PANTIN SUKUSEURA ry

PANTIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS

pidettiin Kauhajoella la 25.9.2021 klo 14.00 alkaen

Paikka oli: Sanssinkartano, Ullantie 7, Kauhajoki

Ohjelma

Tervetulosanat Puheenjohtaja Risto Kuutti

Sääntömääräinen kokous,

Kahvitus ja vapaata keskustelua

Rajoitetun osallistujamäärän ja tarjoilun vuoksi, ilmoittautumiset viimeistään la 18.9.2021.


Yhdistyksen nimi on Pantin sukuseura ry ja sen kotipaikka on Kauhajoki.

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja

edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura pyrkii

  • Järjestämään yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita sukuseuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia

  • Keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekä saattamaan sitä jäsenten tietoon

  • Harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä

  • Pitämään luetteloa suvun jäsenistä.

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia.

Sukuseura voi myös omistaa toimintaansa tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.


Nettiosoite: www.Pantinsuku.fi - Facebook-osoite: www.facebook.com/pantinsuku

Sukukirjasta EI MIKÄÄN TYHJÄN PANTTI on tehty jo kolmas kaksiosainen painos ja sitä on saatavilla 60 euron yhteishintaan.

Pantin sukuseuran kokous 2018

Pantin 16. sukukokous kokoontui jälleen kolmen vuoden jälkeen 26.7.2018 Kauhajoen seurakuntakeskuksessa ruoan, ohjelman ja kokouksen merkeissä. Jumalanpalveluksessa ennen kokousta saarnasi seuran entinen puheenjohtaja Jussi Pelto-Piri. Musiikkia esittivät suvun edustajat Jonna ja Aada Savonniemi kanttorin Liisa Erkinheimon säestämänä. Palveluksen lopuksi lähetettiin seppelpartio, Risto Kuutti ja Kari Aaltonen, viime sodan uhrien muistomerkille.

Runsas 140 osallistujaa seurasi ohjelmaa ruokailun jälkeen. Juhlapuheen pitäjä FT Arto Nurmela pysyi kovana harrastepurjehtijana merellisissä aiheissa kertoen suomalaisten siirtolaisten monista reiteistä Atlantin yli Amerikan mantereelle 1800-luvun loppupuolelta 1900-luvun alkupuolelle. Siirtolaisuuden lisäksi hän paneutui purjehtimiseen ja sen fysiikkaan.

Suvun puheenvuoron käytti Risto Kuutti kertoillen Pantin suvun työstä Hyypän raivaamisessa ja rakentumisessa sekä omasta suvustaan ja sen kytköksistä Pantin sukuun.

Musiikista huolehtivat Hannu ja Arto Panula aloittamalla ohjelman Kauhajoen marssilla sekä Tiina Leppäpuska (laulu, koskettimet) ja Jaakko Panula (kitara).

Näyttelijä Terhi Panula jutteli huumorilla kokemuksiaan kauhajokelaisesta murteesta ja lauloi Färikaran Jaskasta sekä soitti isänsä Jorman säestämänä viulua.

Anita Ranta lausui runon, jonka oli tehnyt talonsa valmistuttua 90-luvun alussa ja löytänyt laatikkoja siivotessaan.

Panulan suvun kulttuuriosuuden päätti ennen ohjelman päättävää Vaasan marssia Jorma Panula kertoillen omasta suvustaan ja kauhajokelaisista hänen aikansa musiikkipersoonista, Aatos Rinta-Koski, Matti Porkkala, Anton Puronto, Turjat Veikko, Mauno ja Tapio, Mauno Kananoja, Antero Haapanen ja miten äitinsä konfoiattiin Kauhajoelle pianonsoiton opettajaksi. Lopuksi hän kertoi saaneensa oppia, että hyvässä puheessa on syytä olla kaksi vitsiä, hautajaispuheessa riittää yksi.

Kaukaisimpia vieraita olivat Silja Orvokki Swobora Wienistä Itävallasta ja Jarne Wildeboer Hollannista, asuu nykyään Suomessa.

Ohjelman jälkeen seurasi kahvitus ja lopuksi varsinainen sukukokous, jonka puheenjohtajana toimi Juhani Antila. Virallisten asioiden käsittely sujui asiallisesti ja hallitukseen valittiin entisen jäsenet. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Risto Kuutti ja hallituksen muiksi jäseniksi seuraavat henkilöt: Eija Ala-Pantti, Seija Ollila, Ritva Ala-Keturi, Seija Pietari, Kari Aaltonen, Pentti Ala-Pantti, Jaakko Panula, Jonna Savonniemi, Arsi Yli-Yrjänäinen, Tuomo Tuuri ja Anita Ranta.

