welkom op de website van de praktijk van Christel Grieten,

gespecialiseerd psycholoog

De praktijk is inhoudelijk gespecialiseerd in psychologische behandeling bij de volgende thema's:

 • genderdysforie

 • autisme bij volwassenen, specifiek bij vrouwen en personen met hoge begaafdheid

 • hoogbegaafdheid

 • neurologische problemen en niet-aangeboren hersenletsel

bij volwassenen.

Behandeling is mogelijk in het Nederlands, Engels of Frans.

Naast psychotherapie, heeft de praktijk een aanbod op het vlak van psychodiagnostiek, loopbaancoaching, familiale bemiddeling.

Momenteel worden alleen nieuwe volwassen cliënten aangenomen met een van de volgende aanmeldingsvragen: genderdysforie, psychische problemen bij autisme, diagnostisch onderzoek (autisme-, ADHD- of persoonlijkheidsonderzoek). Hulpverleners kunnen zich ook aanmelden voor supervisie.

U meldt zich aan door dit formulier in te vullen. Ik verwittig u zodra er plaats vrijkomt - naar schatting begin 2022.

De consulten gebeuren via VIDEOGESPREK m.b.v. een beveiligd programma. Klik hier voor de praktische werking van videoconsulten.

Om logistieke en organisatorische redenen zijn tot begin 2022 geen fysieke consulten mogelijk. Cliënten worden persoonlijk verwittigd indien fysieke consulten mogelijk zijn.

CONTACT

 • gelieve contact te nemen via e-mail

 • +32/484/782122 (wekelijks telefonisch spreekuur op wisselende momenten - vermeld op voicemail)

 • link videoconsultERKENNINGEN IN BELGIE/VLAANDEREN
 • FOD Volksgezondheid - visum klinisch psycholoog : nr 262332
 • Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid - erkenning klinisch psycholoog
 • RIZIV-nummer : 7-00538-93-000
 • Psychologencommissie - inschrijving psycholoog : nr 642116364
 • Federale Bemiddelingscommissie - erkenning familiaal bemiddelaar : nr 3398
 • Alle ziekenfondsen die voorzien in terugbetaling van psychologische zorg

ERKENNINGEN IN NEDERLAND
 • GZ-psycholoog: BIG-register : nr 29926683925
 • psycholoog NIP : nr 222852
ERKENNINGEN EUROPEES
 • registered EuroPsy psychologist : nr NL-066686-202109
 • European Certificate of Psychotherapy : nr 409279
 • European Certificate in Lifestyle Medicine (European Lifestyle Medicine Organization)
Praktijkadressen
 • Mosselgoren 149 - 2440 Geel (BE)
 • Kuiperbergweg 44 - 1101 AG Amsterdam (NL) - Benelux Genderteam

Ondernemingsnummer : BE0511.923.339 Rekeningnummer : BE90 7310 1522 5032 (KREDBEBB) Verzekering B.A. Beroep - Amma : polisnr 2028792