Pieterjan Vangerven

5e plaats - N-VA Leuven

"De komende verkiezingen zijn mijn politieke vuurdoop als nummer 5 bij N-VA Leuven en ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan een nog beter Leuven", aldus Pieterjan Vangerven, voormalig zwemkampioen en postdoc economie aan de KU Leuven. "Daarbij wil ik me graag focussen op thema's als sport, economie, financiën en begroting. Kom meer over mij te weten in mijn bio en lees onze standpunten!"

"Op Naar een asbestvrij Leuven"

N-VA komt met plan voor Lokale aanpak asbest

De Vlaamse regering wil Vlaanderen tegen 2040 asbest-vrij maken. Gemeenteraadslid Frieda Aerts en kandidaat Pieterjan Vangerven, respectievelijk zesde en vijfde op de lijst van N-VA Leuven bij de komende verkiezingen, stellen voor om ook op lokaal niveau eens echt werk te maken van de asbest-problematiek. “Vlaanderen en zeker ook Leuven staan vol met gebouwen, bijbouwen, stallen en tuinhuisjes waarin asbest is gebruikt. Op één van onze huisbezoeken uitte een bewoner zijn bezorgdheid bij Pieterjan en mij over de asbestplaten in de tuinhuizen in zijn wijk. Zolang het materiaal intact blijft is er niet echt gevaar voor de volksgezondheid, maar van zodra het materiaal zoals golfplaten verouderd, kunnen onzichtbare, kankerverwekkende schilfers worden ingeademd. Momenteel begint het materiaal te verslijten. Het is dus belangrijk dat we een oplossing aanreiken voor dit probleem.”, zegt Frieda Aerts.

“De Vlaamse overheid wil dat er tegen 2022 een verplichte opmaak van een asbestinventaris komt bij de verkoop van een gebouw en tegen 2032 een asbestinventaris voor alle gebouwen van voor 2001. Het actieplan mikt op de versnelde verwijdering van de meest risicovolle asbesttoepassingen (bv. asbestdaken- en gevels) tegen 2034 om dan tegen 2040 te komen tot een volledige afbouw van alle asbestproducten die in slechte toestand zijn. Het laten vaststellen van asbest in gebouwen door een expert kost geld, om nog niet te spreken over de verwijdering ervan.”, vult Pieterjan Vangerven aan. “Daarom stellen wij met N-VA Leuven voor om een jaarlijkse groepsaankoop vanuit de stad te organiseren. Op die manier kunnen we de prijs voor onze inwoners drukken. Bovendien kunnen lokale overheden subsidies krijgen van OVAM voor het organiseren van asbestafbouwprojecten. Zo kan een gemeente subsidies krijgen voor de ophaling van asbestcenment aan huis via platenzakken of containers, voor de aankoop van bronverpakking om een verpakte aanlevering te organiseren aan het recyclagepark en voor het organiseren van een samenaankoop voor dakvervanging, asbestinventarisatie en de verwijdering in hermetische zone van niet-hechtgebonden asbesttoepassingen zoals leidingisolatie en asbestkarton. Onze inwoners maken zich hier terecht zorgen over. We willen dus niet te lang wachten en gaan dan ook een voorstel indienen tijdens de gemeenteraad in augustus om zo’n jaarlijkse samenaankoop en ophaling te organiseren.”


"Voluit voor een 50m-zwembad en een balsporthal met digitale belijning"

Leuven Sportstad: N-VA heeft ambitieus sportplan

Vandaag maakt N-VA Leuven haar sportplan bekend. Het plan omvat vijf grote pijlers: 1) een 50m-zwembad op de sportsite van Kessel-Lo, 2) een balsporthal met digitale belijning, 3) stadsbrede uitdagingen om heel Leuven aan het bewegen te krijgen, 4) een voorstel om een vakantie/weekend-sportkaart in samenwerking met de KU Leuven te maken, en 5) meer samenwerking, bijvoorbeeld om van Leuven de SportsTech hoofdstad van Europa te maken. “We willen met dit Leuvens sportplan een versnelling hoger schakelen en onze stad niet enkel als kennis- en cultuurstad positioneren maar ook als echte sportstad. Met een uitgebreid sportaanbod, aangepaste activiteiten voor ouderen en voor mensen met een beperking en vooral goede infrastructuur. Van sport gaat een enorme gemeenschapsvormende kracht uit die bijdraagt tot je goed voelen, je identiteit en tot de inclusie van kansengroepen. Sport en bewegen brengen alle Leuvenaars samen, wij zetten in op die verbindende factor,” aldus Lorin Parys.

50 m-zwembad

“Leuven kent een enorm gebrek aan zwemwater. De zwembaden, zwemclubs en wachtlijsten van zwemclubs zitten bomvol. Wij pakken de capaciteitsproblemen aan met een becijferd plan voor de bouw van een 50 m-bad,” zegt Pieterjan Vangerven, voormalig Belgisch zwemkampioen en vijfde op de lijst. “Het zwembad van Kessel-Lo staat voor enorme investeringskosten, dan is het slimmer om te investeren in een nieuw en groter zwembad. Van zo’n zwembad worden niet enkel de competitiezwemmers en waterpolo-spelers beter, maar vooral de recreatieve baantjestrekkers en de zwemscholen.”

