huisbezoeken die hij in de vroege ochtend per fiets aflegde. Al snel werd dit gevolgd door ’s nachts het dagelijks brood te brengen bij mensen die (voor even of voor langere tijd) niet in staat waren om hier zelf voor te zorgen.

Op het moment dat Gerrit Poels (en ook zijn vrouw Angelique, die hem in al zijn werk ondersteund heeft) een zeer hoge leeftijd had bereikt, moest er een keuze worden gemaakt of en hoe dit “broodnodige” werk voortgezet kon worden. In 2014 besluit Gerrit Poels om het levenswerk dat hij samen met zijn vrouw Angelique had opgebouwd, over te dragen aan zijn (pleeg)dochter Hülya en de vrijwilligers die voor hen werkzaam waren.

Vanaf het jaar 2000 had het werk zich uitgebreid met een “dagelijkse inloop” aan zijn woonadres. In 2017 bereikte deze inloop ongeveer 100 mensen per dag en in totaal maken ongeveer 700 gezinnen/alleenstaanden hier gebruik van.

In 2017 volgde de symbolische overdracht van het werk aan Hülya tijdens een feestelijke “heropening” van het voormalig sociaal eethuis “De Pollepel” in de Stedekestraat. Tot op dat moment werkte Broodpater Gerrit nog steeds zelf mee, al fietsend door de nacht in allerlei straten en buurten van Tilburg.

Sinds de overdracht van het broodnodige levenswerk van Gerrit en Angelique in 2017 zetten Hülya en de vrijwilligers dit werk tot op heden voort vanuit deze door de Gemeente Tilburg beschikbaar gestelde en prachtige locatie in de Stedekestraat.

De dagelijkse brooduitgifte en de keukentafelgesprekken worden in dit pand (“De Pollepel”) op dezelfde wijze voortgezet zoals deze bij Gerrit Poels vanuit zijn woonadres plaatsvonden.


U kunt ons steunen door

een financiële gift.

Zo draagt u bij aan ons

“broodnodige” werk en het

komt rechtstreeks ten goede

aan de minstbedeelden.

Op het tabblad “doneren”

leest u meer over gratis

dagelijks brood d.m.v. het

“adopteren” van een gezin

of alleenstaande, maaltijden

en lunchpakketten voor

dak- en thuislozen, en de

gesprekken aan onze

“keukentafel” en de daaruit

voortvloeiende passende hulp.

Wij zijn dankbaar voor iedere

gift aan onze stichting,

in welke vorm dan ook.

Namens al “onze” mensen:

hartelijk dank !

Stichting BroodNodig Tilburg

KvK: 80083285

NL62 INGB 0006 7363 30