Lapsella on

oikeus suojeluun

Lastensuojelun asiakasmäärä on poliittinen kysymys.

Me allekirjoittaneet sosiaalityöntekijät vaadimme,

että poliitikot kantavat vastuun lastensuojelun toimintaedellytyksistä.

Me sosiaalityöntekijät olemme seuranneet voimattomina sitä rakenteellista lasten ja nuorten heitteillejättöä, jota lastensuojelutyön krooninen aliresursointi saa aikaan useissa kunnissa. 40, 60, jopa 80 lasta sosiaalityöntekijää kohden on kestämätön tilanne, kun asiakkaana on lapsia joiden tilanteet ovat vakavasti vaarantuneita ja turvattomia.

Lapsen suojeleminen edellyttää lastensuojelun sosiaalityöntekijältä tiivistä kontaktia lapseen ja perheeseen, mahdollisuutta oikeaan tutustumiseen ja luottamussuhteen luomiseen. Lapseen ja perheeseen tutustumista ei voi lastensuojelussa delegoida muille työntekijöille: viranomaisvallan käyttö edellyttää huolellista lapsen ja perheen tilanteeseen perehtymistä. Tällöin työntekijä kykenee tarvittaessa nopeasti ja eettisesti kestävällä tavalla tekemään isojakin ratkaisuja lapsen tilanteen turvaamiseksi. Me sosiaalityöntekijät pidämme epäoikeudenmukaisena ja lasten oikeuksien vastaisena tilannetta, jossa poliitikot ja monien kuntien virkamiesjohtokin näyttää ummistavan silmänsä ja laistavan vastuunsa oman kunnan lastensuojelun asiakkaana olevien lasten todellisuudelta.

Kysymmekin, löytyykö poliittista valtaa käyttäviltä, lastensuojelun resursoinnista vastaavilta päättäjiltä kykyä tunnistaa oman vastuunsa lastensuojelun kriisiytyneestä tilasta ja sitä kautta kaikkein haavoittuvimpien kuntalaisten, lastensuojelun asiakkaana olevien kaikkein perustavimpien oikeuksien toteutumisesta.

Me sosiaalityöntekijät kannatamme lämpimästi Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa tavoitteena olevaa peruspalveluiden vahvistamista ja perheiden tukemista varhaiskasvatuksen, koulun ja perustason terveys- ja sosiaalipalveluiden keinoin. Tämä kaikille kuuluva ehkäisevä lasten suojelu ei kuitenkaan tule kokonaan poistamaan varsinaisen lastensuojelun tarvetta. Ja myös tämä työ on voitava tehdä hyvin.

Omat keinomme vaikuttaa lastensuojelun toimintaedellytyksiin ovat vähäiset. Voimme yrittää tehdä työmme hyvin, mutta omassa vallassamme ei ole työolojen ja asiakasmäärien kohtuullistaminen. Tarvitsemme rauhaa ja aikaa tutustua lapseen ja selvittää, luoda ja ylläpitää luottamusta ja selvittää, millaisia lapsen läheiset ihmissuhteet ja arjen kokemukset ovat.

Kiire ja kuormitus näkyvät lastensuojelun arjessa monin tavoin. Kiire heijastuu työn laatuun ja saa aikaan virheitä. Se vaikuttaa myös siihen, missä määrin esimies ja työtoverit voivat olla tukena vaikeimmissa tilanteissa. Moni sosiaalityöntekijä kokee jäävänsä vaativassa työssään liian yksin. Olemme erittäin huolissamme siitä, että vaativa ja vastuullinen lastensuojelun sosiaalityöntekijän työ ei välttämättä enää houkuttele valmistuvia sosiaalityöntekijöitä.

Pidämme tärkeänä, että kuntien johto ja poliittiset päättäjät niin alueellisella kuin valtakunnallisellakin tasolla ottavat nyt vastuun lastensuojelun työolojen ja asiakasmäärien kohtuullistamisesta. Neljä-viisikymmentäkin asiakkaana olevaa lasta tekee tiiviin työskentelyn vaikeaksi. Tästä huolimatta joissakin kunnissa näytetään hyväksyvän tilanne, jossa asiakkaana olevia lapsia on vielä paljon enemmän yhtä sosiaalityöntekijää kohden. Vertailun vuoksi haluamme kysyä, hyväksyisivätkö suomalaiset tilanteen, jossa kunnan lapsimäärän kasvun annettaisiin johtaa koululuokkien koon kasvuun, jopa oppilasmäärän kaksinkertaistumiseen. Valitettavasti lastensuojelun asiakaslapsilla ei ole toistaiseksi asiakasmääristä säätävää lakia turvanaan heidän tarvitsemansa suojelun – työntekijöiden heille antaman ajan ja kohtaamisen varmistamiseksi.

Kenellä poliittisista puolueista on rohkeutta ottaa lopultakin vastuu lastensuojelun kriisistä? Kun lapsen oikeus suojeluun jää epäkohtien korjaamattomuuden ja rakenteellisen välinpitämättömyyden vuoksi toteutumatta, voi kyse joissakin tilanteissa olla lapsen oikeuksista tärkeimmästä – oikeudesta elämään.

1. Minna Manelius, VTM sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti. Helsinki.

2. Maiju Leppänen, YTM sosiaalityöntekijä. Mikkeli.

3. Maija Jäppinen, VTT, yliopistonlehtori, sosiaalityöntekijä, Helsinki

4. Sanna Mustonen, YTM, sosiaalityöntekijä, sosiaalipsykologi. Helsinki.

5. Tiina Muukkonen, VTL, kehittämispäällikkö, sosiaalityöntekijä, Helsinki.

6. Mirka Alanen, VTM, sosiaalityöntekijä sijaishuolto Vantaa

7. Heli Niemi, YTM, kehittämispäällikkö, Tampere

8. Anu-Riina Svenlin, VTM, yliopistonopettaja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Pietarsaari

9. Saila-Maria Takku, sosionomi amk&nuorisotyön ohjaaja, YTK, vs.sosiaalityöntekijä lastensuojelussa, Espoo

10. Jaana Nieminen, sosiaalityöntekijä YTM, työnohjaaja, Espoo

11. Heta Puronen, sosiaalityöntekijä VTM, vastaava kuraattori, Helsinki

12. Katri Ylönen, YTL, kehittäjä/sosiaalityöntekijä, ICT-hanke, KSSHP, Jyväskylä

13. Sauli Hyvärinen, VTM, erityisasiantuntija, sosiaalityöntekijä, Helsinki

14. Katariina Kohonen YTM Sosiaalityöntekijä & projektikoordinaattori

15. Piia Vaara, VTM, sosiaalityöntekijä lastensuojelun avohuolto, Helsinki

16. Laura Yliruka, sosiaalityöntekijä, VTT, tutkimuskoordinaattori, Helsinki

17. Kaisa Vuolukka, erikoissosiaalityöntekijä, YTL, tohtoriopiskelija, perheterapeutti, yrittäjä

18. Tiia Hipp, YTM, erityisasiantuntija, sosiaalityöntekijä, Helsinki

19. Hanna Lohijoki, VTM, sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija, sosiaalityöntekijä, Turku

20. Sanna Lähteinen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, suunnittelija, Rovaniemi

21. Katja Sipiläinen, KM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Porvoo

22. Veera Koho, YTM, sosiaalityöntekijä, Espoo

23. Jenika Heinonen, YTM, KM, laillistettu sosiaalityöntekijä, koulutussuunnittelija, Helsinki

24. Linda Järvensivu, YTM, sosiaalityöntekijä, Raasepori

25. Päivi Petrelius, YTT, sosiaalityöntekijä, kehittämispäällikkö, THL

26. Sanna Rautiainen, YTM, sosiaalityöntekijä, Helsinki

27. Hanna Vehniäinen, YTM, sosionomi, laillistettu sosiaalityöntekijä, Vantaa.

28. Annette Karanen, VTM, sosiaalityöntekijä Helsinki

29. Nina Kojo, VTM, sosiaalityöntekijä, yrittäjä, Vantaa

30. Marja Turunen VTM, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, johtava sosiaalityöntekijä, Helsinki

31. Aino Hilliaho, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Jyväskylä

32. Jaana Ryynänen, YTM, sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti, Espoo

33. Hanna-Maria Kilpinen, YTM, sosiaalityöntekijä, Tampere

34. Janica Laimio, kasvatustieteen maisteri, sosiaalityöntekijä, Helsinki

35. Tiina Raatikainen, YTM, sosiaalityöntekijä, erikoissuunnittelija, Kuopio

36. Elina Juuso-Pulkkinen, YTM, sosiaalityöntekijä lastensuojelun avohuolto, Vantaa

37. Tiina Tuominen, YTM, asiantuntija/sosiaalityöntekijä, Uusi Sairaala ICT-hanke, KSSHP, Jyväskylä

38. Johanna Vaitomaa, VTM, sosiaalityöntekijä, ammatillinen opettaja, Vantaa (työkunta)

39. Hanna-Maria Kuivalainen, vs.sosiaalityöntekijä, sosiaalityön opiskelija UEF, Joensuu

40. Heli Syrjälä, YTM sosiaalityöntekijä, Mikkeli

41. Rita Timmerbacka YTM, Helsinki

42. Minna Kontio, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, sosiaalityön erikoistumiskoulutuksessa, Jyväskylä

43. Paula Hurttia, YTM, HTM, johtava sosiaalityöntekijä, Tampere

44. Susanna Kaartinen, YTM, sosiaalityöntekijä, Helsinki

45. Riina Karjalainen, VTM, sosiaalityöntekijä, vs. sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö, Helsinki (työskentelykunta Vantaa)