“We hebben ons huiswerk gemaakt en zijn in Nederland gaan praten met architecten en zwembaduitbaters van 50m-baden en hebben zelf een studie gemaakt. De kostprijs van de bouw schatten we op 12 miljoen euro, de jaarlijkse uitbatingskosten op 1,2 miljoen euro. De prijzen voor Leuvenaars en sportclubs blijven dezelfde. Om even te vergelijken: jaarlijks betaalt de stad € 1 541 900 aan SportOase voor de uitbating van het sportcomplex op de Philipssite.”

In het beleidsplan van de huidige coalitie stond: “Samen met zwemclubs gaan we op zoek naar locatie en financiering van 50meter-bad in Vlaams-Brabant.” Daar is geen werk van gemaakt. Nu duikt dezelfde belofte weer op. De N-VA stelt daar een onderbouwde sportvisie, locatie en financiering van een 50-meter bad tegenover.

Balsporthal met digitale LED-belijning

“Net als de Leuvense zwembaden zitten ook de Leuvense sporthallen aan hun maximale capaciteit. Bovendien is de gemiddelde leeftijd van de sporthallen redelijk hoog. De bouw van een nieuwe balsporthal dringt zich dan ook op. Het huidige stadsbestuur heeft het idee geopperd om een nieuwe balsporthal te bouwen in Heverlee zodat de Leuvense basket en volleybalclub een echte thuishaven voor hun trainingen en jeugdwerking hebben. Wij staan met N-VA Leuven achter die ambitie, maar gaan nog een stap verder,” aldus Ralph Opdebeeck, sportcoach en elfde op de lijst van N-VA Leuven.

Vangerven: “Iedereen kent het wel: sporthallen waar de lijnen in allerlei kleuren door elkaar lopen. Dankzij vernieuwende technologie kan dat beter. Wij willen investeren in vloeren met LED-belijning, waarbij enkel de lijnen oplichten van de sport die op dat specifieke moment beoefend wordt.”

Leuven Beweeg(t)!

Opdebeeck: “Naast het voorzien van nieuwe infrastructuur willen we ook werk maken van beweging voor allen, aangezien sport zowel lichamelijke, mentale en sociale voordelen brengt. We willen dan ook inzetten op collectieve uitdagingen voor de Leuvenaars op maat van alle leeftijden en niveaus. Zo’n uitdaging kan bijvoorbeeld het aantal stappen, gezwommen baantjes, gelopen of gefietste kilometers, verloren kilo’s zijn… Zo gaan we samen de strijd tegen welvaartziekten als obesitas en diabetes aan. De resultaten projecteren we op grote schermen aan het stadskantoor of in de stad.”

“Daarnaast willen we op vaste tijdstippen sportactiviteiten organiseren, telkens in een andere deelgemeente, waarbij het accent ligt op het collectieve en beweging, niet per se op presteren. Zo zullen we bijvoorbeeld geen tijdsregistratie bijhouden. Ook publiek toegankelijke sportinfrastructuur is belangrijk. Zo willen we in het park aan de Parkpoort bij SportOase bijvoorbeeeld een Finse piste aanleggen zodat je rond de site kan lopen.”

Een weekend- en vakantiesportkaart in samenwerking met de KU Leuven

Parys: “Aansluitend op beweging voor allen, willen we ook wat al bestaat beter kenbaar maken . Zo kent iedereen het ‘sportkot’. Momenteel biedt de KU Leuven van juni tot september een vakantiesportkaart aan voor €30 euro. Daarmee kan iedere Leuvenaar gebruik maken van de sportinfrastructuur van de universiteit voor basket, voetbal, badminton, tennis of zwemmen en ben je ineens verzekerd. “

“Jammer genoeg is dit genereuze initiatief van de universiteit veel te weinig bekend bij de Leuvenaars. Wij willen het bestaan van deze kaart veel breder bekend maken en actief promoten en onderzoeken of we ze kunnen uitbreiden naar de andere vakanties en weekenddagen. Tenslotte gaan veel studenten tijdens de weekends toch nog steeds naar huis en wordt de infrastructuur dan onderbenut.”

TEAM Leuven

Parys: “De laatste pijler in ons sportplan gaat over samenwerking, vandaar TEAM Leuven. Dat moet ervoor zorgen dat we ons als gezonde en sportieve stad op de kaart zetten. Samenwerking kan op alle niveaus. Bijvoorbeeld een nog actievere band tussen sportclubs en de universiteit zodat SportsTech echt kan uitgroeien tot een begrip in de sportwereld en Leuven een referentie wordt op het vlak van sport en innovatie.”