NVIO avd. Mosjøen og omegn

NVIO avd. Mosjøen og omegn består av personell som har tjenestegjort i internasjonale fredsoperasjoner. Medlemsmassen er i hovedsak fra kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal.

Lokalforeningen er tilsluttet Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO), tidligere FN-Veteranenes landsforbund, som er en ideell og upolitisk organisasjon som blant annet har som målsetting å samle og ta vare på alt personell som har gjort en internasjonal innsats for fred under FN, NATO og annen internasjonal kommando.

Aktiviteter:

En viktig del av vår virksomhet skjer gjennom medlemsmøter, hyggekvelder, foredrag og andre kulturelle aktiviteter. I lokalforeningen holder vi vedlike kameratskap og interesse for militær fredsvirksomhet.

Veterantreffene våre:

  • Mosjøen: Første torsdag hver måned på Milano Mat og Vinhuset kl 1900.
  • Hattfjelldal: Andre fredag i juni, oktober og desember på 1128 Hatten kl 1900.
  • Trofors: Andre fredag i mars og september på Trixie kl 1900