Sint-Godelieve Heule

Sint-Godelievekerk

De neogotische Sint-Godelievekerk van 1868 werd gebouwd op initiatief van Ursula Dinnecourt  (1815-1887) naar een ontwerp van Jan Clarysse (1814-1874). Ze brandde tijdens de restauratie- en uitbreidingswerken in 1988 uit en werd opnieuw gerestaureerd in 1989-1992. Het orgel is van 1743 en werd gebouwd door door Andreas Jacobus Berger  (1712-1774). Het is  afkomstig uit de kerk van Loppem, werd gerestaureerd in 1980 en na de brand in 1988 door het huis Loncke uit Zarren hersteld. Er staat een barok hoofdaltaar met het schilderij Laatste Avondmaal toegeschreven aan J.B. Herregouts, allebei 17de-eeuws. 

De hoofdbeuk van de Sint-Godelievekerk

Hoofdaltaar en altaarpodium

Nieuwe zijbeuk met altaar gewijd aan Sint-Godelieve

Laatste avondmaal boven het hoofdaltaar

Het hoofdaltaar

O.L. Vrouwebeeld

De weekkapel

De weekkapel doet ook dienst bij begrafenissen

Het mooie Berger-orgel op het dokzaal met in het midden het logo van de parochie dat als stempel werd gebruikt

Sint-Godelieve in de kerk te Heule

De doophoek in de nieuwe zijbeuk

Oud en nieuw, met rechts ook een beeld van het oude klooster.

De laatste zusters verlieten in 2006 het klooster