OUDERS EN HUN KINDEREN

Een brief van de school begrijpen.

Mijn kind helpen bij het huiswerk.

's Avonds een verhaal voorlezen.

Een e-mail sturen naar de kinderopvang. 

Werken met  Smartschool.

Geletterde ouders zijn sterke ouders. Toch is 1 op 10 ouders in Vlaanderen laaggeletterd. Dat betekent dat ze moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of ICT-gebruik. Ouders zijn voor Basiseducatie een belangrijke doelgroep. Want sterke ouders betekent sterke kinderen. 

Hieronder enkele voorbeelden van opleidingen. Je vindt ook inspirerende voorbeelden van onze samenwerkingen met en voor ouders. 

VOORLEZEN

Voorlezen stimuleert niet alleen de taalontwikkeling, woordenschat en  fantasie van kinderen. 

Als voorlezer ben je een rolmodel voor jouw kind. In deze opleiding leren ouders zorgen voor leesplezier. 


De deelnemer leert het belang, de voordelen én het plezier van voorlezen kennen:   


We leren ook interactief voorlezen : 


LEZEN EN SCHRIJVEN 

CBE Ligo Gent, Meetjesland, Leieland organiseert zowel taalopleidingen voor Nederlandstaligen als anderstaligen. 

Inhoud

De context ouder en kind is het vertrekpunt om te werken aan lees- en schrijfvaardigheden. Daarbij hebben we ook aandacht voor communicatieve en ICT vaardigheden. 

Inhoud:


Iets voor uw organisatie?

Lees hier meer over de voorwaarden om deze module in uw organisatie aan te bieden.

Overtuigd? Contacteer ons.

MAMAMEE

Laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen zijn soms moeilijk te bereiken in het reguliere inburgeringscircuit. Vaak zien deze mama's het niet zitten om hun kinderen naar een kinderopvang te brengen zodat zij opleiding kunnen volgen. Bij het proeftuinproject Mamamee brengen de mama's hun kinderen mee naar de opleiding. In groep werken de mama's aan de kennis van het Nederlands, opvoeding van het kind en inburgering. CBE Ligo Gent, Meetjesland, Leieland organiseerde dit project samen met inloopteam De Sloep. Financiering was afkomstig van het het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF).

ict-start

Onze opleidingen zijn er zowel voor wie geen ICT-ervaring heeft als voor wie al een beetje ervaring heeft. We bieden zowel opleidingen computer als tablet en smartphone aan. 

Inhoud

Afhankelijk van het toestel en de voorkennis leert de deelnemer:

Een voorbeeld van een ICT-project is Digikriebels.

DIGIKRIEBELS

Digikriebels is een reeks van vier lessen voor ouders en grootouders van kleuters in de derde kleuterklas. De lessen vinden plaats op school. Ze worden gegeven door lesgevers van CBE Ligo Gent, Meetjesland, Leieland. 

In dit project maken (groot)ouders kennis met de computer, de tablet en de mogelijkheden van deze toestellen. Via educatieve spelletjes ontdekken ze verschillende ontwikkelingsdomeinen die ook in de klas aan bod komen.

Tegelijk werken we aan zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. We geven de deelnemers meer inzicht in het leerproces van hun kind. Vooral in alle basisvaardigheden die vereist zijn om op een comfortabele manier de stap naar het eerste leerjaar te zetten. Want betrokkenheid van ouders heeft een positieve invloed op de schoolloopbaan van kinderen.

Digikriebels is een samenwerking tussen CBE Ligo Gent, Meetjesland, Leieland, District 09, Digipolis en het brugfigurenproject van de Stad Gent. Het project loopt in Gentse scholen. Je leest meer op www.digikriebels.be  

Geïnspireerd door dit voorbeeld? 

Contacteer ons om meer te weten te komen over de samenwerkingsmogelijkheden. 

Iets voor uw organisatie?

Lees hier meer over de voorwaarden om deze module in uw organisatie aan te bieden.

Overtuigd? Contacteer ons

Smartschool

Ouders kennen niet altijd alle communicatiemogelijkheden op school (oudercontact, smartschool, gesprekken aanvragen, …).
Dit kan maken dat ze moeilijk aansluiting vinden met het schoolsysteem.

Voor ouders is Smartschool niet altijd evident. Soms zijn de leerkrachten enkel bereikbaar via Smartschool, terwijl de ouders geen GSM hebben met een internetverbinding of niet weten hoe ze met smartschool moeten werken...

Smartschool is een reeks van vijf lessen voor ouders. De lessen vinden bij voorkeur plaats op school. Ze worden gegeven door leraren van CBE Ligo Gent-Meetjesland-Leieland. 

In dit project leren ouders werken met Smartschool op de computer, de tablet en/of de smartphone. 

Tegelijk werken we aan zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. We geven de cursisten meer inzicht in het leerproces van hun kind.

Referenties

Sint-Paulus de Wonderboom

Iets voor uw school?

Lees hier meer over de voorwaarden om deze module in uw organisatie aan te bieden.

Overtuigd? Contacteer ons.

OMGAAN MET JE KIND

Inhoud

De deelnemer leert:


Referenties

Samen met inloopteam De Sloep organiseerden we het project Peuterpraat. 

PEUTERPRAAT

Ouders ondersteunen bij de aanpak en opvoeding van hun kind, dat was het doel van Peuterpraat. In 8 sessies kwamen zowel Nederlandstalige als anderstalige ouders samen. De sessies werden begeleid door een groepswerker van De Sloep en een lesgever van CBE Ligo Gent, Meetjesland, Leieland. In een mix van formeel en informeel leren focusten we op de opvoeding van peuters. Peuterpraat startte in 2011 en liep tot en met 2015. 

Geïnspireerd door dit voorbeeld? 

Lees hier meer over de voorwaarden om samen te werken met CBE Ligo Gent, Meetjesland, Leieland.

Overtuigd? Contacteer ons.