46. Miina Arajärvi, YTM, sosiaalityöntekijä, erikoissuunnittelija THL, väitöskirjatutkija

47. Anne Hakkarainen, YTM, laillistettu Sosiaalityöntekijä

48. Krista Saarela, YTM, sosiaalityöntekijä, Tampere

49. Reetta Teperi, VTM, sosiaalityöntekijä, Helsinki

50. Kaisa Parkkinen, YTM, sosiaalityöntekijä, Tampere (työkunta)

51. Anna Niemi, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Oulu

52. Tarja Juvonen, VTT,laillistettu sosiaalityöntekijä, yliopistonlehtori, Lapin yliopisto

53. Essi Tuomala, VTM, sosiaalityöntekijä, Helsinki

54. Inkeri Hallamaa, VTM, Sosiaalityöntekijä, Helsinki

55. Tarja Miettinen, YTM, Sosiaalityöntekijä, European master's degree in human rights and democratisation

56. Tove Ruokoja, VTM, sosiaalityöntekijä, projektipäällikkö, Helsinki

57. Kaisa Pesonen, YTM, sosiaalityöntekijä, Lappeenranta

58. Marii Koikson, VTM, Sosiaalityöntekijä, Helsinki

59. Elina Perkiö, YTM, kehittäjäsosiaalityöntekijä, Tampere

60. Sinikka Viitanen, laillistettu sosiaalityöntekijä, Espoo.

61. Elina Lampinen, YTM, sosiaalityöntekijä, Hämeenlinna

62. Maija Mänttäri-van der Kuip, YTT, sosiaalityön yliopistonopettaja, Jyväskylä

63. Hanna Mikkonen , VTM, sosiaalityöntekijä, vs. lastensuojelun päällikkö, Kerava

64. Satu Mäki-Fossi, YTM, sosiaalityöntekijä, hankekoordinaattori, Lapua

65. Tuija Falck, sosiaalityöntekijä emerita, Tampere.

66. Anita Kuronen, sosionomi, YTK, sosiaalityöntekijä Vantaa

67. Hanna-Leena Laitinen, YTM, sosiaalityöntekijä, Vantaa

68. Salla Tavio, VTM, sosiaalityöntekijä, Turku

69. Eero-Tapani Hynynen. VTM, YTM. Sosiaalityöntekijä, Rusko.

70. Marjukka Rasa, YTL, erikoissosiaalityöntekijä, Oulu

71. Johanna Lehtola, VTM, KM, johtava sosiaalityöntekijä, Salo

72. Anu Ropponen, VTM, sosiaalityöntekijä, Tampere

73. Marianna Isakov, VTM, sosiaalityöntekijä, Hämeenlinna

74. Mervi Sinivirta, VTM, sosiaalityöntekijä, Vantaa

75. Kaisa Hujanen, YTM, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriopiskelija, kehittäjäsosiaalityöntekijä, Hollola

76. Katja Pietarinen, Sosionomi AMK, sosiaalityön opiskelija, Järvenpää

77. Mona Tamminen, VTK, vs. sosiaalityöntekijä, Helsinki

78. Elina Liikanen, YTM, sosiaalityöntekijä, Nokia

79. Maija-Leena Peura, VTM, sosiaalityöntekijä, Helsinki.

80. Eveliina Kaukkila, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Pori

81. Liisa Ståhle, VTM, sosiaalityöntekijä, Helsinki

82. Niina Väkeväinen, VTM, sosiaalityöntekijä, ylitarkastaja, Vantaa

83. Inkeri Vierunen, sosiaalityöntekijä, YTM, Espoo

84. Sini Viitanen, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Vantaa (työskentelykunta).

85. Heli Kangaspunta, YTM, sosiaalityöntekijä, vastaava kuraattori, Jyväskylä

86. Heidi Salmikallio, VTK, vs. sosiaalityöntekijä, Helsinki

87. Anna Ojala, YTM sosiaalityöntekijä Lapua

88. Jussi Vesikansa, VTM sosiaalityöntekijä, Helsinki

89. Arja Ryynänen, YTM sosiaalityöntekijä, Espoo

90. Anne-Mari Jaakola, VTM, yliopisto-opettaja, Turku

91. Emmi Santala, TK, sosiaalityön opiskelija

92. Johanna Vastaranta, VTM, Vastaava sosiaalityöntekijä

93. Maria Martti, YTM, sosiaalityöntekijä, Helsinki

94. Elina Koivisto, YTM, sosiaalityöntekijä, Tampere

95. Jaana Kortesniemi, VTM, sosiaalityöntekijä, Helsinki

96. Anna-Maria Hietanen, sosiaalityön opiskelija, Turun yliopisto

97. Netta Bracone, YTM, sosiaalityöntekijä, Helsinki

98. Susanna Santala, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Jyväskylä

99. Pauliina Henttinen, YTM, sosiaalityöntekijä

100. Jenna Väätäinen, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio

101. Tanja Saarenpää, YTM, sosiaalityöntekijä, Oulu

102. Laura Miller, sosiaalityön opiskelija, Turun yliopisto

103. Noora Ruotsalainen, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

104. Emilia Hokkanen, sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto. Helsinki.

105. Hanna Vesimäki, VTM, sosiaalityöntekijä, Espoo (työkunta)

106. Irina Sarelainen, sosiaalityön opiskelija, Turun yliopisto. Turku.

107. Nelli Kähärä, sosiaalityöntekijä, Helsingin kaupunki, Ohjaamo Helsinki

108. Pia Ekqvist, YTM sosiaalityöntekijä Vaasa

109. Annina Paalanen, sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto. Rovaniemi

110. Elina Kekkonen, sosiaalityön opiskelijä, Lapin yliopisto. Helsinki.

111. Raine Surakka, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, sosionomi, sairaanhoitaja, ammatillinen opettaja, sosiaali- ja kriisipäivystys, Vantaa

112. Marika Vähäjylkkä, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

113. Camilla Järvistö, VTM, sosiaalityöntekijä Kristiinankaupunki

114. Miina Kaartinen, YTM, väitöskirjatutkija, Lahti

115. Miia Pohjanpalo, VTM, sosionomi (AMK), sosiaalityöntekijä Helsinki.

116. Kaisa Pintamo-Kenttälä, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, koulukuraattori, Oulu

117. Roosa Varis, sosiaalityön opiskelija, sosionomi (amk), MMK, vs. sosiaalityöntekijä, Espoo.

118. Päivi Malinen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, erityisasiantuntija, Kuopio

119. Elli Junttila, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylän yliopisto.

120. Sonja Soini, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Espoo

121. Natalie Kallioinen, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylän yliopisto

122. Hanna Tuomisto, VTM, johtava sosiaalityöntekijä, Vantaa

123. Eeva Elfving, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Espoo.

124. Ulla Salovaara, YTM, FM, laillistettu sosiaalityöntekijä, tohtorikoulutettava, Jyväskylä

125. Maija Halonen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, yksikön vastaava, Turku

126. Marjo Oinonen, YL, laillistettu sosiaalityöntekijä, palvelupäällikkö, Lieto (asuinkunta)

127. Annika Pirinen, VTK, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto.

128. Sari Koivumäki, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto.

129. Marjukka Nyström, YTM, laillistettu Sosiaalityöntekijä, Tampere.

130. Maria Niemelä, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylän yliopisto

131. Annemarie Terho, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto. Tampere.

132. Susanna Råman-Maljonen, YTL, palvelujohtaja, Helsinki

133. Heidi Berg-Toroi, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Vantaa

134. Silja Parkko, laillistettu sosiaalityöntekijä, Vantaa

135. Mia Nyyssönen, YTM, sosiaalityöntekijä, Kuopio

136. Katriina Gåsman, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Helsinki

137. Annukka Paasivirta VTL, sosiaalityöntekijä, Espoo

138. Heidi Puustinen, YTM, sosiaalityöntekijä, Jyväskylä

139. Henna Niskanen, YTM, sosiaalityöntekijä, Helsinki

140. Jolene Kokkonen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Espoo.

141. Marja Katajamaa, YTM, sosiaalityöntekijä, Tampere

142. Heta-Maaria Ihatsu, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Espoo

143. Leena Leinonen, YTM, sosiaalityöntekijä, sosiaalityön yliopisto-opettaja, Kuopio

144. Johanna Paasivirta, VTM, sosiaalityöntekijä, Kaarina

145. Petra Salovaara, YTM, sosiaalityöntekijä, Oulu

146. Tiina Simpson vs. sosiaalityöntekijä, Sosionomi (AMK), YTK sosiaalityön opiskelija Tampereen yliopisto

147. Johanna Moll, VTM, vs. Johtava sosiaalityöntekijä, Helsinki

148. Merja Onkamo, YTM, johtava sosiaalityöntekijä, Kemijärvi

149. Miia Saari, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

150. Heli Kosola, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Päijät-Häme

151. Sarianne Kuusisto, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Hyvinkää

152. Liisa Jormalainen, YTM, johtava sosiaalityöntekijä (virkavapaalla), Hämeenlinna.

153. Anna Nádasi, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Helsinki

154. Mervi Mänty, laillistettu sosiaalityöntekijä, Kerava

155. Eve Viinamäki, sosiaalityön opiskelija, Rovaniemi.

156. Johanna Puustinen, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Nurmijärvi

157. Päivi Nurmi, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

158. Mirva Salonen, vs. sosiaalityöntekijä, Tampere

159. Susanna Hoikkala, VTM, sosiaalityöntekijä, erityisasiantuntija, Helsinki

160. Päivi Loimala, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Tampere

161. Ona Juusonen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Helsinki

162. Aija-Riitta Saastamoinen, sosionomi AMK, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Päijät-Häme

163. Tuuli Lehtola, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylän yliopisto

164. Nina Granfelt, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto.

165. Päivi Forsberg, VTM, sosiaalityöntekijä, Rusko

166. Kaisa Piikki, YTM, sosiaalityöntekijä, päijät-hämeen hyvinvointikuntayhtymä, keskussairaala

167. Ulla Pilvijärvi, sosionomi (AMK), VTK, sosiaalityön opiskelija Helsingin yliopisto

168. Elena Kinnunen, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylän yliopisto.

169. Suvi Lehikoinen, sosiaalityön opiskelija, Itä-suomen yliopisto.

170. Miina Kesänen, sosiaalityön opiskelija, vs. sosiaalityöntekijä, Espoo

171. Marjo-Riitta Asunen, vt sosiaalityöntekijä, sosiaalityön opiskelija Jyu, Lahti

172. Riikka Jurvainen, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto/ Sosionomi (Amk), koulukuraattori Jyväskylän kaupunki

