Nieuws

Activiteiten van het St. Lambertus Gilde voor het jaar 2018

Maandag 8 Januari nieuwjaarsreceptiein onze schuilhut, aanvang 19:00 uur.

Woensdag 7 Maart algemene ledenvergadering in onze schuilhut. Aanvang 20:00 uur.

Zondag 27 Mei afsluiting van de Meimaand. Verzamelen bij ons gildehuis “Hof van Holland”. 0m 14:30 uur. Na afloop wordt er een borrel geschonken in de pastorij.

Zondag 3 Juni Kring gildedag Evoluon Eindhoven Alle Gildebroeders en zusters worden een ½ uur voor aanvang van de optocht verwacht op het feestterrein in Eindhoven Eenieder draagt zelf zorg voor zijn vervoer.

Zaterdag 9 Juni Konings schieten op ons schietterrein aan de Blaartemseweg te Zeelst, met aansluitend een (beperkte) koffietafel. Samenkomst om 09:30 uur.

Daarna gaan we de Koning afhalen, waarna we gaan rondtrekken via: “De kleine man”; “Hof v. Holland.”.

Maandag 11 Juni zomerkampioen schieten op ons schietterrein aan de Blaartemseweg te Zeelst. Aanvang 19:00 uur.

Woensdag 15 Augustus lichtprocessie van Meerveldhoven. Verzamelen bij ons gildehuis “Hof van Holland”. 0m 19:30 uur.

Op Zaterdag 25 Augustus gemeenteschild schieten bij het O. L. Vrouwe Gilde Zeelst; Aanvang vanaf 14:00 uur.

Maandag 17 September de heilige mis ter ere van onze patroon heilige St. Lambertus. Verzamelen bij ons gildehuis “Hof van Holland”. 0m 18.30 uur.

Op Zaterdag 22 September houden we onze jaarlijkse teeravond. Met daarbij de uitreiking van het “Theo Gijsbers wisselschild”. Details volgen later.

Zaterdag 13 Oktober Hoofdlieden dag ’s-Hertogenbosch; zijn er gildebroedres of zusters die hier aan deel willen