KNIHY A PUBLIKÁCIE

Dávame Vám do pozornosti tieto zaujímavé publikácie:


Odvážne srdce

Autor: Juraj Vojtáš

Strhujúci príbeh chlapca z divočiny zachraňujúceho mladú kňažnú Caru z moci hrozného draka. Ukazuje zrod mladého hrdinu a boj otca túžiaceho získať späť synovo srdce.

viac info


Drakobijec

Autor: Juraj Hajkovský

Príbeh DRAKOBIJCA má za cieľ motivovať čitateľa (chlapca vo veku 9 - 13 rokov) aby slobodne vykročil na svoju vlastnú cestu kde môže získavať schopnosti / cnosti podobne ako hrdina v príbehu. Hlavným hrdinom knihy je chlapec Artúr, ktorý bojuje proti zlu tým, že sa zdokonaľuje v dobrom. Zdokonaľuje sa v čnostiach.

Úlohou otca chlapca (alebo iného dospelého muža z jeho okolia ktorému chlapec dôveruje) je ho na tejto ceste sprevádzať (byť mu na blízku, tráviť spoločný čas) tak, aby chlapec prirodzene a sám vyjadril čo prežíva a aké otázky si kladie v súvislosti s príbehom DRAKOBIJCU a pod.

viac info


Otec a dcéra. Ako vznikli naše problémy

Autor: Balažia Ján

Aj tento vzťah prináša zbytočné zranenia. Čo skutočne potrebuje dcéra od otca?

viac info


Príbeh vzťahu otec a syn

Autor: Balažia Ján

Prečo vzťahy medzi otcom a synom nefungujú? Ako zvládnuť úlohu otca, aby sa zo syna mohol stať zrelý, zodpovedný, dospelý muž?

viac info