RAISION VPK:N SOITTOKUNTA
RAISIO VOLUNTARY FIREBRIGADES  BAND

Raision VPK:n soit­to­kun­ta on Raisiossa toimiva pu­hal­li­nor­kes­te­ri. Soit­to­kun­nas­sa soittaa ak­tii­vi­ses­ti n. 20 pu­hal­lin­soi­ton har­ras­ta­jaa. Soit­to­kun­ta antaa puhallin- tai lyö­mä­soi­ton har­ras­ta­jal­le mah­dol­li­suu­den soit­to­tai­ton­sa yl­lä­pi­tä­mi­sel­le ja ke­hit­tä­mi­sel­le. Lisäksi esiin­ty­mis­ti­lai­suuk­sis­sa on mah­dol­li­suus esittää osaa­mis­taan myös yleisölle.  
Har­joit­te­lem­me kerran viikossa kes­ki­viik­koi­sin, ke­sä­kaut­ta lukuun ottamatta, tois­tai­sek­si Friisilän koululla.  
Soittokunta toimii Raisio-opiston puhallinmusiikin opintopiirinä.
Esiintymisiä on ollut monenlaisissa tilaisuuksissa. Tilauskeikkojen lisäksi perinteenä on ollut oma syyskonsertti. Esiintymisiä on ollut myös palokuntatilaisuuksissa sekä seurakunnan tilaisuuksissa.
Repertuaarimme käsittää perinteisen puhallinmusiikin lisäksi monen tyylistä musiikkia kevyestä vakavampaan.

Oh­jel­mis­tos­sa on monia tyy­li­suun­tia edustavia kap­pa­lei­ta. On kon­sert­ti­musiik­kia, marsseja, tans­si­musiik­kia, ryt­mi­musiik­kia, hen­gel­lis­tä musiikkia, työ­väen­musiik­kia, viih­de­musiik­kia, october fest- musiikkia ym. Linkkien takana näyte.


Soittokunnan  kapellimestarina ja taiteellisena johtajana  toimii musiikkipedagogi  Essi  Rae.

TILAA MEIDÄT ESIINTYMÄÄN

Jos olet järjestämässä tilaisuutta jossa tarvitaan musiikkia ota yhteyttä orkesterin puheenjohtajaan tai kapellimestariin. Yhteystiedot löytyvät yhteystiedot-sivulta.

TULE MUKAAN SOITTOKUNTAAN

Soit­to­kun­ta ottaa mie­lel­lään vastaan uusia soittajia. Jos sinulla on jon­kin­lai­nen puhallin- tai lyö­mä­soit­ti­men soit­to­tai­to tule mukaamme hienon har­ras­tuk­sen pariin.
Tällä hetkellä tarvetta olisi erityisesti klarinetin,  saksofonien,  tuuban ja lyömäsoitinten soittajille mutta muidenkin soitinten  taitajat ovat  tietysti tervetulleita.
Soit­ta­mi­sen al­keis­o­pe­tus­ta emme pysty jär­jes­tä­mään. Soit­to­kun­nal­la on tarjota soit­ta­jil­le joitain soittimia. Pää­sään­töi­ses­ti soittimet ovat soit­ta­jien omia. Mukaan pääsee ottamalla yhteyttä näiltä net­ti­si­vuil­ta löytyviin yhteyshenkilöihimme  tai il­moit­tau­tu­mal­la Raision opistoon. 


Facebook
Instagram

Löydät meidät myös Facebookista ja Instagrammista

#raision #vpk  #soittokunta  #puhallin #orkesteri  #windband  #blås #orkester #finland  #tulta #päin  #palokunta #orkesteri  #puhallinmusiikki  #brass #band #raisio #banda #bomperos #torvi  #marching #viihde #musiikki #tanssi #