Sint-Eutropius Heule

Op 12 oktober kwam Vicaris Generaal Koen Vanhoutte de nieuwe parochie

Sint-Marcus Heule-Bissegem oprichten en het pastoraal eenheidsteam aanstellen.


De parochie Sint-Marcus maakt deel uit van het decanaat Kortrijk

en we zijn opgenomen in het bisdom Brugge, de Kerk in Vlaanderen.

Binnen de parochie Sint-Marcus zijn 4 lokale ploegen werkzaam.

Bij ons is de 'Lokale groep Eutropius' werkzaam

die de initiatieven van het Pastoraal Eenheidsteam plaatselijk uitwerkt.