Årsmøte 2019

Årsmøte 2019 for Skarsdalen Vel blir avholdt 8. april på Vøyenenga skole i Bærum.

Registrer helst din deltagelse på møtet her.

Alternativt ta med utfylt skjema fra innkallingen under.

Innkalling og årsberetning

Innkalling til GF 2019 for Skarsdalen Vel.pdf