173. Terttu Hannula, vanhus- ja vammaissosiaalityö (laillistettu stt)

174. Jonna Rämö, YTK, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylän yliopisto

175. Oona Ylönen, VTL, sosiaalityöntekijä, Turku

176. Hilla Ryösö, HTK, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylän yliopisto

177. Tiina Lehto-Lundén, VTM, väitöskirjatutkija, Helsinki

178. Tove Lönnqvist, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Helsinki

179. Mari Suonio, YTM, sosiaalityöntekijä, sosiaalityön yliopisto-opettaja, Itä-Suomen yliopisto

180. Sirpa Hyytiä-Hallenberg, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Espoo

181. Kari Piirainen, Stt, VET

182. Mikko Ailoranta, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, palvelujohtaja

183. Nina Kärkkäinen, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Vantaa

184. Joni koskinen, sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto

185. Kaisa Palonen, VTM, sosiaalityöntekijä, Helsinki

186. Riikka Karppinen, VTM, sosiaalityöntekijä, koulukuraattori, Lohja

187. Lauri J Heino, VTM, sosiaalityöntekijä, sosiaalityön johtaja, Uusikaupunki

188. Helena Nukari, YTM, sosiaalityöntekijä

189. Matilda Sjöblom, VTM, Helsingin yliopisto

190. Silja Juusela, YTM, sosiaalityöntekijä, Keuruu

191. Johanna Lahdenperä, VTM, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

192. Liisa Fuchs, VTK, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

193. David Amankwaa, valtiot. yo., sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

194. Nina Kauppinen, VTL, erikoissosiaalityöntekijä Turku

195. Katja Orpana, VTK, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

196. Mia Kuisma, VTM, sosiaalityöntekijä, Lappeenranta

197. Anniina Seppälä, sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto

198. Jonna Haarala, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylän yliopisto

199. Sanna Winberg, VTK, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

200. Marita Liusvaara VTK, Sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto.

201. Outi Kauko, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Tampere

202. Riikka Hynynen, YTM, sosiaalityöntekijä, Espoo

203. Suvi Linnanvirta, VTM, sosiaalityöntekijä

204. Susanna Rissanen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Siilinjärvi

205. Suvi Koponen, YTK, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

206. Ira Niemistö, sosialityön opiskelija, Svenska social- & kommunalhögsskolan (Helsingin Yliopisto)

207. Heidi Wuorio, YTK, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

208. Vilma Ristanen, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

209. Katri Turunen, YTM, sosiaalityöntekijä, Helsinki

210. Pauliina Nylund, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

211. Linda Rémy, VTK, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

212. Emmi Elovaara, VTM, sosiaalityöntekijä, Espoo

213. Ida Juusela, YTM, sosiaalityöntekijä, Helsinki

214. Minna Heimola, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

215. Annika Lehtonen, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

216. Saila Lind, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylän yliopisto

217. Aatu Tapio, sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto

218. Tiina Sydänvaara, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

219. Susanna Lammassaari, sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto

220. Maria Karhunen, sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto

221. Riitta Pellinen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Kokkola

222. Maria Reijonen, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

223. Pirjo Nieminen, YTM, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylän yliopisto

224. Pirjo Parkkinen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, oulu

225. Kati Västilä, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Oulu.

226. Anniina Hanhirova, sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto

227. Suvi-Tuuli Porkka, laillistettu sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti, työnohjaaja, Salo

228. Marianne Väyrynen, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylän yliopisto

229. Emilia Jääskeläinen, YTK, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

230. Anni Rantonen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Jyväskylä

231. Johanna Alijoki, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Helsinki

232. Anniina Piiroinen, sosionomi (AMK), VTK, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

233. Salla-Maaria Alamäki, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Tampere

234. Elisa Oikari, YTM, vs.johtava sosiaalityöntekijä, Tampere

235. Heidi Kivakka, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

236. Saila Lähteenmäki, sosionomi YAMK, sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto

237. Alexandra Blomqvist, VTM, sosiaalityöntekijä Espoo

238. Suvi Kaurahalme sosiaalityön opiskelija , Itä-Suomen yliopisto

239. Tanja Haarakangas, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Helsinki

240. Ida-Lotta Sandström, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

241. Johanna Kiili, YTT, dosentti, yliopistonlehtori, Jyväskylä

242. Veera Leppänen, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

243. Johanna Oksanen, sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto

244. Laura Finander, HTK, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

245. Mira Takkinen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, sosionomi (AMK), sosiaalipäivystys, Oulu

246. Anu Holtari, YTM, sosiaalityöntekijä, Helsinki

247. Nina Östman, hanketyöntekijä FSKC, sosiaalityön opiskelija Helsingin Yliopisto

248. Juho Ruti, sairaanhoitaja (AMK), sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

249. Aili Nyman, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

250. Tarja Takala-Hotti, musiikinopettaja, sosiaalityön opiskelija Jyväskylän yliopisto

251. Noora Kivioja, VTK, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

252. Tekla Vanhakartano, YTK (pääaineena sosiaalityö), auktorisoitu seksuaalineuvoja

253. Talan Sharif, Sosiaalityön opiskelija, Lapin Yliopisto

254. Minna Rydberg, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti.

255. Maiju Selin, VTM, sosiaalityöntekijä, Turku

256. Kirsi Majander, sosiaalipsykologi (VTM), BBA, sosiaalityön maisterivaiheen opiskelija, Tampereen yliopisto

257. Katja Sonck, YTM, sosiaalityöntekijä , Helsinki

258. Iina Pietikäinen, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylän yliopisto

259. Jenni Ijäs-Laachir, Yhteiskuntatieteiden yo, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

260. Seita Torikka, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Rovaniemi.

261. Minttu Lämsä, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, sosionomi (AMK), Äänekoski

262. Mirja Sirén, YTM, sosiaalityöntekijä, Tampere

263. Ulla Hilli, YTK, sosiaalityön maisterivaiheen opiskelija Tampereen yliopisto

264. Mari Nelimarkka, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylän yliopisto

265. Sanna Laukkanen, sosionomi (AMK), sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

266. Päivikki Hoolan, YTM, sosiaalityön maisterivaiheen opiskelija, Helsingin yliopisto, Kirkkonummi

267. Anna-Reeta Buchen, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio

268. Johanna Ahlsved, TM, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto, Helsinki

269. Henna Piilola, VTK, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

270. Susanne Lievonen, sosionomi AMK, sosiaalityön opiskelija, Helsinki

271. Marika Herman, FM, sosiaalityön opiskelija Itä-Suomen yliopisto.

272. Milla Rautanen, YTK, sosiaalityön maisterivaiheen opiskelija Tampereen yliopisto

273. Maiju Kiuru, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

274. Jani Raespuro, sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto

275. Nina Kosunen, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

276. Heidi Koivisto, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

277. Niina Huttunen, DI, ammattivalmentaja, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

278. Sonja Laine, FM, laillistettu sosiaalityöntekijä, suunnittelija, Tampere

279. Jenni Wiikla, laillistettu sosiaalityöntekijä (VTM), sosiologi (VTM), Helsingin kaupunki

280. Tarja Kovanen, FM, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

281. Johanna Tervanen, YTM, Sosiaalityön johtaja, Nurmijärvi

282. Päivi Sinko, VTL, laillistettu sosiaalityöntekijä, Espoo

283. Päivi Itäpuro, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

284. Raisa Kemppainen, YTM, sosiaalityöntekijä, Tampere

285. Miia Karttunen, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

286. Anna-Karoliina Kauranen, sosiaalityön maisterivaiheen opiskelija, Turun yliopisto

287. Jenni Laiho, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Espoo

288. Niina Suokas, YTM, sosiaalityöntekijä Seinäjoki

289. Tanja Bergman, YTM, entinen lastensuojelun sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityön päällikkö, Helsinki

290. Jenni Saarikko, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

291. Anna-Kaisa Närhi, sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto

292. Maija Haapala, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

293. Katja Halinen, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

294. Sanna-Mari Vekkeli, VTM, sosiaalityöntekijä, Turku

295. Minna Virtanen, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

296. Jenni Reikko, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

297. Outi Goman, sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto

298. Minna Rantalaiho, MSocSc, sosiaalityöntekijä, Turku

299. Jenni Mäki, YTL, kehittämiskoordinaattori, Tampere

300. Satu Söderholm, VTM, sosiaalityöntekijä, Espoo

301. Jenny Surigins, YTM, laillistettu Sosiaalityöntekijä, vankiterveydenhuolto, Turku.

302. Heidi Kaartinen, VTM, sosiaalityöntekijä, Helsinki

303. Jonna Oksa, YTM, sosiaalityöntekijä Kuopio

304. Hanna Kangastalo, sosionomi (AMK), laillistettu sosiaalityöntekijä (YTM), Vantaa

305. Annu Åfelt, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, johtava sosiaalityöntekijä Salo

306. Inka Jalava,YTM,FM,sosiaalityöntekijä, Jyväskylä

307. Sari Järvinen, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Ylöjärvi

308. Aino-Iita Tervo, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylän yliopisto

309. Henna Leppänen, VTK, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

310. Anu Niemi-Weckström, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Oulu

311. Sirkka Alho, YTM, sosiaalityön yliopistonopettaja, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Kalajoki

312. Johanna Mähönen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Helsinki

313. Karoliina Hakalahti, sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto

314. Jenni Nikkilä YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Kokkola

315. Anna Kaila, YTM, sosiaalityöntekijä, Turku.

316. Josiina Niemi, sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto

317. Maiju Kallio, sosiaalityöntekijä (vs.)/lastensuojelun avohuolto, YTK, sosiaalityön maisterivaiheen opiskelija, Tampereen yliopisto

318. Iikka Purhonen, sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto

319. Jelena Suuniitty (VTM) lastensuojelun sosiaalityöntekijä Turku

320. Hanna Ahlström, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

321. Helka Haukkala, laillistettu sosiaalityöntekijä/ YTM

322. Noora Ahokangas-Jore, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

323. Pinja Salmi, VTM, johtava sosiaalityöntekijä

324. Heidi Eloranta, YTM, sosiaalityöntekijä, Espoo

325. Maiju Kunranta, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

326. Viola Valli (YTM) laillistettu sosiaalityöntekijä Tampere

327. Ann Backman, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Mustasaari.

328. Virpi Annanolli, sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto.

329. Jenni Simonen, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylän yliopisto

330. Salli Nivamo, sosiaalityön opiskelija Itä-Suomen yliopisto, YTK, va. sosiaalityöntekijä, lastensuojelun sijais- ja jälkihuolto

