Stichting BroodNodig Tilburg

geeft de minstbedeelden hun

dagelijks brood en biedt een

luisterend oor voor diegenen

die daar behoefte aan hebben.

We volgen in ons werk het

gedachtegoed van Broodpater

(Gerrit) Poels en zetten zijn

mooie levenswerk voort.

Daarbij worden we bijgestaan

door onze vele vrijwilligers, die

zorg dragen voor de dagelijkse

voedseluitgifte.

CONTACT & BEZOEK

Wij vragen uw begrip voor de

privacy van onze bezoekers.

Voor een afspraak of bezoek

kunt u een sms sturen naar

06 – 44 84 57 99

of u stuurt een mail naar

stichtingbroodnodig@outlook.com

Ons bezoekadres is :

Stedekestraat 7

5041 DM Tilburg
Facebook : BroodNodig Tilburg

U kunt ons steunen door

een financiële gift.

Zo draagt u bij aan ons

“broodnodige” werk en het

komt rechtstreeks ten goede

aan de minstbedeelden.

Op het tabblad “doneren”

leest u meer over gratis

dagelijks brood d.m.v. het

“adopteren” van een gezin

of alleenstaande, maaltijden

en lunchpakketten voor

dak- en thuislozen, en de

gesprekken aan onze

“keukentafel” en de daaruit

voortvloeiende passende hulp.

Wij zijn dankbaar voor iedere

gift aan onze stichting,

in welke vorm dan ook.

Namens al “onze” mensen:

hartelijk dank !

Stichting BroodNodig Tilburg

KvK: 80083285

NL62 INGB 0006 7363 30