Vertaistukea

Yhdistyksemme yhtenä tehtävänä on jakaa ja antaa vertaistukea perheille, joissa on lapsi tai nuori, jolla on tilannekohtainen puhumisen vaikeus.

Olemme järjestäneet mm. vertaisryhmiä vanhemmille, joiden lapsilla tai nuorilla on tilannekohtainen puhumisen vaikeus.