331. Anu Purhonen, YTM, johtava sosiaalityöntekijä

332. Noora Siivonen, VTM, sosiaalityöntekijä

333. Miia Nääppä, VTM, sosiaalityöntekijä, Turku

334. Satu Hiltunen, YTM, sosiaalityöntekijä, Oulu

335. Anni Koho, VTM, sosiaalityöntekijä, Helsinki

336. Maria Rosenström, VTK, sosiaalityöntekijä, Kaarina

337. Petra Ciani, YTM, sosiaalityöntekijä, Tampere

338. Karita Vehmala, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

339. Jenni Pitkänen YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

340. Elli Rantolahti, VTM, sosiaalityöntekijä, Turku

341. Sami Kuoppamäki,sosiaalityön opiskelija,Helsingin yliopisto

342. Jaana Kivistö, VTM, psykoterapeutti, sosiaalityöntekijä, Vantaa

343. Roosa-Maria Härkönen, YTK, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

344. Jaana Kivistö, VTL, sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti, Vantaa

345. Tarja Mäkinen, YTM, sosiaalityöntekijä, Helsinki

346. Salla Vaittinen, sosiaalityön opiskelija Helsingin yliopisto

347. Pilvimaria Siltainsuu, VTM, YTM laillistettu sosiaalityöntekijä, Tammela

348. Kaisa Keinänen, YTM, sosiaalityöntekijä

349. Mariia Kääpä, sosiaalityön opiskelij, Helsingin yliopisto

350. Laura Laine, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Helsinki

351. Anmari Höyhtyä, sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto

352. Satu Sariola, YTM, soIaalityöntekijä Seinäjoki

353. Anne Eilola, YTM ja sosiaalityöntekijä, Lempäälä

354. Emmi Backman, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylän yliopisto

355. Emilia Lahtinen, sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto

356. Tuomas Siira,YTM, sosiaalityöntekijä, Tampere.

357. Enni Hyrri, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

358. Jenna Kaukonen, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

359. Susanna Alho, YTM, sosiaalityöntekijä, Helsinki

360. Laura Anttila-Ojanperä, sosiaalityöntekijä,Helsinki

361. Teija Aaltonen, YTM,laillistettu sosiaalityöntekijä, Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö

362. Taru Forsblom, YTM, sosiaalityöntekijä, Kerava

363. Camilla Jokela, sosiaalityön opiskelija, Helsinki

364. Pauliina Anttonen, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

365. Outi Viitaharju,YTM, sosiaalityöntekijä

366. Sari Della Spina, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

367. Emilia Kankaanpää, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

368. Nea Koiranen, sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto

369. Henna Rantanen, sosiaalityön opiskelija, Turun yliopisto

370. Sanna Mantere, sosiaalityöntekijä YTM, Turku

371. Tanja Laakso vs.sosiaalityöntekijä, lapsiperheiden sosiaalityö ja sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

372. Armi Lehto, YTM, laillistettu sosiaalityntekijä, koulukuraattori, Kemi/Rovaniemi

373. Mira Sipola, YTM, sosiaalityöntekijä, Pirkkala

374. Milla Mölsä, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

375. Katri Viitasalo, VTL, sosiaalityön yliopistonopettaja, Vaasa

376. Liisa Hankavuori, VTM, sosiaalityöntekijä, Masku

377. Alisa Koivisto, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

378. Anni Mäkelä, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Nokia

379. Miika Salli, YTK, vs. sosiaalityöntekijä, Espoo.

380. Maria Husu, YTM, sosiaalityöntekijä

381. Laura Pyykönen, VTM, lastensuojelun sosiaalityöntekijä, Turku

382. Johanna Virtanen, YTM, sosiaalityöntekijä, Tampere

383. Ripsa Valtonen, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

384. Tuija Landström, YTM, vastaava koulukuraattori, Ylöjärvi

385. Katariina Liimatainen, VTM, sosiaalityöntekijä

386. Henna Määttä, YTM, sosiaalityöntekijä Tampere

387. Tuija Hölsö, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Vaasa.

388. Irina Heikkinen, VTM, sosiaalityöntekijä, Helsinki

389. Pauliina Pitkäjärvi, YTM, KTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Helsinki

390. Milla Lohioja,sosiaalityön opiskelija,Lapin yliopisto

391. Marja Marttila, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

392. Aino Kauppi, YTM, sosiaalityöntekijä

393. Pauliina Planting, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

394. Jonna Aho, YTM, sosiaalityöntekijä

395. Marja Hekkala, YTM laillistettu sosiaalityöntekijä, Tampere

396. Maija Lahtinen, sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto

397. Elina Haahti, VTL, johtava sosiaalityöntekijä, Vantaa

398. Milana Mokko, YTK, vs.sosiaalityöntekijä

399. Anna Pasonen, YTM, sosiaalityöntekijä, Pori

400. Elina Lehtonen, YTM, sosiaalityöntekijä, Jyväskylä

401. Petra Joensuu, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Helsinki

402. Stiina Pylkkä, YTM, sosiaalityöntekijä, Vaasa

403. Jenni Helle, YTM, sosiaalityöntekijä, Helsinki

404. Mira Kauppinen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Espoo

405. Piia Pihlajamäki, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Pori

406. Saara Palm, YTM, sosiaalityöntekijä, Tampere

407. Liisa Jyrinki, sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto.

408. Anu Lepistö, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Espoo

409. Virpi Ropponen, VTK, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

410. Reetta Kalliomeri, VTM, sosiaalityöntekijä

411. Noora Väisänen, VTK, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

412. Jenni Hiltunen, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

413. Eija Kantelus, YTM, sosiaalityöntekijä

414. Leena Tikkala, KM, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, sosiaalipsykologi, sosiaalityön väitöskirjatutkija, Oulu

415. Sanna Laine , YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, sosiaalityön väitöskirjatutkija, Nokia.

416. Anu Valkonen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

417. Lisa Smeds-Salonsaari, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

418. Maiju Koivuranta, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

419. Sandra Koivistoinen, YTM, sosiaalityöntekijä, Espoo

420. Sari Tuomivirta,YTM, sosiaalityöntekijä

421. Ylva Krokfors, VTL, johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityön väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

422. Maria de Arruda Camara, YTM, Sosiaalityön opiskelija

423. Tuulia Lammi, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

424. Anuliina Peltola, YTM, sosiaalityöntekijä

425. Eija Lampela, YTM, sosiaalityön opiskelija

426. Annakaisa Paasto, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

427. Riikka Kimpanpää, YTM, johtava sosiaalityöntekijä

428. Anniina Teräs-Kuja-Halkola, YTM, sosiaalityöntekijä

429. Ninna Junnonaho YTM sosiaalityöntekijä

430. Mira Luukkonen, YTM, sosiaalityöntekijä, Kuopion sosiaalipäivystys

431. Tuulia Jokela-Lindfors, KM, laillistettu sosiaalityöntekijä, kuraattori, Espoo

432. Saija Fabritius, YTM, sosiaalityöntekijä, Tampere

433. Erika Popov, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Hyvinkää

434. Riikka Sujamo, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Tampere

435. Tuulia Stellberg, sosionomi (amk), VTM, sosiaalityöntekijä

436. Lilli Vesa, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Pori

437. Pauliina Lemponen, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylän yliopisto

438. Eveliina Kojo, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

439. Reetta Väänänen, VTM sosiaalityöntekijä. Espoo

440. Anneli Riski, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Laihia

441. Tiia Pesonen, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

442. Petra Laine, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

443. Kaija Jokela,YTM, johtava sosiaalityöntekijä

444. Meri Haikonen, vs.sosiaalityöntekijä, sosiaalityön opiskelija, Turun yliopisto

445. Emmi Sirviö, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Kuopio

446. Laura Kiiski, YTM, sosiaalityöntekijä

447. Maria Partanen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Kuopio

448. Kaisu Lahtinen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Helsinki

449. Katariina Törmänen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Tampere

450. Laura Tiitinen, YTM sosiaalityöntekijä, Rovaniemi

451. Taina Sipola, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

452. Mari Unkuri YTM sosiaalityöntekijä

453. Rauno Perttula, YTT, laillistettu sosiaalityöntekijä, sosiaalityön sivutoiminen tuntiopettaja

454. Marjaana Pyykkö, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

455. Helena Eskola YTM sosiaalityöntekijä

456. Anniina Kaittila Anniina Kaittila, VTT, laillistettu sosiaalityöntekijä

457. Saija Keränen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Iisalmi

458. Lotta Reito, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Tampere

459. Anne Välimäki, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

460. Ida-Kaisa Vitikka, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Rovaniemi

461. Riikka Rantanen, YTM sosiaalityöntekijä

462. Mari Kangasmaa, VTM, sosiaalityön opiskelija

463. Henrica Wiksten, vs. sosiaalityöntekijä/lapsiperheiden sosiaalityö, VTK, sosiaalityön maisterivaiheen opiskelija, Helsingin yliopisto

464. Minna Hänninen, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Turku

465. Johanna Hourula YTM sosiaalityöntekijä

466. Linda Fagerholm, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Pietarsaari

467. Kirsi Kekki, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Päijät-Häme

468. Sari Marttila, YTM, sosiaalityöntekijä.

469. Annika Mattila, YTM, sosiaalityöntekijä, Turku.

470. Laura Nyyssönen YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

471. Jonna Luomala, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Espoo

472. Milka Koskenkorva, sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto

473. Miia Ståhle, VTM, johtava sosiaalityöntekijä, HUS, Lohja

474. Tea Romppainen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Ranua

475. Sini Toivola, VTK, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

476. Elina Kilponen, YTK, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

477. Elina Tynkkynen, YTM, sosiaalityöntekijä, Laukaa

478. Jenni Lehtonen, VTL, laillistettu sosiaalityöntekijä, Espoo

479. Anni Heinonen, VTM, sosiaalityöntekijä

480. Jenni Laurila, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Pori

481. Annina Sadeoja, YTM, johtava sosiaalityöntekijä (vs.), Vantaa.

482. Kaija Kurkela, VTM, vastaava sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti, HUS

483. Elisa Suikka, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Oulu, Oulun kaupungin perhepalvelut, perheneuvonnan sosiaalityöntekijä

