Esite tilannekohtaisesta puhumisen vaikeudesta

Esite A4 4 sivua.pdf

Mitä on tilannekohtainen puhumisen vaikeus? Mistä se johtuu? Miten valikoivasti puhumattomia lapsia ja nuoria voi auttaa?

Tulosta ja jaa viereistä esitettä vanhemmille, opettajille, terapeuteille, sukulaisille sekä kaikille, jotka ovat tekemisissä lapsen ja nuoren kanssa, jolla on tilannekohtaista puhumisen vaikeutta. Esite on pdf-muodossa.

Esite vihko.pdf

Tämän esitteen (pdf) voi tulostaa vihkomuodossa. Tulosta esite kaksipuoleiseksi ja taita se sitten kahtia.