Årsmøte 2019

Årsmøte Skarsdalen Veilag SA

Årsmøte i Skarsdalen Veilag er fastsett til tysdag 4. juni hos Ellingsen NOR Instruments, Årenga 8, 1340 Skui (same stad som i fjor).

Vi startar Kl. 18.00 med besøk av Kristian Akervold som er dagleg leiar i Flå vekst AS og kommunestyrerepresentant i Flå Kommune. Han vil informere om utbygginga på Turufjell med fokus på status, planar, framdrift og krav frå Flå Kommune knytt til samankopling av vegane, ref. IG 100.

Ordinært årsmøte vil starte kl. 19.00

Dagsorden og sakspapir vert sendt medlemmene i samsvar med vedtektene.

Bli med i styret!

Det er snart tid for årsmøte i Skarsdalen Veilag. Styret består nå av leder pluss 4 styremedlemmer.

Vi ønsker forslag på 2 nye styremedlemmer i tillegg til at Frank Karlengen, Leif Kronstad og Einar Ruud fortsetter i styret.

Forslag sendes: arneherberg@gmail.com eller tohelge2@online.no (Tom Helgesen)

Mvh

Valgkomiteen v/

Tom Helgesen - Arne Herberg