Nieuws

Activiteiten van het St. Lambertus Gilde voor het jaar 2019

 • Donderdag 3 Januari Nieuwjaarsreceptie gemeente Veldhoven
 • Maandag 7 Januari nieuwjaarsreceptie in onze schuilhut, aanvang 19:00 uur.
 • Woensdag 9 Januari Veldhovense Hoofdmannen vergadering.
 • Woensdag 13 Maart algemene ledenvergadering in onze schuilhut. Aanvang 20:00 uur.
 • Op Zondag 7 April kring kruisboogwedstrijd bij onszelf, samenkomst 10:00 uur.
 • Op Zondag 12 Mei houdt het O.L.V gilde een koningen der koningen wedstrijd ter ere van hun 750-jarig bestaan.
 • Zondag 26 Mei afsluiting van de Meimaand. Verzamelen bij de Pastorij om 14:30 uur. Na afloop wordt er een borrel geschonken in de pastorij.
 • Zondag 2 Juni Kring gilde dag bij het H. Kruisgilde in Gerwen. Alle Gildebroeders en zusters worden een ½ uur voor aanvang van de optocht verwacht op het feestterrein in Gerwen. Eenieder zorgt zelf voor zijn vervoer. (weekend na Hemelvaart!).
 • Zaterdag 8 Juni kermis schieten op ons schietterrein aan de Blaarthemseweg, met aansluitend een (beperkte) koffietafel. Samenkomst om 09:30 uur. Daarna gaan we naar “De kleine man”.
 • Maandag 10 Juni zomerkampioen schieten op ons schietterrein aan de Blaarthemseweg. Aanvang 19:00 uur. (ook Pinksteren!).
 • Op Zondag 30 Juni is er een kleine gilde dag in Zeelst ter ere van hun 750-jarig bestaan. Verzamelen rond 10:00 uur, details volgen.
 • Donderdag 15 Augustus lichtprocessie Meerveldhoven. Verzamelen bij de Pastorij om 19:30 uur.
 • Op Zaterdag 24 Augustus gemeenteschild schieten bij het O.L.V. gilde in Zeelst. Aanvang vanaf 14:00 uur.
 • Op Zaterdag 7 september houdt het O.L.V gilde een receptie ter ere van hun 750-jarig bestaan.
 • Dinsdag 17 September de heilige mis ter ere van onze patroonheilige St. Lambertus. Verzamelen bij de Pastorij om 18:30 uur.
 • Op Zaterdag 21 September proberen we onze jaarlijkse “teeravond’ bij “De Driesprong” te houden, met daarbij de uitreiking van het “Theo Gijsberts wisselschild”. Details volgen later.
 • Zaterdag 12 Oktober Hoofdlieden dag ’s-Hertogenbosch.