Groen in de stad

N-VA gaat groen: Prikkelende voorstellen voor een groene stad

"Met N-VA Leuven lanceerden we afgelopen week (8 juni) zes voorstellen om Leuven om te bouwen tot de letterlijk groenste stad van Vlaanderen. Leuven is mooi, maar ik ben ervan overtuigd dat meer en vooral doordachter groen voor een nog betere en gezelligere ervaring kan zorgen in onze stad. Dat zal sowieso een positief effect hebben op onze handel en horeca.", zegt Pieterjan Vangerven, vijfde plaats N-VA Leuven. “Daarom geven we Leuven de grootste groene long van alle steden in Vlaanderen, vergroenen we de volgende bestuursperiode 6 pleinen, lanceren we een architectuurprijs voor verrassende en groene gebouwen, planten we netto 10.000 extra bomen en maken we samen met de gemeenten Holsbeek, Lubbeek en Oud-Heverlee werk van een regionaal stadsbos én een nationaal park,” zeggen Lorin Parys en Zeger Debyser.

Tine Eerlingen, lijstduwer, vult aan: “Met meer echt groen, grote bomen, struiken, bloemen krijgen we schaduw en verkoeling in de warmere zomers maar ook propere lucht en meer biodiversiteit. Daarnaast draagt een groene omgeving bij tot het welzijn en de gezondheid van mensen en een betere sociale cohesie. Leuvenaars willen meer bijen en vlinders tot in het hart van de stad en zowel speelgroen als ontspanningsgroen. Wij Leuvenaars willen dat buurtgroen zelfs mee onderhouden. Over deze nood aan belevingsgroen gaan onze voorstellen.”

Fochplein en andere pleinen

“Onze Leuvense pleinen zijn vaak verhard, saai en grijs met weinig groen of bloemen. Ook de nieuwere pleinen zoals het Benedenplein, het Fochplein of het Blauwputplein lijden aan die kwaal. Wij kiezen ervoor om één plein per jaar aan te pakken met bloemen, bomen en struiken, en waar het kan gras om in te liggen en te spelen,” zegt Debyser.

Volgende pleinen staan op het lijstje voor een gedeeltelijke of gehele vergroening: De Becker-Remy Plein, Fochplein, Blauwputplein, plein(en) in Wilsele-dorp, Sint-Lambertusplein en Benedenplein. “Bij de heraanleg van het Fochplein, kiezen we er ook voor om de oude naam van het plein in ere te herstellen,” zegt Lorin Parys.

Groene architectuur en bomen

Architecte Tine Eerlingen: “Om het beleefd te zeggen: de beeldkwaliteit in Leuven is er de laatste jaren niet op vooruit gegaan. Denk maar aan de Kop van Kessel-Lo, de Vesaliussite, maar ook de plannen voor de Hertogensite. We gaan voor verrassende en groene architectuur, die bijdraagt tot klimaatadaptatie, klimaatneutraliteit en propere lucht. Stadslandbouw kan op de daken van groene gebouwen. De stad moet daarbij in de toekomst het voorbeeld geven bij de bouw van nieuwe gemeenschapscentra, zoals het Schorenshof, maar ook door vergroening van bestaande dienstgebouwen zoals dat van de groendienst in Kessel-Lo. We lanceren ook een architectuurwedstrijd om groene gebouwen te promoten. Voor grotere projecten willen we bovendien een groentoets invoeren om het bestaande groen en de biodiversiteit in kaart te brengen, te behouden en zelfs te vergroten.”

Zeger Debyser: “En in plaats van honderden grote bomen te kappen en er tienduizend kleintjes te beloven tegen 2030 planten wij netto tienduizend extra bomen tegen 2024. Onze toekomstbomen mogen terug oud worden en met herinneringsbomen herdenken we belangrijke gebeurtenissen in deze stad. ”

Nieuwe buurtboomgaarden en moestuinen in co-beheer

De stad moet nauw samenwerken met lokale milieu-, natuur- en buurtverenigingen om de participatie aan het gemeentelijk milieubeleid te bevorderen. Het is een kans om nieuwe bestuurlijke principes van co-beheer en burgeruitdagingen toe te passen. Debyser: “Zo zou er een buurtmoestuin kunnen komen in de Kartuizerij op de plek waar de historische moestuin was. Maar ook op de Keizersberg is er plek voor het opwaarderen van de boomgaard en het aanleggen van een buurmoestuin. Onze ambitie is om 20 nieuwe buurtmoestuinen en boomgaarden aan te leggen over de volgende 6 jaar.”

Verbinden

Parys: “We verbinden Heverleebos met de Kesselberg via een groene stadscorridor. We maken zo de grootste groene long in een Vlaamse stad. Binnen de stadsring verbinden we zo 20 hectare groen die ervoor zorgt dat je makkelijk kan wandelen en fietsen doorheen alle groene plekken van Leuven.

“En we kijken verder dan onze stadsgrens. Met de buren van Holsbeek en Lubbeek maken we een regionaal stadsbos, de Hagelandse Heuvels, dat we samen beheren en uitbreiden. Met de buren van Oud-Heverlee maken we een nationaal park van Heverleebos. “

Hier kan u ons volledige groenplan vinden.Zo zou een groener 'Rector De Somer'-plein er kunnen uitzien!