484. Miia Niskakoski, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Helsinki.

485. Päivi Leinonen, YTM, sosiaalityöntekijä, Kemi

486. Jenni Lemercier, YTM, johtava sosiaalityöntekijä, Espoo

487. Laura Keisanen, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Helsinki

488. Jenni Repo, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

489. Paula Markula, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, johtava sosiaalityöntekijä, Salo

490. Susanna Viitanen-Fält, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

491. Martina Nygård YTM, sosiaalityöntekijä Helsinki

492. Marja-Liisa Tiainen, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Helsinki

493. Hanna Isokangas, VTM, sosiaalityöntekijä

494. Pilvi Vihanta, YTM, sosiaalityöntekijä, Oulu

495. Maarit Leppänen YTM laillistettu sosiaalityöntekijä Heinola

496. Assi Ailoranta, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, yliopisto-opettaja, Turun yliopisto

497. Ronja Mäkinen, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylän yliopisto

498. Saana Raittila, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

499. Kaisa Putila. YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Oulu

500. Sirpa Hornborg, VTM, sosiaalityöntekijä, Helsinki

501. Marianne Määttä, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylän yliopisto

502. Heidi Antti-Lindholm, VTM sosiaalityöntekijä, Porvoo

503. Mari Volanen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, koulukuraattori, Kuopio

504. Tiina Iivanainen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä.

505. Päivikki Tähti, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

506. Krista Forsblom, vs sosiaalityöntekijä, VTK, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

507. Outi Setälä, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

508. Noora Häkkinen, VTM, sosiaalityöntekijä

509. Pirjo Jokinen, VTM, sosiaalityöntekijä

510. Iida Tuomi, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

511. Katja Hynninen, VTM, sosiaalityöntekijä, Turku

512. Heini Lehtonen, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

513. Teija Ahokas, YTM, sosiaalityöntekijä

514. Suvituuli Mustapää, YTM, sosiaalityöntekijä

515. Johanna Huovinen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

516. Asta Niemelä, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylän yliopisto

517. Ritva Nikkilä, YTM, vastaava sosiaalityöntekijä Eksote

518. Ann-Sofie Nyström, VTK, sosiaalityöntekijä

519. Kaisu Maunuksela, psykososiaalisen työn päällikkö, laillistettu sosiaalityöntekijä, Helsingin kaupunki

520. Marianna Turunen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä.

521. Heli Saarivainio, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

522. Maija Aro-Salonen, YTL laillistettu sosiaalityöntekijä

523. Sanna Vähänen, YTM, HM, laillistettu sosiaalityöntekijä

524. Tuula Kivistö-Pyhtilä, YTM, FM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Oulu

525. Wivi Fontell, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

526. Jani Kenkkilä, sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto

527. Henriikka Suominen, vs. sosiaalityöntekijä, YTK, sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto

528. Tiia-Riina Norro, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Turku

529. Sari Säilynoja, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä. Johtava sosiaalityöntekijä, Helsinki

530. Marja Hietala sosiaalityön opiskelija Jyväskylän avoin yliopisto

531. Sanna Tchaplinski YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Kuopio

532. Ritva Simanainen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Helsinki

533. Riina Leinonen, YTM laillistettu sosiaalityöntekijä

534. Anne Kukkonen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, projektipäällikkö, Iisalmi

535. Iines Hemmilä, YTM, sosiaalityöntekijä, Lahti

536. Nanna Gisselberg, vs. sosiaalityöntekijä, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

537. Tuija Pakarinen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, tuntiopettaja, Siilinjärvi

538. Johanna Sjöman, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

539. Mari Karttunen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Oulu

540. Tanja Tikkanen-Lamminen, sosionomi, KM, laillistettu sosiaalityöntekijä, vastaava kuraattori Vantaalla

541. Emma Murtonen, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

542. Noora Lahti, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Salo

543. Leena Korhonen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Rovaniemi

544. Henriikka Strengell, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, kuraattori, Kuopio

545. Tuula Tuominen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Tampere

546. Taina Pänttaja, YTM, sosiaalityöntekijä, Helsinki

547. Siru Jokimies, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

548. Päivi Ahvenus,OTM, VTM, HTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, ylitarkastaja, Hämeenlinna

549. Iina Puroila, sosiaalityön opiskelija, vs. sosiaalityöntekijä, Oulu

550. Jenni Tiwari, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylän yliopisto

551. Lotta Virrankoski, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Helsinki

552. Jenni Kiviluoto, laillistettu sosiaalityöntekijä, VTM

553. Mira Ropponen, YTM, sosiaalityön johtaja, laillistettu sosiaalityöntekijä, Nurmijärvi

554. Jenni Tuominen, laillistettu sosiaalityöntekijä, YTM

555. Johanna Lainio-Jaakkola, sosiaalityön opiskelija (Tampereen yliopisto) ja vt. sosiaalityöntekijä

556. Kati Eerola,YTM,toimialajohtaja, Tampere

557. Eeva-Leena Hoppania, VTM, sosiaalityöntekijä, Oulu

558. Michaela Björklund, VTM, sosiaalityöntekijä, Kirkkonummi

559. Tuula Teittinen, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

560. Anne-Marie Terämä, laillistettu sosiaalityöntekijä, YTM, sosiaalityön esimies, Hamina.

561. Anne Olenius, YTM, johtava sosiaalityöntekijä, erikoissosiaalityön opiskelija, Lahti

562. Katariina Bärlund, VTM, vastaava sosiaalityöntekijä, väitöskirjatutkija

563. Susanna Kalliola, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto.

564. Janna Saikkonen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

565. Niina Nättiaho, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen Yliopisto

566. Niina Rantamäki, YTM, sosiaalityön jatko-opiskelija, Kokkola

567. Aada-Maria Tervonen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

568. Hanna Annola, laillistettu sosiaalityöntekijä YTM, Seinäjoki

569. Annemari Karjalainen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Jyväskylä

570. Susann Holst, johtava sosiaalityöntekijä, Sipoo

571. Marja Niska, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Rovaniemi

572. Niina Kähkönen, vs.sosiaalityöntekijä, sosiaalityön opiskelija Jyväskylän Yliopisto

573. Reetta Lindfors, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Salo

574. Piritta Mettinen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Tampere

575. Taru Pääkkönen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Tampere

576. Katja Anttila, YTM, vs. sosiaalityöntekijä, sosiaalityön opiskelija Tampereen yliopistosta

577. Jenni Oraby, YTM, sosiaalityöntekijä

578. Terhi Tuominen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Tampere

579. Marjo Lyyra, YTM, sosiaalityöntekijä, Päijät-Häme

580. Suvi Jaatinen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Helsinki

581. Marjo Laukkanen, VTM, sosiaalityöntekijä, Päijät-Häme

582. Jaana Hovi, VTM, sosiaalityöntekijä

583. Suvi Hiltunen, sosiaalityön maisteriopiskelija, Tampereen yliopisto

584. Mervi Willman, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

585. Else Ylianttila, laillistettu sosiaalityöntekijä YTM, vs.kuntoutuspäällikkö. Rovaniemi

586. Sanni Kupiainen, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

587. Hanna Kiuru, VTT, laillistettu sosiaalityöntekijä

588. Satu Siven, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, projektipäällikkö.

589. Terja Söderlund, YTL, erikoissosiaalityöntekijä, Pielavesi

590. Hanna Tulensalo, YTL, lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoissosiaalityöntekijä, kehittämispäällikkö, Vantaa.

591. Kristiina Penna, sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto

592. Marjo Karhunsaari, laillistettu sosiaalityöntekijä YTM

593. Terhi Urpo, laillistettu sosiaalityöntekijä YTM

594. Tarja Mouhi, vs. sosiaalityöntekijä, Kemijärvi, sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto

595. Sanna Poikonen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, palveluesimies/johtava sosiaalityöntekijä, Mikkeli

596. Soila Vuohijoki, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

597. Ville Kainulainen, YTM, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

598. Kati Honkanen, YTM, sosiaalityöntekijä

599. Anu Tuominen, YTM, sosiaalityöntekijä, Oulu

600. Sonja Peltokangas, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

601. Sini Korhonen, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Helsinki

602. Juha-Pekka Vuorio, VTM, sosiaalityöntekijä, Vantaa

603. Susanna Keskinen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

604. Katja Mäkelä, YTM, sosiaalityöntekijä, Jyväskylä.

605. Sirpa Seppälä, sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto. Helsinki.

606. Päivi Korhonen, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Vantaa

607. Pia Valkonen, YTM, johtava sosiaalityöntekijä

608. Anni Partanen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Hämeenlinna

609. Minna Laurila-paasonen, YTM, johtava sosiaalityöntekijä.Jämsä

610. Martta Viisanen, sosiaalityön opiskelija. Lapin Yliopisto. Helsinki .

611. Sanna Salmivirta, YTM, lastensuojelun sosiaalityöntekijä

612. Virpi Heinola, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Espoo

613. Sanna Juurakko, YTM, sosiaalityön maisteriopiskelija, Tampere

614. Tarja Suvanto, KM, laillistettu sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti, perheterapeutti, työnohjaaja, Naantali

