Hoe kunnen wij jullie bereiken?

Telefonisch op: 056 35 17 39
Via mail: info@sintmarcus.be
Via post of briefkaart: Pastoriestraat 1 , 8501 Heule
Of gebruik het formulier HIER

Waar vinden we de nieuwe datum voor vormsel en/of eerste communie?

Vormsel HIER
Eerste Communie HIER

Wat zijn de huidige Covidmaatregelen
ivm uitvaarten en andere liturgische vieringen

Vanaf 27 juni kan er opnieuw gevierd worden met maximaal 200 gelovigen in de kerk, waarbij de onderlinge afstand van 1,5m en 10 m² per persoon voorzien moet worden.
Kerkgangers jonger dan 12 en de voorganger worden niet meegeteld.
Dit aantal van 200 heeft betrekking op alle personen in alle ruimtes van het kerkgebouw.In iedere vorm van liturgie worden steeds de standaardmaatregelen in acht genomen qua afstand, mondmasker, handgel en verbod op fysiek contact. Men volgt de regels van het Draaiboek van de Belgische bisschoppen.Blijven de kerken open?

Ja, kerken mogen open blijven voor individueel gebed. Een open kerkgebouw met een aangepaste aankleding drukt een verwelkomende geloofsgemeenschap uit. Bezoekers kunnen verwelkomd worden met een boodschap op het prikbord aan de ingang, er kan bezinnende religieuze muziek op de achtergrond klinken. Men kan de mogelijkheid aanbieden een gebaar van solidariteit (bv. een bijdrage voor wie het moeilijk heeft) of een klein ritueel (bv. een kaarsje aansteken voor een beeld, een bloem neerleggen bij het passiekruis...) te stellen. Er kunnen gebedskaarten ter beschikking liggen...


Men draagt steeds een mondmasker en houdt de nodige afstand. Buiten de liturgie is het niet toegelaten om initiatieven te organiseren die mensen in de kerk samenbrengen.


Kan de ziekenzalving ontvangen worden?

Bij individuele aanvragen ‘ten huize van’ schatten de pastoraal verantwoordelijken de situatie in en oordelen of het gaat om iemand die minder ernstig ziek is dan wel of het gaat om iemand die in acuut stervensgevaar de ziekenzalving vraagt.


In eerstgenoemd geval wordt de zieke en / of zijn familie telefonisch gecontacteerd voor een moment van gesprek, steun en gebed in afwachting van een ziekenzalving op latere datum.


In laatstgenoemd geval oordelen de pastoraal verantwoordelijken of de ziekenzalving voldoende veilig voor alle betrokkenen kan worden bediend. Indien de ziekenzalving niet wenselijk is, is een gebedsmoment via elektronische weg (skype, speaker smartphone...) zeer aangewezen.


Indien men ervoor kiest om de ziekenzalving te vieren, respecteert men de geldende coronamaatregelen en gebruikt men een wattenstaafje bij het zalven. Het aantal aanwezigen mag niet meer dan 4 bedragen. Het kan ook met enkel de priester.Wat is een veelgestelde vraag?

Schrijf hier het antwoord op die vraag.

Wat is een veelgestelde vraag?

Schrijf hier het antwoord op die vraag.