Fiske i Skarsdalen

Fiske i Skarsdalen

Det er gode fiskemuligheter i Skarsdalen og omliggende områder. Du må ha fiskekort i alle vannene i dalen og i fjellvannene. Det er unntak for Svangtjern der det er fritt fiske for Skarsdalen Vels medlemmer. Det er kun tillatt å fiske med stang fra land.

Det er en egen fiskegruppe for velet. Ta gjerne kontakt.

Fiskegruppa 2018. Se også årsberetninger for velet.

Registrering av ørretfangst i Skarsdalen

FISKEKORT

Fiske i Flå i Hallingdal – Vassfaret

Flå Østre Grunneierlag

Fiskekort kan blant annet kjøpes på Circle K Gulsvik eller på nett (inatur.no).