Oprichting

Het St. Lambertus Gilde is in 1886 opgericht door de volgende personen:

  • Jan Bazelmans
  • Piet van de Maden
  • Joseph van Veldhoven
  • Piet Wijmelenberg

Tussen 1886 het jaar van de oprichting, en 1910 (oudste vermelding in een kasboek van ons gilde) zijn geen andere namen bekend.