Klinisk undervisning

Varje månad presenterar PMI utbildning ett fiktivt fall med avsikt att initiera en pedagogisk diskussion. Deltagare är de medarbetare som önskar fördjupa sig i det aktuella temat för månaden.

Denna månad har vi valt att fördjupa oss i den utbildning som sker i kontakt med patient. Ofta beskriven som klinisk undervisning eller "bedside-undervisning".

I Ramani's artikel "Twelve tips to improve bedside teaching" (2009) börjar hon med ett citat ifrån W. Osler en av pionjärerna inom flertalet områden inom medicn, aktuellt i detta samanhang anses han vara en av de första stora en medicinska pedagogerna: "In what may be called the natural method of teaching, the student begins with the patient, continues with the patient and ends his study with the patient, using books and lectures as tools, as means to an end....." Se artikeln för fullständig citat och referens .

Utbildning i anslutning till patientkontakt är viktig och även svår. Tillfällen ges att resonera kring bedömning av det som uppkommer samt förevisa och öva på procedurer. Samtidigt behövs patientsäkerheten hela tiden säkras och etiska överväganden med skyddande av integriteten ske.

Fall

Kalle är ST-läkare i anestesi och intensivvård, PMI Karolinska. Han har gjort drygt ett år av ST och har börjat gå självständiga jourer. I dag är han placerad på en sal där det är planerat totalt tre thyroidektomier. Han har träffat två av de tre patienterna på preanestesi-mottagningen. Anna är anestesisjuksköterska på salen och hon har inte arbetat med Kalle förut. De tar in och kopplar upp den första patienten, en väsentligen frisk men överviktig 42-årig man som Kalle själv har bedömt på preanestesi-mottagningen. Anestesiinduktionen går bra och det är lätt att ventilera. När han laryngoskoperar ser han inte larynxingången och avbryter efter ca en minut. Anna föreslår att hon ska ta över och intubera men eftersom det går bra att ventilera så vill Kalle gärna göra ett till försök, med specialisten närvarande som instruktör. Han ringer till specialisten Camilla:

"Hej, det är Kalle. Jag behöver hjälp med en intubation".

"Men du kan ventilera?!", frågar Camilla snabbt.

"Ja, det går bra. Jag tänkte att..", säger Kalle men blir avbruten av Camilla.

"Jag kommer direkt!", svarar hon i telefonen och lägger på.

När Camilla kommer in på salen kollar hon snabbt på monitorn och konstaterar att allt ser bra ut. Hon frågar Anna vilka läkemedel som har givits och hur många intubationsförsök de har gjort. Anna redogör kort för förloppet.

"Jag intuberar", säger Camilla. "Kalle, om du ger mig plats så tar jag över".

"Jag tänkte att jag…", försöker Kalle, men tystnar när han inte får gehör.

Camilla justerar huvudets position något och laryngoskoperar sedan med vana händer. Tuben kommer enkelt plats och Camilla kopplar sedan till anestesiapparaten och konstaterar att det finns en normal kapnografi-kurva, drar på Sevo och ställer in tidalvolymer och frekvens.

"Oj, det ser så lätt ut när nån annan gör det!", konstaterar Kalle och frågar sedan: "Borde jag kanske ha förutsett det här på något sätt? Jag träffade ju patienten på mottagningen.."

"Ja det är möjligt..", svarar Camilla svävande, för nu är hon redan på väg ut genom dörren. Innan dörren slår igen bakom henne, säger hon:

"Ring mig när ni väcker!"

Diskussionsfrågor

  • Vad handlar detta om? Fundera på vad problemet är och vad som kan ha orsakat det.
  • Har ni någon gång upplevt något liknande? Vad tänker ni orsakade det problemet?
  • Hur kan vi hantera en dylik problematik? Vad har vi till vår hjälp?
  • Vad tänker ni är de viktigaste faktorerna till en bra bedsideundervisning på PMI?
Ramani och Leinster - 2008 - AMEE Guide no. 34 teaching in the clinical enviro.pdf
Ramani - 2003 - Twelve tips to improve bedside teaching.pdf

Hur får man till det pedagogiska samtalet? Vad är fallgroparna?

Nedan följer två bloginlägg och en podcast om hur vi kan undvika förhör, eller "pimping" som det kan kallas och istället har det lärandetillfället som man önskar.

Att använda Disqus för diskussioner

Våra online-diskussioner kommer att föras med ett verktyg som heter Disqus. Om du inte redan har använt det behöver du skapa ett användarnamn och lösenord - allt du behöver är en e-mailadress. Klicka här för att göra det via deras hemsida eller följ instruktionerna nedan:

Steg 1: Till höger om diskussionsfältet finns en röd pratbubbla och "Login" (Om du redan har loggat in så kommer du att se ditt eget användarnamn där). Välj “Disqus.” för att skapa en användarprofil. Du kan också logga in med ditt Facebook-, Twitter- eller Google-konto.

Steg 2: Efter att du har klickat på Disqus kommer du bli ombedd att skriva in användarnamn och lösenord. Välj istället länken där det står “Don’t have one? Register a new profile.”

Steg 3: Registrera ett nytt användarnamn. Du kan välja att heta något anonymt eller något som folk kommer att känna igen. Om namnet inte är upptaget så är du redo att börja kommentera!

Notera: Om du vill redigera din profil och exempelvis lägga upp en personlig profilbild så måste du göra det via Disqus.com.