#Proti korupci

záznam konference 16.- 20. srpna 2021, Praha

Cílem projektu je prohloubit povědomí o všech rozměrech korupce a vlivů, které na společnost má.

19 řečníků

20 přednášek

12 hodin záznamu

Cílem projektu je prohloubit povědomí o všech rozměrech korupce a vlivů, které na společnost má. Ekonomická definice korupce jako zneužití veřejného postavení pro dosažení finančního nebo jiného prospěchu v sobě nezahrnuje tvrdý dopad na atmosféru společnosti a ztrátu důvěry v demokratické nástroje.

Vyřeší tento problém volby nebo důsledné trvání na efektivní činnosti veřejné správy?

Cílem projektu je prohloubit povědomí o všech rozměrech korupce a vlivů, které na společnost má.