PMI Fall

Hur håller vi oss uppdaterade när det gäller utbildningsfrågor? Hur kan vi tipsa varandra om sätt att utbilda på? Vad säger forskningen i området? Är du intresserad av utbildningsfrågor i kliniken, följ och diskutera med oss här,

Det kan vara svårt att hänga med både i sitt eget ämnesområde och vad som händer gällande klinisk utbildning. När det finns utbildningsinsatser så kan det också vara svårt att komma ifrån samt att det inte alltid de insatserna upplevs är anpassade till PMIs behov. PMI FoU utbildning har därför skapat ett forum för att stärka våra handledare och instruktörer som är involverade i studenter och medarbetare under utbildning hos oss på PMI.

Varje månad presenterar vi ett fall online med avsikt att möjliggöra en pedagogisk diskussion. Deltagare är de medarbetare som önskar fördjupa sig i det aktuella temat för månaden. I anslutning till fallet finns det ett par artiklar som tar upp aktuell frågeställning. Det kommer i möjligaste mån även finnas någon podcast att lyssna till för att kunna fördjupa sig i ämnet. Det finns ett diskussionsforum kopplat där vi har möjlighet att diskutera och fundera över våra förhållningssätt och vad vi kan ta med oss till vår kontext.

Målet är att vi på ett sätt som känns relevant för våra medarbetare kan skapa en plats för diskussion i pedagogiska frågor men även att gå tillbaka till och hitta resurser inom området.

Teman för våren är

  • Återkoppling
  • Bedömning av kompetens i klinik
  • Klinisk handledning - "State of the art"

För att visa ungeför hur det skulle se ut (utan diskussionsforumet) presenterar vi nedan ett test- case som vi har hämtat från ALiEM - Academic Life in Emergency Medicine

Läs fallet nedan som är skrivet i kursiv stil. Tänk sedan igenom diskussionsfrågorna och försök svara på dem så får ni en bild av hur framtida fall kommer att se ut.

Månadens PMI-fall: Återkoppling

MEdIC: The Case of the Difficult Debrief

By Brent Thoma, MD, Victoria Brazil, MBBS, FACEM, MBA, and Ben Symon, MBBS

Eliza slumped down at her desk and without a word began to tap quietly at her keyboard. It had only been a few weeks since she’d started at the Simulation Center, but her director, Susan, could already recognize the telltale signs of frustration.

“Tough debrief?” Susan asked.

“Just a rough session,” Eliza replied. “We did an airway scenario and I wanted to discuss some communication points, but less than a minute after I got into the room I found myself arguing with the senior residents about the merits of apneic oxygenation… That wasn’t even something that I wanted to talk about!”

She clapped shut her laptop and turned her chair towards Susan.

“I remember how much fun simulation was in residency. I learned so much from those sessions and thought that I’d be able to give our residents the same experience. But it’s just not happening! Our residents and nurses don’t seem to “buy in” to the scenarios, you know? They’re always complaining about the manikins rather than owning their performance, and when I ask them questions in the debrief, they just stare at me!”

Susan listened closely. “Tell me more.”

“I just…” She paused warily in front of her new boss, but then allowed herself to be honest. “When I ask them how the sim went, they say it went well. When I hint about issues that came up, they don’t take the bait. And when I clearly outline their mistakes, the seniors get defensive! Even when I finally get them talking, they’re talking about the wrong things!”

She gestured at the Masters of Education degree hanging on her wall. “I thought that thing would prepare me to teach in any environment,” she said, “but my debriefs aren’t working, and I don’t even know where to start.”

Susan paused for a second before responding. How could she help Eliza?

Diskussionsfrågor

I vår diskussion för denna gång väljer vi att fokusera på återkoppling generellt (och inte bara vid simulering):

  1. Vilka kvaliteter skulle ni säga att en "god återkoppling" innehåller?
  2. "Eliza mentioned that she both had difficulty getting her learners to talk and with them talking about the wrong things". Hur kan man vid återkoppling initiera en diskussion som säkerställer både målen för momenten samt de behov deltagarna har?


Att använda Disqus för diskussioner

Våra online-diskussioner kommer att föras med ett verktyg som heter Disqus. Det enklaste sättet för att kunna diskutera där är att klicka på "Login" till höger om pratbubblan nedan och sedan välja att logga in med ditt Facebook-, Twitter- eller Google-konto. Vill du istället skapa en separat (kanske mer anonym) profil för att diskutera så gör du det på disqus.com - Klicka här för att komma dit. Välj "Signup" för att registrera dig på disqus.com. Därefter ska du: 1) lämna den hemsidan och komma tillbaka hit (exv via stairs.se), 2) klicka på "Login" till höger om pratbubblan till höger om diskussionsfältet nedan och välj “Disqus.” för att logga in med det användarnamn och lösenord du valde.