Stichting BroodNodig Tilburg

geeft de minstbedeelden hun

dagelijks brood en biedt een

luisterend oor voor diegenen

die daar behoefte aan hebben.

We volgen in ons werk het

gedachtegoed van Broodpater

(Gerrit) Poels en zetten zijn

mooie levenswerk voort.

Daarbij worden we bijgestaan

door onze vele vrijwilligers, die

zorg dragen voor de dagelijkse

voedseluitgifte.

WELKOM BIJ BROODNODIG

Nog steeds leven veel mensen in bittere armoede en een deel heeft zelfs geen dak boven het hoofd.

Onze stichting ondersteunt de minstbedeelden in onze samenleving door het uitdelen van brood en het voeren van keukentafelgesprekken waarin we aandacht hebben voor de dagelijkse problemen waarmee zij te kampen hebben.

We doen dit met een fijne en gedreven groep van vrijwilligers, die zich dagelijks belangeloos en onbaatzuchtig inzetten voor de medemens.

Daarbij worden we ook ondersteund door diverse instanties, grote en kleine bedrijven, donateurs en sympathisanten. We zijn dankbaar voor alle giften, het dagelijks brood, de voedselpakketten, kleding en nog veel meer. En dit alles gaat rechtstreeks naar de mensen die het zo hard nodig hebben.

Onze activiteiten en beweegredenen zijn geïnspireerd op het gedachtegoed en levenswerk van Gerrit Poels (De Broodpater), beter bekend onder de naam “Pater Poels”. Enkele jaren geleden heeft hij het stokje doorgegeven aan zijn pleegdochter Hülya en zij zet zich met al haar vrijwilligers vol overgave in om in de meest elementaire levensbehoeften te voorzien.

De dagelijkse voedseluitgifte gebeurt vanuit ons mooie pand “De Pollepel” en de rij voor onze poort is niet korter geworden.

Ons werk blijft “broodnodig”.

U kunt ons steunen door

een financiële gift.

Zo draagt u bij aan ons

“broodnodige” werk en het

komt rechtstreeks ten goede

aan de minstbedeelden.

Op het tabblad “doneren”

leest u meer over gratis

dagelijks brood d.m.v. het

“adopteren” van een gezin

of alleenstaande, maaltijden

en lunchpakketten voor

dak- en thuislozen, en de

gesprekken aan onze

“keukentafel” en de daaruit

voortvloeiende passende hulp.

Wij zijn dankbaar voor iedere

gift aan onze stichting,

in welke vorm dan ook.

Namens al “onze” mensen:

hartelijk dank !

Stichting BroodNodig Tilburg

KvK: 80083285

NL62 INGB 0006 7363 30