Kontakt info

Styret:

Leder: Kjetil Valrygg

Nestleder: Kristian Straumen

Sekretær: Trond Erik Vollen

Kasserer: Roger Elstad

Styremedlem: Ole Kristian Aas

Varamedlemmer: Gjert Skjønberg og Trond Abelsen

Valgkomité: Eirik E. Eriksen og Bent Bjørnå

Revisor: Jan Dalen

Adresse:

Meyersgate 1 B, 8656 MOSJØEN

Mobil: 413 82 911

Epost: mosjoenvf@gmail.com

Bank: 4516.16.60675 Helgeland Sparebank

Org.nr.: 993 802 166

Tips oss

Vet du om en veteran som kanskje kunne tenkt seg å bli medlem av foreningen? Tips oss, slik at han blir invitert til veterantreffene. Gi oss navn og helst mobilnummer.

Tusen takk for hjelpen.

Kameratstøtte:

Lokalforeningene har påtatt seg å være med på å ta vare på dem som har deltatt i internasjonale fredsoperasjoner. Dette gjelder særlig de som har fått skader under, eller problemer etter tjenesten. Sosialt nettverk og kameratstøtte er en viktig del av dette arbeidet. Vår kameratstøttegruppe har blitt kurset på Forsvarets Veteransenter og består av:

Asbjørn Hall Lorentsen (leder), 951 61 579

Asle Tveiti, 913 64 715

Roger Elstad, 900 23 710

Trond Erik Vollen, 997 10 498

Kjetil Valrygg, 928 25 706

Familiestøttekontakt:

Asbjørn Hall Lorentsen, 951 61 579

NAV-los:

Asle Tveiti, 913 64 715

Se en kort presentasjon av hva kameratstøtte er. Se her.

Kameratstøtte.no eller ring 800 48 500

Hva kan Forsvaret hjelpe deg med? Les her.

Har du fått psykiske senskader? Les heftet utgitt av Statens Pensjonskasse.