Nieuws

Activiteiten van het St. Lambertus Gilde voor het jaar 2020

 • Maandag 6 Januari nieuwjaarsreceptie in onze schuilhut, aanvang 19:00 uur.
 • Woensdag 8 Januari Veldhovense Hoofdmannen vergadering.
 • Donderdag 9 Januari Nieuwjaarsreceptie gemeente Veldhoven
 • Woensdag 4 Maart algemene ledenvergadering in onze schuilhut. Aanvang 19:30 uur.
 • Zondag 31 Mei afsluiting van de Meimaand. Verzamelen bij de Pastorij om 14:30 uur. Na afloop wordt er een borrel geschonken in de pastorij (let op het is dan ook 1e Pinksterdag).
 • Zondag 7 Juni Kring gilde dag bij het H. Kruisgilde in Leende. Alle Gildebroeders en zusters worden een ½ uur voor aanvang van de optocht verwacht op het feestterrein in Leende. Eenieder zorgt zelf voor zijn vervoer. (St. Catharina & St. Barbara gilde)
 • Zaterdag 13 Juni kermis schieten op ons schietterrein aan de Blaarthemseweg, met aansluitend een (beperkte) koffietafel. Samenkomst om 09:30 uur. Daarna gaan we naar “De kleine man”.
 • Maandag 15 Juni zomerkampioen schieten op ons schietterrein aan de Blaarthemseweg. Aanvang 19:00 uur.
 • Zaterdag 15 Augustus lichtprocessie Meerveldhoven. Verzamelen bij de Pastorij om 19:30 uur.
 • Op Zaterdag 22 Augustus gemeenteschild schieten bij onszelf, St. Lambertus Gilde Meerveldhoven. Aanvang vanaf 14:00 uur.
 • Donderdag 17 September de heilige mis ter ere van onze patroonheilige St. Lambertus. Verzamelen bij de Pastorij om 18:30 uur.
 • Op Zaterdag 19 September proberen we onze jaarlijkse “teeravond” te houden, met daarbij de uitreiking van het “Theo Gijsberts wisselschild”. Details volgen later.
 • Zaterdag 10 Oktober Hoofdlieden dag 's-Hertogenbosch.