Klassenorganisatie

De OK-klasse Nederland

De OK-klasse Nederland, die sinds sinds 15 januari 2014 in heroprichting was, is met de oprichtingsvergadering tijdens de Spring Cup in Medemblik op 3 mei 2014 weer officieel actief. De OK-Klasse Nederland is opnieuw is geregistreerd als vereniging bij de Kamer van Koophandel regio Groningen onder nummer KvK 63403145. De statuten vind je op deze pagina.

Het doel van de vereniging is:

  • Het propageren en het bevorderen van het recreatief en wedstrijdzeilen in de OK-jol;
  • Het behartigen van de belangen van de leden op het terrein van de zeilsport;
  • Het bevorderen en onderhouden van het contact en goede verstandhouding tussen de zeilers in de klasse, zowel nationaal als internationaal.

Per 1 januari 2019 telt de organisatie [navragen bij Siebe] leden.

Lidmaatschap

De contributie voor het lidmaatschap van de OK-Klasse Nederland bedraagt € 40,- per jaar. Dat is inclusief €15,- afdracht aan de International OK Dinghy Association (OKDIA). Contributie te betalen op rekening NL 47 RBRB 09193965 18 t.n.v. OK KLASSE NEDERLAND.

Even voorstellen: het bestuur

Robert Bancken

(voorzitter)


Sybren Hornstra

(secretaris)


Albert de Brouwer

(penningmeester)