KOKOUSAINEISTO 2018

Sukuseuran kokouksen esityslista:


29.7.2018 Kauhajoen seurakuntakeskus

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen toimihenkilöiden valinta

3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5§ Toimintakertomuksen vahvistaminen kaudelta 2015-2017

6§ Tilipäätöksen vahvistaminen kaudelta 2015-2017

7§ Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvelvollisille

8§ Jäsenmaksun suuruus kaudella 2018-2020

9§ Toimintasuunnitelma kaudelle 2018-2020

10§ Talousarvio kaudelle 2018-2020

11§ Henkilövalinnat

12§ Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

13§ Kokouksen päättäminen