Skarsdalen Veilag SA

Gjeldende styre i Skarsdalen Veilag

Styreleder: Roald Nes

Styremedlem: Frank Karlengen

Styremedlem: Leif Kronstad

Styremedlem: Elisabeth Biørnstad

Styremedlem: Einar Ruud

Revisor: Horst Vogel

Valgkomite: Arne Herberg og Tom Helgesen

Henvendelser til styret kan sendes til styrets epostkasse: skarsdalenveilag@gmail.com

Org.nr. 915 633 617

Årsmøtet 2018 - Årsmøtet 2017 - Informasjon om vintervei og bøyting

Brøytekart for Skarsdalen

2016 Skarsdalen brøytekart revidert 040316.pdf

Vedtekter for Veilaget

20160525NYE VEDTEKTER.pdf

Avtale om vedlikehold av hovedveien i Skarsdalen

20160628VeiavtalenSVSA_VGDS.pdf