Tuomo Tuuri


Kuvat: Tuomo Tuuri


26.7.2015 Tuomo Tuuri:

PANTIN SUKUKOKOUS 2015


Pantin suvun 15. sukukokous pidettiin 26.7.2015 Kauhajoen seurakuntakeskuksessa. Edellisestä kokouksesta oli kolme vuotta, joka on suvun määrittelemä kokousten toistojakso.

Tänä vuonna osallistujia oli puolisentoistasataa eli edellistä kokousta vähemmän, ehkä sateinen sää ja muut tapahtumat verottivat kävijöitä.

Kokous aloitettiin sisäänkirjautumisen jälkeen ruokailulla, joka olikin maittava.


Varsinaisen juhlan käynnisti yhdistyksen puheenjohtaja Risto Kuutti toivottaen vieraat tervetulleiksi muistellen mm Hyypän kulttuurimaisemaa ja siellä vierailua.

Entinen puheenjohtaja Jussi Pelto-Piri piti alkuhartauden, jonka yhteydessä kunnioitettiin hiljaisuudella suvun poismenneitä jäseniä.


Juhlapuheen piti sukuun kuuluva Museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä käsitellen mm onnettomuutta, jossa hänen esi-isänsä Jaakko Jaakonp Ala-Korhonen menetti onnettomuudessa henkensä 7.9.1819 kaatumalla kiesien alle Aleksanteri I Suomen vierailuun littyvässä kuljetustehtävässä, pohtien tapausta historiantutkimuksen päätavoitteilla, mitä tapahtui, miksi tapahtui ja mitä siitä seurasi. Kestikievarillahan oli silloin kuljetusvelvollisuus virkamiehille. Leski sai korvauksen tapahtumasta, joten kuljetusvelvollisuudesta lienee ollut kysymys.

Levä toi esiin museon tärkeyden monessakin mielessä, esim tiedon siirtäminen jälkipolville. Museot ja suvut toteuttavat samoja päämääriä. Suvun puoleen on tärkeä kääntyä niin ilossa kuin surussakin ja erilaisissa toimissa, perinteen siirtämisessä, sukukirjojen teossa, arvojen siirrossa, jne. Tärkein tehtävä juhlapuhujan mukaan on kuitenkin suvun jatkaminen.


Suvun puheenvuoron piti Juhani Antila muistellen omaa sukuaan ja sen tapahtumia. Lopputuloksena hän esitti, että ”rupiaa tuntumahan, jotta taitaa olla sukua jopa ittellensä”.


Pantin sukukirjasta tehdyn uuden laajennetun painoksen teosta kertoi Seija Ollila kiittäen Kristiina Kanervaa kirjan taitosta ja siihen liittyvistä toimista. Kirja on edelleen kaksiosainen ja sisältää edelliseen painokseen nähden liki parituhatta uutta perhetietoa.

Suvulle on myös suunniteltu logo, jota esitteli Jonna Savonniemi. Logon on suunnitellut Raine Liimakka. Lähtöaiheena on Hyypänjokilaakso Pantin puumerkki.


Ohjelmanumeroiden välissä musiikkia esittivät Aada ja Jonna Savonniemi (piano, sello, laulu) sekä Pihlajamäet (hanuri ja laulu) ja runonlausuntaa Maija-Liisa Antila. Runo kosketteli humoristisesti naakkojen sukua.

Varsinainen juhlatilaisuus päättyi Vaasan marssiin ja kahvitukseen.


Sukuseuran virallinen vuosikokous pidettiin kahvituksen jälkeen. Käsiteltiin sääntöjen mukaiset viralliset asiat ja tehtiin yhdistyksen sääntöihin muutama ajantasaistustarkennus. Kokouksen puheenjohtajana toimi Tuomo Tuuri.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Risto Kuutti ja hallituksen muiksi jäseniksi seuraavat henkilöt: Eija Ala-Pantti, Seija Ollila, Ritva Ala-Keturi,Seija Pietari, Kari Aaltonen, Pentti Ala-Pantti, Jaakko Panula, Jonna Savonniemi, Arsi Yli-Yrjänäinen, Tuomo Tuuri ja Anita Ranta.

Kuvat: Tuomo Tuuri

YHTEYSTIEDOT: Pj Risto Kuutti rt.kuutti(at)gmail.com 040 358 6590

Siht Eija Ala-Pantti eijaalapantti(at)gmail.com 040 581 1001

Sukutiedoston hoitaja Seija Ollila ollilaseija48(at)gmail.com 040 744 4302