615. Sari Kinnunen, vs. Sosiaalityöntekijä, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylän yliopisto, Kokkola

616. Eeva Vehviläinen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

617. Johanna Nikkanen, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Salo

618. Netta Simpura, sosiaalityön opiskelija, Tampere.

619. Hanna Kurtti, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Oulu

620. Anu Laukka, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Lohja

621. Heli Virtanen, YTM, sosiaalityöntekijä

622. Tarja Vastamäki, YTM, sosiaalityöntekijä, Vantaa

623. Laura Rasinen, sosiaalityön opiskelija, Kangasala

624. Johanna Hyvönen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Helsinki

625. Saana Ahola, VTM, sosiaalityöntekijä

626. Hanna Vanhanarkaus, VTM, sosiaalityöntekijä

627. Menna Keränen, VTM, sosiaalityöntekijä, Turku

628. Katri Gauffin, VTL, laillistettu sosiaalityöntekijä, erikoissosiaalityöntekijä.

629. Suvi Rangell, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Tampere

630. Hanne Puttonen, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Helsinki

631. Assi Simolin, YTM, sosiaalityöntekijä Tampere

632. Hanna Kirjavainen, sosiaalityöntekijä YTM, lehtori, Turku

633. Elsi Oksanen, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Kirkkonummi

634. Virve Sipola, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

635. Laura Lagus, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

636. Matleena Kosunen, YTM, sosiaalityöntekijä

637. Päivi Holland, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Oulu

638. Tanja Hänninen, YTM, erityissosiaalityöntekijä, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

639. Sanna Rautee, VTM, sosiaalityöntekijä, Turku

640. Marika Luukkanen, YTM, sosiaalityöntekijä, Hämeenlinna

641. Kati Kallinen, YTT, laillistettu sosiaalityöntekijä, yliopistonlehtori, Lapin yliopisto

642. Jonna Pitkänen, Sosionomi (AMK) perheohjaaja, sosiaalityön opiskelija Itä-Suomen yliopisto

643. Henna Haunia, vt. sosiaalityöntekijä Ptky Karviainen, sosiaalityön opiskelija Tampere

644. Marjukka Huttunen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Helsinki

645. Susanna Tolonen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Paimio

646. Minna Lehtoranta, YTM, sosiaalityöntekijä, Lahti

647. Suvi Marttila, YTK, sosiaalityön maisterivaiheen opiskelija, Tampere

648. Laura Santala, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Jyväskylä

649. Minttu Vartiainen, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

650. Kaisu Heikkilä, YTM, johtava sosiaalityöntekijä, laillistettu sosiaalityöntekijä, Tampere

651. Niina Aitero, VTK, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

652. Olli Kankkunen, YTM, sosiaalityöntekijä, Helsinki.

653. Susanna Baltzar, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Jyväskylä

654. Piritta Wartiainen, VTM, sosiaalityöntekijä

655. Essi Perämaa YTM ja sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

656. Tuuli Rantanen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

657. Katja Kuoppala, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Vaasa

658. Karita Pettinen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Tampere

659. Päivi Hömppi, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, erikoissosiaalityön opiskelija, Imatra

660. Sirpa Nieminen, YTM, sosiaalityöntekijä. Jyväskylä.

661. Milka Suuniittu-Sakari, YTM, sosiaalityöntekijä, Tampere

662. Oskar Hägglund, VTK, maisterivaiheen opiskelija, Helsingin yliopisto (työkunta Vantaa).

663. Raija Kuronen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Helsinki

664. Katja Sivonen,YTM,laillistettu sosiaalityöntekijä

665. Minna Honkanen, YTYO, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

666. Minna Vehviläinen, vs.sosiaalityöntekijä YTK, sosiaalityön maisterivaiheen opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

667. Pia Koski, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, työskentelykuntana Kemi.

668. Marie Green, VTK, maisterivaiheen opiskelija, Helsingin yliopisto.

669. Anna Tonttila, VTM, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylän yliopisto

670. Janina Tuohimaa, YTM,laillistettu sosiaalityöntekijä,Pori

671. Anni Korpela, YTM, Helsinki

672. Susanna Karkkola, sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto

673. Kaisa-Elina Kiuru, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Tampere

674. Jussi Lehto, Vtm, laillistettu sosiaalityöntekijä.

675. Katja Hyvönen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

676. Jenni Karsio, YTM, sosiaalityöntekijä, Tampere

677. Nina Östergård, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Vaasa

678. Saija Härkönen, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto.

679. Tanja Carrassi, YTM, sosiaalityöntekijä, Kuopio

680. Sanna Huotari, KM, sosiaalityön opiskelija Itä-Suomen yliopistossa, vs. sosiaalityöntekijä

681. Maria Nevalainen, YTM, sosiaalityöntekijä, Helsinki

682. Pauliina Kuokka, YTM, sosiaalityöntekijä, Hyvinkää

683. Anna-Kaisa Peltoniemi YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Turku

684. Meri Malmberg, YTK, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

685. Jenni Simola, VTK, sosiaalityön opiskelija, Helsinki

686. Kirsi Nousiainen, sosiaalityön yliopistonlehtori, VTT, Helsingin yliopisto

687. Leena Rinne, va sosiaalityöntekijä, Kerava, sosiaalityön maisterivaiheen opiskelija, Kokkolan yliopistokeskus

688. Linda Mäkinen, VTM, sosiaalityöntekijä, Kokkola

689. Heidi Miettinen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Hyvinkää

690. Piritta Jetsu, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Jyväskylä

691. Johanna Ranta, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, sosiaalityön väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto

692. Hanna Skogström, VTK, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

693. Katariina Puhakka, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto. Helsinki

694. Kati Jokitalo, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Jyväskylä

695. Ulla Hiltunen, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylän yliopisto

696. Tiia Kokkola, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä Jyväskylä

697. Tessa Tuukkanen-Salovesi, YTM,sosiaalityöntekijä, Tampere

698. Sirkku Terävä, M.A., FL, YTM, sosiaalityön maisterivaiheen opiskelija, Helsinki

699. Taru Kulmalainen, YTT (sosiologia), sosiaalityön maisterivaiheen opiskelija, Joensuu

700. Minka Leino-Holm, YTK, sosiaalityön maisterivaiheen opiskelija, Pori

701. Marika Ericson, sosiaalihuoltaja, laillistettu sosiaalityöntekijä, Pori

702. Nanna Nilsson, Sosiaalityön opiskelija, Turun yliopisto.

703. Riina Helin, YTM, sosiaalityöntekijä, Akaa

704. Kaisa Hakamäki, VTM, lastensuojelun sosiaalityöntekijä, Turku

705. Tarja Kauppila, YTT, johtaja, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

706. Merja Anis Merja Anis, VTT, laillistettu sosiaalityöntekijä, sosiaalityön professori, Turun yliopisto

707. Päivi Pietarila, VTM, sosiaalityöntekijä, Vantaa

708. Milka Volanto, VTM, sosiaalityöntekijä, Tampere

709. Satu Lyytinen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Hämeenlinna

710. Eveliina Talasmäki, YTM, sosiaalityöntekijä, Tampere

711. Petra Erkkilä, pol.stud. Svenska Soc&kom, THM, sos.työn lisensiaattikoulutuksessa, joht.sosiaalityöntekijä emerita, potilasasiamies.Helsinki

712. Sofie Roininen, VTM, sosiaalityöntekijä

713. Virpi Aho, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

714. Rosa Nyström, YTK, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

715. Tiina Hautakangas, KM, laillistettu sosiaalityöntekijä

716. Pia Arvelin, VTM, sosiaalityöntekijä

717. Pia Pulkkinen, YTM, sosiaalityöntekijä

718. Orvokki Kuronen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, työskentelykuntana Kemi.

719. Jonna Wejberg, VTM, sosiaalityöntekijä

720. Ari Mäkitalo, diakoni, laillistettu sosiaalityöntekijä

721. Leena Siika-aho, KM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Oulu

722. Nina-Elise Koivumäki, laillistettu sosiaalityöntekijä, YTM

723. Aino Hämäläinen, KM, laillistettu sosiaalityöntekijä

724. Annakaisa Jokihaara, sos.tt opiskelija Kuopio.

725. Vappu Palmu, YTK, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

726. Hanna Lahti, VTM, sosiaalityöntekijä

727. Saara Uljas, VTK, sosiaalityön opiskelija, Turun yliopisto

728. Laura Holmi, YTM sosiaalityöntekijä, Vantaa

729. Anna Salomäki, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Tampere.

730. Elli Valle, YTM, sosiaalityöntekijä, Helsinki

731. Essi Varila, VTK, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

732. Terhi Myller, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, sosiaalityön jatko-opiskelija Itä-Suomen yliopisto

733. Kirsi Harju, johtava sosiaalityöntekijä, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Helsinki

734. Ida Kilpeläinen, YTK, sosiaalityön opiskelija, vs. sosiaalityöntekijä, Tampere

735. Arttu Salo, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto

736. Rebecca Svahn, VTK, sosiaalityön opiskelija Turun yliopistossa

737. Tanja Ollilainen, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

738. Kaisa Saarinen, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Espoo

739. Katja Ekfors, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Helsinki

740. Marleena Savolainen VTK, sosiaalityön maisterivaiheen opiskelija, Helsinki.

741. Tiina Eerola, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylän yliopisto.

742. Sirkku Saarinen, sosiaalityön opiskelija, Turun Yliopisto

743. Jaana Rajala, VTM, sosiaalityöntekijä, Helsinki

744. Pirjo Marjamäki, YM Johtaja, Sosiaalialan osaamiskeskus Socca

745. Aino Karjalainen, sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto

746. Henna Leppämäki, FM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Helsinki

747. Emmi Lainà, FM, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto.

748. Maarit Koskinen, laillistettu sosiaalityöntekijä, VTM

749. Eija Väyrynen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, työskentelykuntana Oulu

750. Katri Kuvaja, VTM, sosiaalityöntekijä.

751. Venla Ritola, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto.

752. Miia Rantalaiho, VTK, sosiaalityön opiskelija, Turun yliopisto

753. Veera Toukola, VTK, sosiaalityön opiskelija, Turun yliopisto

754. Taru Revonlahti, VTK, sosiaalityön opiskelija, Turun yliopisto

755. Taija Nöjd, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Lappeenranta

756. Laura Aulanko, vs. sosiaalityöntekijä, YTK, sosiaalityön maisterivaiheen opiskelija, Tampereen yliopisto

757. Anniina Ignatius, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

758. Kaisa Palomäki, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

759. Kaisa-Maria Rintala, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

760. Elisa Virtanen, YTM, sosiaalityöntekijä

761. Marjo Myyrä, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

762. Eveliina Herpiö, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylän yliopisto

763. Marja Kekki, YTM, projektikoordinaattori sosiaalityöntekijä, Suonenjoki

764. Iiris Annala, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto.

765. Jenni Lötjönen TM, VTK Helsinki.

766. Maaria Auvinen, YTM, sosiaalityöntekijä, Helsinki

767. Eeva Koivuniemi, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

768. Camilla Nyroth, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

769. Sanna Lehtimäki, YTM, sosiaalityöntekijä

770. Rosa Hietikko, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

771. Hinne Koivuluoma, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

772. Carina Hietikko, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

773. Ilona Sorri, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

774. Henna Lahtinen, YTM, Sosiaalityöntekijä, Helsinki

775. Sofia Helovuori, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

776. Sanna Äijälä, YTM, sosiaalityöntekijä, Oulu

777. Minttu Kuronen-Ojala, YTM, vs. sosiaalityöntekijä, Seinäjoki ja sosiaalityön maisteriopiskelija, Jyväskylän yliopisto

