Bidrag

Fristen for innsending av sammendrag (abstract) for foredrag til det 19. norske statistikermøtet er er nå utløpt.