Рада молодих вчених

Інститут математики НАН України

Рада молодих вчених Інституту математики НАН України є колегіальним виборчим органом при дирекції Інституту та об’єднує молодих вчених Інституту. Рада молодих вчених покликана сприяти професійному становленню, творчому зростанню, максимальному використанню наукового потенціалу молодих вчених.

Рада молодих вчених здійснює свою діяльність з метою представництва, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних, інтересів і прав молодих вчених Інституту математики.