778. Tiina Mäntyniemi, VTM, sosiaalityöntekijä

779. Hanna Kataja, YTM, sosiaalityöntekijä.

780. Johanna Selin, VTK, sosiaalityön opiskelija, Turun yliopisto

781. Jenni Allimaa, sosiaalityöntekijä, YTM, Kuopio

782. Anna Tiili, YTM, sosiaalityöntekijä

783. Eve Karevaara, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

784. Jussi Virtanen, Sosiaalityöntekijä (vs.), sosiaalityön opiskelija, Espoo

785. Roosa Lalja, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

786. Minna Syväoja, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

787. Sara Piirainen, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

788. Suvi Laakso-Kiviluoto, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Helsinki

789. Maija Korhonen, VTM, sosiaalityöntekijä, Helsinki

790. Elina Markuksela, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Jyväskylä

791. Heta Kulla-Mykkänen, YTM, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

792. Linnea Mattila Linnea Mattila, sosiaalityön opiskelija, Turun yliopisto

793. Kirsti Hallikainen YTM, sosiaalityöntekijä

794. Marja Pietilä, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

795. Anu Kankare, YTM, sosiaalityöntekijä

796. Merethe Eriksson, sosiaalityön opiskelija, Helsingin Yliopisto

797. Anu Övermark Anu Övermark, YTM, sosiaalityöntekijä, Pirkkala

798. Eija Niinikoski, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Jyväskylä

799. Sara Lyytikänen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Helsinki

800. Heidi Rajatammi VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

801. Sanna Korteniemi, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Oulu.

802. Tiina Jauhiainen, YTM, lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä, Iisalmi

803. Elina Eeva, VTK, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

804. Johanna Koskenlahti, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Jyväskylä

805. Liisa Rajamäki, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Tampere

806. Laura Lasanen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Oulu.

807. Tuuli Kupari,YTM,sosiaalityöntekijä

808. Mari Kivistö, YTT, yliopistonlehtori/tutkija, Lapin yliopisto.

809. Natalja Ugbah, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

810. Minna Hänninen, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

811. Satu Oinas, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

812. Michael Rosenback, politices kandidat, socialarbetarstuderande, Helsingfors universitet

813. Kirsi Marttinen, laillistettu sosiaalityöntekijä, Helsinki

814. Riikka Sipilä, vs. sosiaalityöntekijä, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto-Porin yksikkö

815. Janne Koivunen, YTM, Sosiaalityöntekijä.

816. Jenna Toivio, VTK, sosiaalityön opiskelija, Turun yliopisto

817. Minna Pylväs-Korolainen YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Lääketieteen kandidaatti, Itä-Suomen yliopisto

818. Minna Larvio, VTM, sosiaalityöntekijä

819. Anna Kivimäki-Kovacic, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

820. Essi Sarnola, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

821. Anni Kallio,YTM, sosiaalityöntekijä

822. Kaisa Aaltonen-Siivari, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

823. Katja Kuusisto, sosiaalityöntekijä, dosentti, YTT, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

824. Johanna Ljungberg, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Helsinki

825. Tiina Leppänen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

826. Elisa Muurinen, YTM, sosiaalityöntekijä, Tampere

827. Milla Höykinpuro, YTM/sosiaalipsykologia, laillistettu sosiaalityöntekijä, Seinäjoki

828. Tuija Kuorikoski, vs. sosiaalityöntekijä, opiskelija, yliopistokeskus Chydenius Kokkola

829. Anu Hänninen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

830. Anni Kaartinen, YTM, sosiaalityöntekijä, Kuopio

831. Susanna Kaisla, VTM, sosiaalityöntekijä

832. Heini Saikkonen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä ja psykoterapeutti, Espoo

833. Johanna Hedman, VTM, sosiaalityöntekijä

834. Tiia Kannela, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Helsinki

835. Marjo Alatalo, YTM, sosiaalityöntekijä, perhekuntoutuksen päällikkö, Helsinki; kehittämissuunnittelija PKS-LAPE (5/2017-12/2018)

836. Anna Paraczky, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Helsinki

837. Karoliina Hiltunen, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

838. Tarja Merilehti, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

839. Frida Westerback, VTM, sosiaalityöntekijä

840. Sivi Talvensola, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

841. Anne Kröger, YTM, sosiaalityöntekijä

842. Satu Syrjälä, YTM, sosiaalityöntekijä, sosiaalihuollon ylitarkastaja

843. Teemu Manninen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

844. Ulla Lehtinen, YTL, laillistettu sosiaalityöntekijä, apulaisjohtaja

845. Virge Mikkola, YTM, sosiaalityöntekijä, Vantaa

846. Tiina Paananen, VTM, sosiaalityöntekijä, Helsinki

847. Julia Kuokkanen, VTM, sosiaalityöntekijä, erityisasiantuntija.

848. Joni Lähteenmäki, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä.

849. Maija-Leena Lehto, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Oulu

850. Hanni-Mari Vanneste, YTM, vs. sosiaalityöntekijä, opiskelija UEF, Joensuu

851. Tarja Rönkkö, YTM,sosiaalityöntekijä,Helsinki

852. Teemu Liimatta, YTM, johtava sosiaalityöntekijä, Nurmijärvi

853. Katri Halme. B.soc.Sc. Vs.sosiaalityöntekijä. opiskelija.Jyväskylän avoin yliopisto

854. Terhi Tammela, VTM, sosiaalityöntekijä

855. Terhi Lavonius, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä.

856. Johanna Santanen, YTM, sosiaalityöntekijä. Satakunta

857. Sini Ulmanen vs. sosiaalityöntekijä Sosiaalityön opiskelija, Jyväskylän yliopisto

858. Aila Ronkanen, VTM, sosiaalityöntekijä, Helsinki

859. Marianne Maksniemi, YTM, sosiaalityöntekijä, Kuopio

860. Harri Kerola, YTM, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

861. Iida Korkatti, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylän yliopisto

862. Ilona Fagerström, VTM, sosiaalityöntekijä, kehittämissuunnittelija, Helsinki

863. Markku Hallikainen, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

864. Joana Andersson, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

865. Pia Gripenberg, KM, laillistettu sosiaalityöntekijä, kehittämissuunnittelija, Helsinki

866. Sari Mutka, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Vantaa

867. Hanna Björkstrand, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

868. Arja Ahonen, VTL, johtava sosiaalityöntekijä

869. Linda Hakanen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

870. Maija Santamaa, VTM, Sosiaalityöntekijä

871. Linda Blomstedt, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Helsinki

872. Mirva Vimpari, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

873. Sini Vuojärvi, Bachelor of Arts in Social Work (Honours), sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

874. Jessina Honkaviita, YTM sosiaalityöntekijä, Iisalmi

875. Irene Bäckman, behörig socialarbetare (VTM)

876. Mira Mattila, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

877. Johanna Toivonen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Iisalmi

878. Antti Mäkelä, YTL, laillistettu sosiaalityöntekijä

879. Kati Perttula, VTM, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

880. Reetta Väisänen, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto.

881. Kirsi Günther, YTT, laillistettu sosiaalityöntekijä, yliopistolehtori, Tampereen yliopisto.

882. Minna Haaraoja, YTM sosiaalityöntekijä, Oulu

883. Sari Rusanen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Tampere.

884. Katri Maahi, YTM, sosiaalityöntekijä Tampere

885. Mia Rönkkö , YTM,sosiaalityöntekijä Iisalmi

886. Ida Lindvall, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

887. Hedda Jernström, VTM, sosiaalityöntekijä

888. Anu Aaltonen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Espoo

889. Katriina Saarinen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

890. Tanja Pirhonen, vs. sosiaalityöntekijä, sosiaalityön opiskelija

891. Johanna Vaisman, vs. sosiaalityöntekijä, sosiaalityön opiskelija

892. Piia Myllykoski, YTM, sosiaalityöntekijä Helsinki

893. Liisa Kankkunen, laillistettu sosiaalityöntekijä VTM. Vantaa

894. Sofia Häärä, sosiaalityön opiskelija, YTK. Tampere.

895. Riitta Hyytinen, sosiaalityöntekijä, VTL, Hämeenlinna

896. Maria Sandbäck, sosiaalityön opiskelija, VTK. Porvoo.

897. Petra Malin, VTM, sosiaalityöntekijä; Helsinki

898. Alpo Heikkinen, VTL, laillistettu sosiaalityöntekijä

899. Harry Lunabba, VTT, yliopistolehtori, laillistettu sosiaalityöntekijä.

900. Saara Lipponen, VTM sosiaalityöntekijä

901. Mia Tammelin, YTT, laillistettu sosiaalityöntekijä

902. Anne Vienovirta, YTK, sosiaalityön opiskelija. Hämeenlinna.

903. Susanna Inget, YTK, sosiaalityön opiskelija

904. Jenni Ailinpieti, YTK sosiaalityön opiskelija, Rovaniemi

905. Kati Tarnanen, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Espoo

906. Merja Linnamaa, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

907. Anna Joutsijoki, sosiaalityön opiskelija, Göteborgin Yliopisto.

908. Teija Ryhtä, YTK, sosiaalityön opiskelija, Tampere

909. Tiina Kivilä, KM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Vantaa

910. Leena Männistö, VTM, johtava sosiaalityöntekijä

911. Kaisa Ollikainen, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

912. Taneli Karinen, YTM, sosiaalityöntekijä; Helsinki

913. Outi Luosujärvi, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

914. Jaana Haukkala, YTM, sosiaalityöntekijä, Seinäjoki (puolesta)

915. Riikka Kautiainen, VTM, sosiaalityöntekijä, Helsinki

916. Heli Ihatsu, VTM, sosiaalityöntekijä, Vantaa.

917. Terja Hannola, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Helsinki

918. Sanna Välimäki, YTM,laillistettu sosiaalityöntekijä, sosiaalityön jatkotutkinto-opiskelija, lastensuojelun päällikkö, Kerava

