Asbestplan

"Op Naar een asbestvrij Leuven"

N-VA komt met plan voor Lokale aanpak asbest

De Vlaamse regering wil Vlaanderen tegen 2040 asbest-vrij maken. Gemeenteraadslid Frieda Aerts en kandidaat Pieterjan Vangerven, respectievelijk zesde en vijfde op de lijst van N-VA Leuven bij de komende verkiezingen, stellen voor om ook op lokaal niveau eens echt werk te maken van de asbest-problematiek. “Vlaanderen en zeker ook Leuven staan vol met gebouwen, bijbouwen, stallen en tuinhuisjes waarin asbest is gebruikt. Op één van onze huisbezoeken uitte een bewoner zijn bezorgdheid bij Pieterjan en mij over de asbestplaten in de tuinhuizen in zijn wijk. Zolang het materiaal intact blijft is er niet echt gevaar voor de volksgezondheid, maar van zodra het materiaal zoals golfplaten verouderd, kunnen onzichtbare, kankerverwekkende schilfers worden ingeademd. Momenteel begint het materiaal te verslijten. Het is dus belangrijk dat we een oplossing aanreiken voor dit probleem.”, zegt Frieda Aerts.

“De Vlaamse overheid wil dat er tegen 2022 een verplichte opmaak van een asbestinventaris komt bij de verkoop van een gebouw en tegen 2032 een asbestinventaris voor alle gebouwen van voor 2001. Het actieplan mikt op de versnelde verwijdering van de meest risicovolle asbesttoepassingen (bv. asbestdaken- en gevels) tegen 2034 om dan tegen 2040 te komen tot een volledige afbouw van alle asbestproducten die in slechte toestand zijn. Het laten vaststellen van asbest in gebouwen door een expert kost geld, om nog niet te spreken over de verwijdering ervan.”, vult Pieterjan Vangerven aan. “Daarom stellen wij met N-VA Leuven voor om een jaarlijkse groepsaankoop vanuit de stad te organiseren. Op die manier kunnen we de prijs voor onze inwoners drukken. Bovendien kunnen lokale overheden subsidies krijgen van OVAM voor het organiseren van asbestafbouwprojecten. Zo kan een gemeente subsidies krijgen voor de ophaling van asbestcenment aan huis via platenzakken of containers, voor de aankoop van bronverpakking om een verpakte aanlevering te organiseren aan het recyclagepark en voor het organiseren van een samenaankoop voor dakvervanging, asbestinventarisatie en de verwijdering in hermetische zone van niet-hechtgebonden asbesttoepassingen zoals leidingisolatie en asbestkarton. Onze inwoners maken zich hier terecht zorgen over. We willen dus niet te lang wachten en gaan dan ook een voorstel indienen tijdens de gemeenteraad in augustus om zo’n jaarlijkse samenaankoop en ophaling te organiseren.”