Verksamhet

I föreningen är många olika verksamheter på gång. Många i föreningen deltar i flera av verksamheterna, en del i en enstaka. Gemensamt är dock att alla har roligt och gärna välkomnar nya medlemmar in i gemenskapen!

Brädspel

Det finns många olika former av brädspel. Variationerna är många, men flera likheter finns. Till exempel spelar spelarna oftast mot varandra och man använder någon form av spelplan och markörer. Dock finns brädspel där spelarna ska jobba tillsammans mot spelsystemet. Ofta är brädspel gjorda för många deltagare.

Spelplanens utformning varierar kraftigt från spel till spel, men ofta är de gjorda som en karta över ett verkligt eller påhittat område. Markörer, figurer och spelbrickor representerar olika saker som är viktiga för det specifika spelet, exempelvis en soldat, en mängd tillgångar, eller en byggnad.

Brädspel spelas oftast på Söndagar.

Figurspel

I figurslag tar varje spelare befälet över en grupp figurer, som man leder genom fältslag eller småstrider i hopp om att ta hem segern. Det kan handla om enskilda figurer eller stora regementen som består av mängder av figurer.

Men figurslagshobbyn är mycket mer än själva spelandet. Figurerna skall målas och miniatyrlandskap för fältslagen skall byggas. En kreativ uppgift som kräver både tålamod och skicklighet.

Figurspel kan utspela sig var som helst - på ett rymdskepp, i en förtrollad skog, på vidsträckta, öppna slagfält, i ett industrikomplex på en avlägsen planet i en helt annan galax... allt är möjligt!

Figurspel spelas oftast på helger

Konfliktsimuleringsspel

Konfliktsimuleringsspel baseras ofta på historiska krig eller slag, men kan också vara fiktiva "Tänk om..." slag eller rena påhittade krig eller slag på fantasivärldar eller i rymden.

Det vanligaste är att en karta med rutor av olika typer används för att reglera förflyttning och avstånd. Krigets eller slagets soldater representeras oftast av markörer - små pappersbrickor med tryckt information på. Dessa brickor visar var en militär "enhet" befinner sig på kartan.

Reglerna kan handla om mer saker än själva striderna, såsom väder, kommunikationer, förstärkningar, politik och diplomati och soldaters eller arméers stridsvilja.

Konfliktsimuleringsspel spelas oftast på torsdagar

Rollspel

Ett rollspel spelas oftast med 3 till 6 personer. En person tar på sig ansvaret som spelledare, resten är spelare. Tillsammans skapar spelarna och spelledaren en berättelse med bakgrund, ledtrådar, actionsekvenser och problemlösning.

Spelarens uppgift är att under spelet ta på sig en roll och spela den så trovärdigt som möjligt. Rollpersonerna skapas i förväg. En rollperson ges personliga drag, en bakgrund, värderingar, drömmar, livsmål, färdigheter, styrkor, svagheter och mycket annat.

Spelledaren är den som driver historien framåt mot slutmålet och lägger in hinder och belöningar under vägen dit.

Rollspel har ingen speciell "speldag", utan spelarna kommer överens sinsemellan.

Biobesök

I den händelse att någon intressant film har premiär - en krigsfilm, en fantasyfilm, en science-fictionfilm eller intressant dokumentär - brukar SISA:s medlemmar ibland trumma ihop ett gäng som gemensamt går på filmen. Ofta med en efterföljande fika och diskussion...

Studiebesök

Ett museibesök eller en resa till någon historisk plats göra någon eller några gånger per år. Om till exempel Armémuseum har någon ny och intressant utställning brukar det vara ett gäng som åker och tittar på utställningen. Det kan också vara ett mer planerat studiebesök på någon historisk plats...