GDPR

Nový zákon o ochrane osobných údajov

Vzhľadom na zmenenú legislatívu SR, ktorá nadobúda účinnosť 25. 5. 2018 (Nariadenie EÚ 2016/679 známe ako GDPR, Zákon 18/2018 Z. z.), uverejňujeme nasledovné a prehlásenia týkajúce sa tejto témy.


01 – GDPR Informovanie dotknutých osôb

02 – GDPR Súhlas so spracovaním osobných údajov – zoznam učastníkov

03 – GDPR Súhlas so spracovanim osobných údajov – foto a video

04 – GDPR odôvodnenie posúdenie vplyvu

05 – GDPR odôvodnenie zodpovedná osoba