919. Hanna Ahonen, YTM, sosiaalityöntekijä

920. Viivi Ojala, VTM, sosiaalityöntekijä, Espoo

921. Mari Järvensivu, YTM, sosiaalityöntekijä, Nokia

922. Aila Helminen, YTM, johtava sosiaalityöntekijä

923. Juha Oksanen, YTM, sosiaalityöntekijä

924. Venla Jauhola, sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto

925. Savanna Paulin, YTK, sosiaalityön opiskelija

926. Seija Pesälä, sosiaalityöntekijä, Vantaa.

927. Pentti Romppanen, YTM, sosiaalityöntekijä, Vantaa.

928. Janika Hyvönen, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

929. Tiia Oksanen, YTM ja TtM, laillistettu sosiaalityöntekijä

930. Elina Manninen, sosiaalityön opiskelija, Turun yliopisto

931. Heli Kaartinen YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, sosionomi AMK

932. Tarja Suominen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

933. Hanna Ruumensaari, YTM, sosiaalityöntekijä, Rovaniemi

934. Marika Jolanki, YTK, sosiaalityön opiskelija

935. Linda Talvensaari, VTK, sosiaalityön opiskelija, Helsinki.

936. Jaana Toijonen, YTM, sosiaalityöntekijä, Helsinki

937. Kaisa Kossila, sosiaalityön opiskelija, sosionomiAMK

938. Matti Martiskainen, YTK sosiaalityön opiskelija, Rovaniemi

939. Maria Pesola-Gallone, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Turku

940. Sinikka Mäntyjärvi, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

941. Marietta riska, VTM, social arbets stud, helsinki

942. Taina Hiltunen, sosiaalityön opiskelija, sosionomi (AMK), Rovaniemi

943. Piia Gül sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto, Espoo

944. Merja Laitila-Ukkola, YTL, sosiaalityöntekijä, Oulu

945. Minna Karhunen, sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto

946. Hanna Ahola, VTM, sosiaalityöntekijä, Turku

947. Jenni Grönqvist, HTM, sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto

948. Carita Jääskeläinen, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto.

949. Laura Manninen, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylä

950. Anna-Laura Marjeta, YTM, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

951. Eveliina Julkunen YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Tampere

952. Tanja Keto, VTM, sosiaalityöntekijä

953. Arja Hytönen,YTM, sosiaalityöntekijä, Jyväskylä

954. Leila Savola VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Vantaa

955. Leena Pikkumäki, FM, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylä

956. Maria Jeminen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Rovaniemi

957. Sinikka Tasala, johtava sosiaalityöntekijä, mukana

958. Krista Kuusela, lastensuojelun sosiaalityöntekijä, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylä

959. Elina Nguyen, vs. sosiaalityöntekijä, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto

960. Mira Alamikkelä, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylän yliopisto

961. Emilia Tuominen, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylän yliopisto

962. Marja Laakso, YTK, sosiaalityön maisterivaiheen opiskelija ja vs.sosiaalityöntekijä lastensuojelussa. Tampereen Yliopisto.

963. Riitta Silvonen, ytm, laillistettu sosiaalityöntekijä, Vantaa

964. Outi Niemi, sosiaalityöntekijä, YTM

965. Heli Lehtonen, sosiaalityön opiskelija, koulukuraattori, Jyväskylä

966. Saini Saarinen, YTK, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylän yliopisto

967. Katja Vallinoja, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

968. Jussi Putkonen, YTM, sosiaalityöntekijä, Helsinki

969. Minna Strömberg-Jakka, VTM, tutkija, sosiaalityön opettaja, laillistettu sosiaalityöntekijä, Masku

970. Tanja Tamminen, VTM, sosiaalityöntekijä, Helsinki

971. Ulla Konttijärvi, YTK, sosiaalityön opiskelija, Tampere

972. Kaisa Kärkiö, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto.

973. Sari Soini, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Pirkkala

974. Päivi Salosivu, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Helsinki

975. Sanna-Liisa Liikanen, YTL, sosiaalialan lehtori, sosiaalityöntekijä, Kerava

976. Maiju Heikkilä, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

977. Suvi Paananen, YTK, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylän yliopisto

978. Maria Tapola-Haapala, VTT, sosiaalityön yliopistonlehtori, Vantaa

979. Sofia Kojo, VTK, sosiaalityön opiskelija, Turun yliopisto

980. Minna Vihavainen,VTK, sosiaalityöntekijä/sosiaalityönopiskelija, Helsingin yliopisto

981. Tiina Turkia, VTM, muutosagentti, Helsinki

982. Leena Tuomainen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Tampere

983. Laura Väisänen, ytk, sosiaalityön maisteriopiskelija, Akaa

984. Jenny Juuti, YTM, sosiaalityöntekijä, Savonlinna

985. Tove Bergström, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

986. Johanna Koli, VTM, sosiaalityöntekijä, Helsinki

987. Monika Kankaanpää, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Vaasa

988. Meeri kuikka, sosiaalityön opiskelija, Helsinki.

989. Leena Piipponen, YTM sosiaalityöntekijä, Hyvinkää

990. Kirsi Temmes, YTK, sosiaalityön maisterivaiheen opiskelija, vs.sosiaalityöntekijä

991. Laura Kauppinen, VTK Sosiaalityön maisterivaiheen opiskelija, vs. Sosiaalityöntekijä

992. Liisa Hannula, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Pori

993. Heli Valokivi, YTT, sosiaalityön professori (ma), Pirkkala

994. Jenna Rahikainen, sosiaalityön opiskelija, Äänekoski

995. Marjo Österberg, laillistettu sosiaalityöntekijä, vik. socialchef, Lemland

996. Aila-Leena Matthies, YTT, sosiaalityön professori, sosiaalityöntekijä, Jyväskylä

997. Janni Saarinen, VTM, sosiaalityöntekijä, Helsinki

998. Anne Köngäs, sosiaalityöntekijä, YTM, Rovaniemi

999. Aino Ritala-Koskinen, YTT, sosiaalityön yliopistonlehtori, laillistettu sosiaalityöntekijä, Tampere

1000. Päivi Lehikoinen, KM, sosiaalityön opiskelija, Helsinki

1001. Reetta Salmi , sosiaalityöntekijä, YTM , Jyväskylä

1002. Laura Järvi, sosiaalityön opiskelija, Vesilahti

1003. Mirja Satka, sosiaalityöntekijä, YTT, FL sosiaalityön professori, Helsinki

1004. Johanna Hietamäki, YTT, erikoistutkija, Helsinki

1005. Johanna Kärkkäinen, sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

1006. Päivi Koivu, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylän yliopisto

1007. Suvi Seikkula, YTM sosiaalityöntekijä, Rovaniemi

1008. Anne Pellikka, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

1009. Pia Eriksson VTT, sosiaalityöntekijä, Espoo

1010. Minna Sillanpää, YTM, sosiaalityöntekijä, Seinäjoki

1011. Kaisa Kangas, YTM sosiaalityöntekijä, Oulu

1012. Marianne Paukkunen, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylä

1013. Hanna Haatainen, YTM, sosiaalityöntekijä Savonlinna

1014. Mia Niemi, YTM, sosiaalityöntekijä, Helsinki

1015. Anne Saarijärvi, YTL, sosiaalityöntekijä, kehittämissuunnittelija, Seinäjoki

1016. Samuli Pietilä, YTM sosiaalityöntekijä,Tampere

1017. Anna Erika Charlotta Smeds, YTM, sosiaalityöntekijä, Vaasa.

1018. Mia Lindi, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Sonkajärvi

1019. Sanna Keskikylä, YTM, hankekoordinaattori, Lahti

1020. Anu Ritsilä, YTM, vastaava sosiaalityöntekijä, Mikkeli

1021. Maria Tikkaoja, YTM, sosiaalityöntekijä, Vaasa

1022. Seppo Suhonen, sosiaalityöntekijä, Kuopio

1023. Maaret Manninen, lastensuojelun sosiaalityöntekijä, sosiaalityön opiskelija, Raasepori

1024. Essi Loukkola, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

1025. Kirsi Könönen, KM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Helsinki

1026. Minna Cukurs, sosiaalityön opiskelija, Helsingin yliopisto

1027. Tiina Mustonen, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

1028. Sanni Huttunen, VTK, sosiaalityön opiskelija, Helsinki

1029. Sanna Varjonen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti, perheneuvolan perheneuvoja, Janakkala

1030. Maria Kannisto, sosiaalityön opiskelija, Rovaniemi

1031. Helena Seppä, YTM, laillistettu Sosiaalityöntekijä

1032. Marjatta Timonen, sosiaalityön opiskelija, Rovaniemi

1033. Tiia-Riina Sipilä, sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto

1034. Mervi Lyytikäinen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

1035. Pinja Poutala, sosiaalityön opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

1036. Niko Korhonen, sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto

1037. Jemina Kela, sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto.

1038. Tuija Pehunen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Jämsä

1039. Satu Hartikainen, YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä

1040. Emma Päättönen, sosiaalityön opiskelija, Lapin yliopisto.

1041. Päivi Sihvo, YTM, laillistettu Sosiaalityöntekijä, Helsinki

1042. Elli Jutila, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylän yliopisto

1043. Jonna Laitonen YTM laillistettu sosiaalityöntekijä, Ankkuritiimin sosiaalityöntekijä Hämeenlinna

1044. Tiina Civil Tiina Civil, YTM, sosiaalityöntekijä, Tampere

1045. Anu Mäkinen, YTK, vs sosiaalityöntekijä

1046. Kati Lastunen, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylän yliopisto

1047. Saila Tuokko, YTM sosiaalityö ja hyvinvointiala, johtava sosiaalityöntekijä, Vantaa

1048. Iina Piiroinen, sosiaalityön opiskelija, Jyväskylän yliopisto

1049. Emma Rantanen, sosiaalityön opiskelija, Tampereen yliopisto