Medlemskap

Grunnlaget for medlemskap i NVIO er respekt for FNs menneskerettighetserklæring.

Følgende kan tas opp som medlem:

– Personell som er, eller har deltatt i internasjonale operasjoner

– Andre som slutter opp om Forbundets formål, og som forbundsstyret, eller lokalforeningens styre, godkjenner som medlem

Medlemmer forutsettes normalt å gå inn i den lokale veteranforening der dette faller naturlig. Passer ikke dette kan han/hun være direkte medlem av NVIO.

Medlemskap i NVIO koster kr. 400,- i året.

Bli medlem i NVIO

– Få NVIOs magasin «Veteran» seks ganger i året

– Møte venner, kollegaer og andre veteraner/likesinnede

– Del opplevelser fra tjenesten og erfaringer i etterkant

– Bli med på større arrangementer som gjensynstreff, Eurotreff, stevner, arrangerte turer og utflukter

– Bli med på Veterantreff, medlemsmøter, foredrag/temakvelder

– Bli med i aktivitetesgrupper etter interesse (MC-klubben, Veterankompaniet, turgrupper m.m)

– Organisatorisk deltakelse

– Få medlemskapsfordeler som AVIS leiebil avtale og Hotell avtaler